Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp 10 nâng cao năm 2018 - 2019 - Trường THPT Gia Định

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 100021

Hô hấp tế bào là gì? Viết phương trình tổng quát quá trình hô hấp tế bào.

Câu 2
Mã câu hỏi: 100022

Điền nội dung phù hợp theo thứ tự các số 1, 2, 3, 4, 5 trong hình sau:

Câu 3
Mã câu hỏi: 100023

Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt tính của enzim? Theo em những thói quen xấu nào đã ảnh hưởng tới tiêu hóa thức ăn ở người?

Câu 4
Mã câu hỏi: 100024

Xuất bào là gì? Các loại chất nào thường được xuất bào?

Câu 5
Mã câu hỏi: 100025

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Lai 2 cây thuần chủng (2n) được F 1 (2n) có kiểu gen dị hợp. Dùng cônsixin gây đa bội hóa F1 (2n) thành F1 (4n).
a) Lai cây F 1 (4n) với F 1 (2n). Tìm kết quả lai F 2 ? Biết rằng qúa trình giảm phân xảy ra bình thường. 
b) Nếu cho 2 cây tứ bội (4n) lai với nhau mà kết quả đời con phân li tỷ lệ 1890 cây quả đỏ : 54 cây quả vàng. Tìm kiểu gen của 2 cây đem lai. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ