Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương Rễ môn Sinh học 6 năm 2021 Trường THCS Kim An

15/04/2022 - Lượt xem: 6
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12512

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm?

 • A. Cây mía, cây ổi, cây na.
 • B. Cây hành, cây lúa, cây ngô.
 • C. Cây bưởi, cây cải, cây cau.
 • D. Cây tỏi, cây cà chua, cây ớt.
Câu 2
Mã câu hỏi: 12513

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ cọc? 

 • A. Cây bưởi, cây ổi, cây na.
 • B. Cây ngô, cây lúa, cây hồng xiêm.
 • C. Cây mía, cây xoài, cây hoa hồng.
 • D. Cây mít, cây dừa, cây chuối.
Câu 3
Mã câu hỏi: 12514

Rễ cây mọc trong đất có cấu tạo gồm những miền nào ?

 • A. Miền chóp rễ, miền hút.
 • B. Miền sinh trưởng, miền hút, miền chóp rễ.
 • C. Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ. 
 • D. Miền trưởng thành, miền hút, miền chóp rễ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 12515

Làm cho rễ dài ra là chức năng của?

 • A. miền sinh trưởng.
 • B. miền hút.
 • C. miền chóp rễ.
 • D. miền trưởng thành
Câu 5
Mã câu hỏi: 12516

Miền trưởng thành của rễ có?

 • A. các lông hút.
 • B. các tế bào có khả năng phân chia mạnh.
 • C. các mạch dẫn.
 • D. tế bào che chở.
Câu 6
Mã câu hỏi: 12517

Chức năng của miền chóp rễ là?

 • A. dẫn truyền.
 • B. hấp thụ nước và muối khoáng.
 • C. làm cho rễ dài ra.
 • D. che chở cho mô phân sinh đầu rễ.
Câu 7
Mã câu hỏi: 12518

Chức năng của miền trưởng thành?

 • A. dẫn truyền.
 • B. hấp thụ nước và muối khoáng.
 • C.  làm cho rễ dài ra.
 • D. che chở cho đầu rễ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 12519

Chức năng của miền hút là?

 • A. dẫn truyền.
 • B. làm cho rễ dài ra.
 • C. che chở cho đầu rễ.
 • D. hấp thụ nước và muối khoáng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 12520

Miền hút là miền quan trọng của rễ vì miền hút có?

 • A. mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.
 • B. mạch rây vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cơ thể.
 • C. các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.
 • D. thịt vỏ vận chuyển chất hữu cơ từ lông hút vào trụ giữa.
Câu 10
Mã câu hỏi: 12521

Mạch gổ có chức năng gì?

 • A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
 • B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.
 • C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • D. hút nước và muối khoáng hoà tan.
Câu 11
Mã câu hỏi: 12522

Mạch rây có chức năng?

 • A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
 • B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ ỉên thân, lá.
 • C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • D. hút nước và muối khoáng hoà tan.
Câu 12
Mã câu hỏi: 12523

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng?

 • A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
 • B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.
 • C. vận chuyển cệàc chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • D. hút nước và muối khoáng hoà tan.
Câu 13
Mã câu hỏi: 12524

Các cây nào sau đây đều có rễ củ ?

 • A. Cây mắm, cây đước, cây bụt mọc.
 • B. Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).
 • C. Cây bần, cây hồ tiêu, cây trầu không.
 • D. Cây khoai lang, cây bụt mọc, cây tầm gửi.
Câu 14
Mã câu hỏi: 12525

Các cây nào sau đây đều có rễ móc?

 • A. Cây đước, cây bụt mọc.
 • B. Cây cải củ, cây cà rốt.
 • C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.
 • D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.
Câu 15
Mã câu hỏi: 12526

Các cây nào sau đây đều có rễ thở ?

 • A. Cây mắm, cây bụt mọc.
 • B. Cây cải củ, cây cà rốt.
 • C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.
 • D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.
Câu 16
Mã câu hỏi: 12527

Các cây nào sau đây đều có giác mút ?

 • A. Cây đước, cây bụt mọc.
 • B. Cây cải củ, cây cà rốt.
 • C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.
 • D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.
Câu 17
Mã câu hỏi: 12528

Rễ móc là loại rễ có đặc điểm

 • A. là loại rễ chính, mọc thẳng, ăn sâu vào đất giúp cây đứng vững.
 • B. là loại rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.
 • C. phình to, chứa nhiều chất dinh dưỡng.
 • D. biến đổi thành giác mút, đâm sâu vào thân hoặc cành của cây khác.
Câu 18
Mã câu hỏi: 12529

Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện?

 • A. cây còi cọc, lá vàng, nhỏ.
 • B. cây vống cao, lá mọc nhiều, dễ đổ, ra hoa muộn, chín muộn.
 • C. cây mềm, yếu, lá vàng, dễ bị sâu bệnh.
 • D. cây còi cọc, rễ phát triển yếu, lá nhỏ, vàng, chín muộn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 12530

Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại?

 • A. Củ đậu
 • B. Rau ngót
 • C. Cà rốt
 • D. Khoai lang
Câu 20
Mã câu hỏi: 12531

Những loại cây trồng lấy quả, hạt cần nhiều?

 • A. Muối đạm và muối lân.
 • B. Muối đạm và muối kali.
 • C. Muối lân và muối kali.
 • D. Muối đạm, muối lân và muối kali.
Câu 21
Mã câu hỏi: 12532

Thực vật cần nhiều nước và muối khoáng ở giai đoạn nào dưới đây?

 • A. Hạt đang nảy mầm
 • B. Ra hoa
 • C. Tạo quả, hình thành củ
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 22
Mã câu hỏi: 12533

Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được ...(1)... hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần ...(2)... tới ...(3)....

 • A. (1): lông hút; (2): mạch rây; (3): mạch gỗ
 • B. (1): lông hút; (2): thịt vỏ; (3): mạch gỗ
 • C. (1): miền chóp rễ; (2): thịt vỏ; (3): mạch rây
 • D. (1): lông hút; (2): thịt vỏ; (3): mạch rây
Câu 23
Mã câu hỏi: 12534

Loại đất nào dưới đây thích hợp để trồng cây công nghiệp?

 • A. Đất pha cát
 • B. Đất đá ong
 • C. Đất đỏ bazan
 • D. Đất phù sa
Câu 24
Mã câu hỏi: 12535

Để cho năng suất cao, chúng ta nên trồng các cây hoa màu ở loại đất nào?

 • A. Đất đỏ bazan
 • B. Đất phù sa
 • C. Đất pha cát
 • D. Đất đá ong
Câu 25
Mã câu hỏi: 12536

Vì sao khi bị ngập nước lâu ngày, rễ cây sẽ mất đi khả năng hút nước và muối khoáng?

 • A. Vì khi đó rễ ở trạng thái trương nước, khiến cho quá trình hút nước ở rễ bị cản trở.
 • B. Vì khi đó cây bị thiếu ôxi nên hô hấp ở rễ bị ngừng trệ, điều này khiến cho tế bào rễ nói chung và tế bào lông hút nói riêng bị hủy hoại, mất đi khả năng hút nước và muối khoáng.
 • C. Vì khi đó lượng nước và muối khoáng dồi dào nên chúng tự thẩm thấu qua toàn bộ bề mặt rễ, đồng thời lông hút sẽ bị tiêu biến do không còn giữ chức năng hút nước và muối khoáng.
 • D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 26
Mã câu hỏi: 12537

Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng
 • B. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)
 • C. Điều kiện khí hậu, thời tiết
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 27
Mã câu hỏi: 12538

Cây nào dưới đây không có rễ thở?

 • A. Bần
 • B. Mắm
 • C. Bụt mọc
 • D. Si
Câu 28
Mã câu hỏi: 12539

Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút?

 • A. Tầm gửi, tơ hồng
 • B. Mồng tơi, kinh giới
 • C. Trầu không, mã đề
 • D. Mía, dong ta
Câu 29
Mã câu hỏi: 12540

Rễ móc có vai trò gì?

 • A. Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao
 • B. Dự trữ chất dinh dưỡng
 • C. Cung cấp oxi cho hô hấp
 • D. Chủ yếu có vai trò hút nước và muối khoáng
Câu 30
Mã câu hỏi: 12541

Rễ phình to có chức năng chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả là đặc điểm của loại biến dạng rễ nào?

 • A. Rễ thở
 • B. Giác mút
 • C. Rễ móc
 • D. Rễ củ

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ