Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - Trường Quốc Tế Á Châu ( Đề tự luận)

13/07/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (4 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 294127

Viết phương trình hóa học chứng minh:

a. FeO có tính oxi hóa.

b. FeCl2 có tính khử.

Câu 2
Mã câu hỏi: 294128

Dẫn khí CO2 lấy dư qua dung dịch Aluminat natri ( NaAlO2). Hãy nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học để giải thích.

Câu 3
Mã câu hỏi: 294129

Trình bày cách nhận biết 3 muối BaCl2, AlCl3 và FeCl3 bằng 1 thuốc thử. Viết phương trình hóa học để giải thích.

Câu 4
Mã câu hỏi: 294130

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính số mol muối thu được? Cho: Fe = 56; H = 1; S = 32; O = 16.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ