Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử vào lớp 6 năm 2021 môn Toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1071

Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

 • A. 5 đơn vị   
 • B. 5 phần trăm 
 • C. 5 chục  
 • D. 5 phần mười 
Câu 2
Mã câu hỏi: 1072

Hỗn số \(2\dfrac{3}{5}\) được viết dưới dạng phân số là:

 • A. \(\dfrac{{21}}{5}\)    
 • B. \(\dfrac{{25}}{3}\) 
 • C. \(\dfrac{{13}}{{10}}\)      
 • D. \(\dfrac{{13}}{5}\) 
Câu 3
Mã câu hỏi: 1073

Hãy điền vào chỗ chấm: 5840g = .... kg

 • A. 58,4kg  
 • B. 5,84kg 
 • C. 0,584kg   
 • D. 0,0584kg 
Câu 4
Mã câu hỏi: 1074

Đường kính một hình tròn là 0,6m. Diện tích hình tròn đó là: 

 • A. 1,884m2  
 • B. 0,2826m
 • C. 2,826m2  
 • D. 2,86m
Câu 5
Mã câu hỏi: 1075

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

 • A. 150%  
 • B. 15% 
 • C. 1500%  
 • D. 105% 
Câu 6
Mã câu hỏi: 1076

Một bể cá hình hộp chữ nhật không nắp dài 0,6m ; rộng 0,4m ; cao 0,3m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước.

 • A. 72 lít   
 • B. 124 lít 
 • C. 136 lít      
 • D. 144 lít  
Câu 7
Mã câu hỏi: 1077

Cho các số 3,42 ; 4,23 ; 2,43; 4,32. Số lớn nhất trong các số đó là:

 • A. 3,4  
 • B. 4,23 
 • C. 2,43 
 • D. 4,32 
Câu 8
Mã câu hỏi: 1078

1giờ 36 phút = ......... giờ. Số cần điền vào chỗ trống là:

 • A. 1,3 giờ   
 • B. 1,6 giờ 
 • C. 1,06 giờ           
 • D. 1,36 giờ
Câu 9
Mã câu hỏi: 1079

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 16cm2 thì cạnh của hình lập phương đó là:

 • A. 2cm     
 • B. 3cm 
 • C. 4cm  
 • D. 6cm 
Câu 10
Mã câu hỏi: 1080

Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:

 • A. 1,1304m2  
 • B. 11,304m
 • C. 4,5216m2     
 • D. 3,768m
Câu 11
Mã câu hỏi: 1081

 25% của 120 là:

 • A. 25
 • B. 30
 • C. 40
 • D. 50
Câu 12
Mã câu hỏi: 1082

Một thùng đựng dầu không có nắp dạng hình lập phương có cạnh là 5dm. Để chống rỉ sét người ta sơn tất cả các mặt ngoài của thùng. Diện tích cần quét sơn cho thùng là:

 • A. 100dm2  
 • B. 150dm
 • C. 125dm2   
 • D. 80dm
Câu 13
Mã câu hỏi: 1083

Tính nhẩm: 36,1 × 0,001

 • A. 0,0361
 • B. 0,361 
 • C. 3,61 
 • D. 361 
Câu 14
Mã câu hỏi: 1084

Tính: 23,5 + 18,2 × 1,75

 • A. 55,35 
 • B. 57,25 
 • C. 70,45 
 • D. 72,975 
Câu 15
Mã câu hỏi: 1085

Một ô tô mỗi giờ đi được 52,5km. Hỏi trong 4,75 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

 • A. 248,125km 
 • B. 248,75km 
 • C. 249,25km 
 • D. 249,375km 
Câu 16
Mã câu hỏi: 1086

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 72,5m, chiều rộng kém chiều dài 25,7m. Người ta trồng dâu tây trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 9m2 thì thu được 3,5kg dâu tây. Hỏi trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả bao nhiêu tấn dâu tây?

 • A. 1,3175 tấn
 • B. 1,3495 tấn
 • C. 1,3195 tấn
 • D. 1,2195 tấn
Câu 17
Mã câu hỏi: 1087

Tìm y biết: 45 : y = 2,5

 • A. y = 18 
 • B. y = 42,5 
 • C. y = 47,5 
 • D. y = 112,5 
Câu 18
Mã câu hỏi: 1088

 Phép chia nào sau đây có thương nhỏ nhất?

 • A. 27 : 0,25 
 • B. 63 : 1,8 
 • C. 243 : 4,5 
 • D. 90 : 3,6 
Câu 19
Mã câu hỏi: 1089

Có một tấm vải dài 35m. Người ta đem cắt thành các mảnh vải nhỏ, mỗi mảnh vải dài 1,25m. Hỏi người ta cắt được bao nhiêu mảnh vải nhỏ?

 • A. 26 mảnh 
 • B. 27 mảnh 
 • C. 28 mảnh 
 • D. 29 mảnh 
Câu 20
Mã câu hỏi: 1090

Một trang trại nuôi 500 con gà và vịt, trong đó có 275 con gà. Tìm tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó.

 • A. 45%
 • B. 40%
 • C. 55% 
 • D. 50% 
Câu 21
Mã câu hỏi: 1091

Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng, biết lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau một tháng.

 • A. 5300000 đồng 
 • B. 5030000 đồng 
 • C. 5003000 đồng 
 • D. 53000000 đồng 
Câu 22
Mã câu hỏi: 1092

Giá bán một quyển sách là 12000 đồng. Nhân dịp Trung thu, nhà sách giảm giá 15%. Sau khi giảm giá, giá của quyển sách đó còn lại là bao nhiêu?

 • A. 18000 đồng
 • B. 48000 đồng 
 • C. 102000 đồng 
 • D. 108000 đồng
Câu 23
Mã câu hỏi: 1093

Một trại nuôi có 250 con. Trong đó số gà chiếm 20% tổng số con, số vịt chiếm 28,8% tổng số con, còn lại là ngan. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

 • A. 50 con 
 • B. 72 con 
 • C. 122 con 
 • D. 128 con 
Câu 24
Mã câu hỏi: 1094

Tìm A biết 7,5% của A là 24

 • A. 1,8 
 • B. 3,2 
 • C. 180  
 • D. 320 
Câu 25
Mã câu hỏi: 1095

Tìm C biết 25% của C là trung bình cộng của 33,14 và 16,7. Vậy C là:

 • A. 49,84 
 • B. 99,68 
 • C. 149,52 
 • D. 199,36 
Câu 26
Mã câu hỏi: 1096

Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm và chiều dài là 9cm. Tính chu vi hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

 • A. 21,98cm 
 • B. 43,96cm 
 • C. 72,22cm 
 • D. 144,44cm 
Câu 27
Mã câu hỏi: 1097

Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m; chiều rồng kém chiều dài 1,3m; chiều cao gấp 1,5 lần chiều rồng. Hiện tại, lượng nước trong bể chiếm 45% thể tích của bể. Hỏi cần phải cho thêm vào bể bao nhiêu lít được đầy bể nước?

 • A. 5400 lít 
 • B. 2970 lít 
 • C. 2700 lít 
 • D. 2430 lít 
Câu 28
Mã câu hỏi: 1098

Một ca nô đi từ bến sông A lúc 7 giờ 15 phút và đến bến sông B lúc 9 giờ 10 phút. Hỏi ca nô đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian? Biết rằng dọc đường ca nô dừng lại nghỉ 10 phút.

 • A. 1 giờ 15 phút 
 • B. 1 giờ 45 phút 
 • C. 1 giờ 55 phút 
 • D. 2 giờ 5 phút 
Câu 29
Mã câu hỏi: 1099

Tính:  12 phút 25 giây × 3 + 27 phút 32 giây × 4

 • A. 4 giờ 19 phút 8 giây 
 • B. 3 giờ 54 phút 15 giây 
 • C. 2 giờ 18 phút 32 giây 
 • D. 2 giờ 27 phút 23 giây 
Câu 30
Mã câu hỏi: 1100

Mai đi từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến trường sớm 8 phút so với giờ vào học. Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 20 phút và đến trường đúng giờ vào học. Biết giờ vào học là 8 giờ. Hỏi Mai và Lan, ai đi từ nhà đến trường mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn bao nhiêu phút?

 • A. Mai; 3 phút 
 • B. Mai; 5 phút 
 • C. Lan; 3 phút 
 • D. Lan; 5 phút 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ