Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương Lá môn Sinh học 6 năm 2021 Trường THCS An Nhơn

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12452

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có gân lá song song?

 • A. Cây mía, cây lúa, cây tre
 • B. Cây cải, cây tỏi, cây ngô.
 • C. Cây bưởi, cây mít, cây gừng.
 • D. Cây nghệ, cây gừng, cây hoa hồng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 12453

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có lá đơn ?

 • A. Cây bưởi, cây ổi, cây hoa hồng.
 • B. Cây mồng tơi, cây quýt, cây dâu.
 • C. Cây nghệ, cây gừng, cây xấu hổ.
 • D. Cây khoai tây, cây nhãn, cây khoai lang.
Câu 3
Mã câu hỏi: 12454

Nhóm cày nào sau đây có đặc điểm : màu xanh ở 2 mặt lá không khác nhau ?

 • A. Cây lúa, cây ngô, cây mía.
 • B. Cây bưởi, cây hồng xiêm, cây bầu.
 • C. Cây lim, cây sấu, cây hoa sữa.
 • D. Cây mồng tơi, cây su hào, cây cà chua.
Câu 4
Mã câu hỏi: 12455

Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là?

 • A. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ.
 • B. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ, ánh sáng.
 • C. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ, ánh sáng.
 • D. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 12456

Nguyên liệu để lá chế tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng là?

 • A. nước và khí ôxi.
 • B. nước và chất diệp lục. 
 • C. nước và khí cacbônic.
 • D. nước và khí nitơ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 12457

Trong quá trình quang hợp chế tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì ?

 • A. Khí ôxi.
 • B. Khí cacbônic
 • C. Khí nitơ
 • D. Hơi nước.
Câu 7
Mã câu hỏi: 12458

Trong phiến lá, bộ phận nào sau đây là nơi diễn ra quá trình quang hợp ?

 • A. Tế bào biểu bì mặt trên.
 • B. Thịt lá.
 • C. Tế bào biểu bì mặt dưới.
 • D. Lỗ khí
Câu 8
Mã câu hỏi: 12459

Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là?

 • A. 20°C - 30°
 • B. 30°C - 40°C
 • C. 10°C - 20°C
 • D. 40°C trở lên
Câu 9
Mã câu hỏi: 12460

Cây hô hấp cần sử dụng chất nào sau đây làm nguyên liệu ?

 • A. Chất hữu cơ.
 • B. Nước.
 • C. Khí cacbônic.
 • D. Khí nitơ.
Câu 10
Mã câu hỏi: 12461

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây ?

 • A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.
 • B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.
 • C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.
 • D. Cả A, B và
Câu 11
Mã câu hỏi: 12462

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua đâu?

 • A. các lỗ khí.
 • B. tế bào biểu bì mặt trên.
 • C. tế bào biểu bì mặt dưới.
 • D. thịt lá.
Câu 12
Mã câu hỏi: 12463

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở đâu?

 • A. mặt trên của lá.
 • B. mặt dưới của lá.
 • C. thịt lá.
 • D. gân lá.
Câu 13
Mã câu hỏi: 12464

Cây nào sau đây có lá ngọn dạng tua cuốn?

 • A. Cây mồng tơi.
 • B. Cây đậu Hà Lan.
 • C. Cây bèo đất.
 • D. Cây hành
Câu 14
Mã câu hỏi: 12465

Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?

 • A. Diếp cá
 • B. Lá lốt
 • C. Bạch đàn
 • D. Chua me
Câu 15
Mã câu hỏi: 12466

Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng?

 • A. Vitamin
 • B. Tinh bột
 • C. Nước
 • D. Muối khoáng
Câu 16
Mã câu hỏi: 12467

Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày?

 • A. Vì trồng cây quá dày sẽ làm cản trở khả năng hút nước và muối khoáng của cây.
 • B. Vì trồng cây quá dày sẽ khiến cho cây sinh trưởng, phát triển kém do phải san sẻ nguồn ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng cho các cây mọc lân cận.
 • C. Vì khi trồng cây quá dày, các cây gần nhau sẽ có hiện tượng liền rễ và cây bị bệnh dễ phát tán tác nhân gây bệnh cho những cây xung quanh.
 • D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 17
Mã câu hỏi: 12468

Loại thực phẩm nào dưới đây được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh?

1. Xúc xích
2. Khoai tây
3. Cà rốt
4. Hạt sen
5. Ngô
6. Nấm hương

 • A. 2, 3, 4, 5
 • B. 1, 2, 3, 4, 5
 • C. 2, 3, 4, 5, 6
 • D. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Câu 18
Mã câu hỏi: 12469

Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?

1. Ánh sáng
2. Nhiệt độ
3. Nước
4. Hàm lượng khí cacbônic

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 12470

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây?

 • A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ
 • B. Ánh sáng, khí cacbonic, nhiệt độ, khí ôxi
 • C. Nhiệt độ, nước, khí cacbonic, chất diệp lục
 • D. Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 12471

Hầu hết sinh vật trên trái đất sống được là nhờ quang hợp của cây xanh đã?

 • A. Cung cấp khí oxi
 • B. Cung cấp chất hữu cơ
 • C. Góp phần điều hoà không khí
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 21
Mã câu hỏi: 12472

Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

 • A. Đáp ứng về nhu cầu ánh sáng cho cây quang hợp
 • B. Đáp ứng về nhu cầu nhiệt độ cho cây quang hợp
 • C. Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thỏa mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự quang hợp của cây
 • D. Câu A và B
Câu 22
Mã câu hỏi: 12473

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể lại phải thả thêm các loại rong?

 • A. Trang khí làm cho bể cá đẹp hơn
 • B. Thả rong làm thức ăn cho cá
 • C. Khi rong quang hợp sẽ hấp thụ khí cacbonic do cá hô hấp thải ra và sẽ tạo khí oxi cung cấp cho cá hô hấp
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 12474

Vai trò của quang hợp là gì?

 • A. Các chất khoáng và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người
 • B. Các chất khoáng và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người
 • C. Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người
 • D. Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người
Câu 24
Mã câu hỏi: 12475

Đâu là phát biểu đúng?

 • A. Khí cacbonic không phải là nguyên liệu của quá trình quang hợp
 • B. Hàm lượng khí cacbonic của không khí là 0.03%. Cây có thể quang hợp được nếu hàm lượng này tăng gấp 1.5 hay 2 lần. Nhưng cao quá cây sẽ bị chết (>0.2%)
 • C. Sơ đồ quá trình quang hợp: nước + cacbonic → tinh bột + oxi
 • D. Nước là nguyên liệu cần thiết cho quá trình quang hợp
Câu 25
Mã câu hỏi: 12476

Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng?

 • A. Ra hoa, tạo quả.
 • B. Thoát hơi nước qua lá.
 • C. Hô hấp ở rễ.
 • D. Quang hợp ở lá
Câu 26
Mã câu hỏi: 12477

Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây?

 • A. Điều hoà không khí
 • B. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời
 • C. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 27
Mã câu hỏi: 12478

Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào?

 • A. Không khí khô hanh
 • B. Có gió thổi mạnh
 • C. Thời tiết nắng nóng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 28
Mã câu hỏi: 12479

Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở đâu?

 • A. Mặt dưới của lá.
 • B. Mặt trên của lá.
 • C. Lông hút ở rễ.
 • D. Miền chóp rễ.
Câu 29
Mã câu hỏi: 12480

Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá?

 • A. Thược dược
 • B. Ngô
 • C. Lúa
 • D. Nong tằm
Câu 30
Mã câu hỏi: 12481

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?

 • A. Ánh sáng, diệp lục
 • B. Độ ẩm của không khí
 • C. Ánh sáng, nhiệt độ
 • D. Cả A và B

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ