Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương Tế Bào Thực Vật môn Sinh học 6 năm 2020 Trường THCS Cao Dương

15/04/2022 - Lượt xem: 40
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12542

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật lên bao nhiêu lần?

 • A. 5 - 10 lần
 • B. 3 - 20 lần
 • C. 10 - 40 lần 
 • D. 3 - 50 lần
Câu 2
Mã câu hỏi: 12543

Kính hiển vi quang học có khả năng phóng to ảnh của vật lên bao nhiêu?

 • A. 40 - 3000 lần.
 • B. 40 - 5000 lần.
 • C. 400 - 6000 lần.
 • D. 10 - 5000 lần.
Câu 3
Mã câu hỏi: 12544

Khi đã xác định được vật mẫu, muốn nhìn thấy vật mẫu rõ nhất ta cần?

 • A. điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.
 • B. đặt vật mẫu ở trung tâm bàn kính.
 • C. điều chỉnh ốc nhỏ.
 • D. điều chỉnh ốc to.
Câu 4
Mã câu hỏi: 12545

Khi quan sát tiêu bản tế bào thịt quả cà chua chín trên kính hiển vi, ta thấy các tế bào

 • A. không xếp sít với nhau mà rời nhau ra.
 • B. xếp sít nhau.
 • C.  sắp xếp theo một trật tự xác định.
 • D. sắp xếp tạo ra nhiều khoảng trống
Câu 5
Mã câu hỏi: 12546

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm?

 • A. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
 • B. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.
 • C. có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.
 • D. có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 12547

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Lục lạp.
 • C. Màng sinh chất.
 • D. Nhân
Câu 7
Mã câu hỏi: 12548

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là?

 • A. Cơ quan.
 • B. Hệ cơ quan.
 • C. Tế bào.
 • D. Mô.
Câu 8
Mã câu hỏi: 12549

Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật ?

 • A. Lục lạp và vách tế bào.
 • B. Lục lạp và màng sinh chất. 
 • C. Nhân và màng sinh chất.
 • D. Chất tế bào và không bào.
Câu 9
Mã câu hỏi: 12550

Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được ?

 • A. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.
 • B. Tế bào biểu bì vảy hành
 • C. Tế bào sợi gai.
 • D. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.
Câu 10
Mã câu hỏi: 12551

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được ?

 • A. Tế bào tép bưởi.
 • B. Tế bào sợi quả bông.
 • C. Tế bào sợi gai.
 • D. Tế bào mô phân sinh ngọn.
Câu 11
Mã câu hỏi: 12552

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra mấy tế bào con?

 • A. 6 tế bào con
 • B. 5 tế bào con
 • C. 2 tế bào con
 • D. 4 tế bào con
Câu 12
Mã câu hỏi: 12553

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ đâu?

 • A. sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.
 • B. sự lớn lên của mỗi tế bào
 • C. sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.
 • D. sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.
Câu 13
Mã câu hỏi: 12554

Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là?

 • A. 8 tế bào
 • B. 16 tế bào
 • C. 32 tế bào
 • D. 48 tế bào
Câu 14
Mã câu hỏi: 12555

Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia?

 • A. Tế bào non
 • B. Tế bào già
 • C.  Tế bào trưởng thành
 • D. Tế bào già và tế bào trưởng thành.
Câu 15
Mã câu hỏi: 12556

Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau?

 • A. Mô che chở
 • B. Mô bì
 • C. Mô che chở và mô phân sinh
 • D. Mô phân sinh
Câu 16
Mã câu hỏi: 12557

Nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng?

 • A. Động vật
 • B. Thực vật
 • C. Nấm
 • D. Vi khuẩn
Câu 17
Mã câu hỏi: 12558

Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 18
Mã câu hỏi: 12559

Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây?

 • A. Trao đổi chất.
 • B. Cảm ứng
 • C. Sinh sản
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 19
Mã câu hỏi: 12560

Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?

 • A. Mô tiết
 • B. Mô dẫn
 • C. Mô bì
 • D. Mô phân sinh
Câu 20
Mã câu hỏi: 12561

Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây?

1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

 • A. 1, 2, 3
 • B. 2, 3
 • C. 1, 3
 • D. 1, 2
Câu 21
Mã câu hỏi: 12562

Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Ti thể
 • D. Lục lạp
Câu 22
Mã câu hỏi: 12563

Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật?

 • A. Không bào
 • B. Màng sinh chất
 • C. Nhân
 • D. Lục lạp
Câu 23
Mã câu hỏi: 12564

Có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

1. Chất tế bào
2. Màng sinh chất
3. Nhân

4. Vách tế bào.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 12565

Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

 • A. Chất tế bào
 • B. Vách tế bào
 • C. Nhân
 • D. Màng sinh chất
Câu 25
Mã câu hỏi: 12566

Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó?

 • A. Không bào
 • B. Nhân
 • C. Vách tế bào
 • D. Màng sinh chất
Câu 26
Mã câu hỏi: 12567

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

 • A. Bào quan
 • B. Hệ cơ quan
 • C.
 • D. Cơ thể
Câu 27
Mã câu hỏi: 12568

Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào?

 • A. Antonie Leeuwenhoek
 • B. Gregor Mendel
 • C. Charles Darwin
 • D. Robert Hook
Câu 28
Mã câu hỏi: 12569

Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào?

 • A. Antonie Leeuwenhoek
 • B. Gregor Mendel
 • C. Charles Darwin
 • D. Robert Hook
Câu 29
Mã câu hỏi: 12570

Tế bào thực vật gồm những thành phần chính?

 • A. Nhân, không bào, lục lạp
 • B. Màng sinh chất, vách tế bào, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
 • C. Vách tế bào, chất tế bào, nhân, không bào
 • D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
Câu 30
Mã câu hỏi: 12571

Thành phần của tế bào, chứa dịch tế bào?

 • A. Nhân
 • B. Chất tế bào
 • C. Màng tế bào
 • D. Không bào

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ