Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương Thân môn Sinh học 6 năm 2021 Trường THCS Hồng Đức

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12482

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân rễ ?

 • A. Cây mía, cây lúa, cây na.
 • B. Cây hành, cây tỏi, cây ngô.
 • C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.
 • D. Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.
Câu 2
Mã câu hỏi: 12483

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân mọng nước ?

 • A. Cây bưởi, cây ổi, cây na.
 • B. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng.
 • C. Cây nghệ, cây gừng, cây dong ta.
 • D. Cây khoai tây, cây su hào, cây khoai lang.
Câu 3
Mã câu hỏi: 12484

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân cột ?

 • A. Cây cau, cây dừa.
 • B. Cây hành, cây tỏi.
 • C. Cây lim, cây sấu.
 • D. Cây mướp, cây bầu.
Câu 4
Mã câu hỏi: 12485

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có thân gỗ ?

 • A. Cây nhãn, cây mít, cây vải.
 • B. Cây rau má, cây cỏ mần trầu, cây na.
 • C. Cây dưa chuột (dưa leo), cây gấc, cây bầu.
 • D. Cây cau, cây dừa, cây chuối
Câu 5
Mã câu hỏi: 12486

Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là?

 • A. đều có mầm hoa.
 • B. đều có mầm lá bao bọc.
 • C. đều có mô phân sinh ngọn và mầm lá.
 • D. đều có mô phân sinh ngọn và mầm hoa.
Câu 6
Mã câu hỏi: 12487

Thân cây dài ra do đâu ?

 • A. Chồi ngọn.
 • B. Mô phân sinh ngọn
 • C. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.
 • D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
Câu 7
Mã câu hỏi: 12488

Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu ?

 • A. Cây bạch đàn.
 • B. Cây mướp
 • C. Cây đậu.
 • D. Cây cà
Câu 8
Mã câu hỏi: 12489

Cây nào sau đây khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa ?

 • A. Cây đậu tương.
 • B. Cây mít.
 • C. Cây bạch đàn.
 • D. Cây đay lấy sợi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 12490

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm?

 • A. mạch rây và mạch gỗ.
 • B. một vòng bó mạch và ruột.
 • C. biểu bì và thịt vỏ.
 • D. mạch rây và ruột.
Câu 10
Mã câu hỏi: 12491

Tầng sinh trụ nằm giữa gì?

 • A. mạch rây và mạch gỗ.
 • B. vỏ và thịt vỏ.
 • C. mạch rây và lớp thịt vỏ.
 • D. mạch gỗ và ruột.
Câu 11
Mã câu hỏi: 12492

Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây là?

 • A. mạch rây.
 • B. mạch gỗ.
 • C. trụ giữa.
 • D. thịt vỏ.
Câu 12
Mã câu hỏi: 12493

Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì?

 • A. Màu vàng
 • B. Màu đỏ
 • C. Màu trắng
 • D. Màu tím
Câu 13
Mã câu hỏi: 12494

Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào?

 • A. Cánh hoa chuyển sang màu tím
 • B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng
 • C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ
 • D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh
Câu 14
Mã câu hỏi: 12495

Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này?

 • A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra
 • B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra
 • C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra
 • D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra
Câu 15
Mã câu hỏi: 12496

Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ đâu?

 • A. Đai Caspari.
 • B. Tế bào kèm
 • C. mạch gỗ.
 • D. Mạch rây
Câu 16
Mã câu hỏi: 12497

Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

 • A. Cây hành
 • B. Cây giang
 • C. Cây nhãn
 • D. Cây chuối
Câu 17
Mã câu hỏi: 12498

Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì?

 • A. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • B. Vận chuyển nước
 • C. Tổng hợp chất hữu cơ
 • D. Vận chuyển muối khoáng
Câu 18
Mã câu hỏi: 12499

Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật?

 • A. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân
 • B. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng
 • C. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi ta cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 19
Mã câu hỏi: 12500

Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật?

 • A. Nội bì
 • B. Mạch gỗ
 • C. Mạch rây
 • D. Ruột
Câu 20
Mã câu hỏi: 12501

Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây?

 • A. Muối khoáng
 • B. Nước
 • C. Chất hữu cơ
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 21
Mã câu hỏi: 12502

Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?

 • A. Chất hữu cơ và muối khoáng
 • B. Nước và muối khoáng
 • C. Chất hữu cơ và nước
 • D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng
Câu 22
Mã câu hỏi: 12503

Bộ phận nào sau đây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng?

 • A. Ruột
 • B. Vỏ và ruột
 • C. Mạch gỗ
 • D. Mạch rây
Câu 23
Mã câu hỏi: 12504

Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ?

 • A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau
 • B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
 • C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài
 • D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài
Câu 24
Mã câu hỏi: 12505

Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.
 • B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau
 • C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau
 • D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào
Câu 25
Mã câu hỏi: 12506

Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột
2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì
3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.
4. Màu sắc của phần thịt vỏ

 • A. 1, 2 ,3
 • B. 1,3
 • C. 3, 4
 • D. 1, 3, 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 12507

Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào?

 • A. Ruột
 • B. Mạch gỗ
 • C. Mạch rây
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 27
Mã câu hỏi: 12508

Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

 • A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.
 • B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng
 • C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 28
Mã câu hỏi: 12509

Cấu tạo phần vỏ của thân non gồm?

 • A. Thịt vỏ và ruột
 • B. Biểu bì và thịt vỏ
 • C. Biểu bì, thịt vỏ và ruột
 • D. Biểu bì và ruột
Câu 29
Mã câu hỏi: 12510

Cấu tạo trụ giữa của thân non gồm những gì?

 • A. Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ và ruột
 • B. Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột
 • C. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và biểu bì
 • D. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột
Câu 30
Mã câu hỏi: 12511

Cấu tạo của trụ giữa thân non bao gồm gì?

 • A. Mạch rây và mạch gỗ.
 • B. Một vòng bó mạch và ruột.
 • C. Biểu bì và thịt vỏ.
 • D. Mạch rây và ruột

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ