Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2018 - 2019 - Trường THPT Bến Tre

15/04/2022 - Lượt xem: 38
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99972

Pha sáng của quang hợp diễn ra ở?

 • A. Màng tilacôit
 • B. Trong các nền  lục  lạp
 • C. Màng ngoài  của  lục lạp
 • D. Màng trong của lục lạp
Câu 2
Mã câu hỏi: 99973

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :

 • A. Một hàng   
 • B. Ba hàng     
 • C. Hai hàng  
 • D. Bốn hàng
Câu 3
Mã câu hỏi: 99974

Người ta dùng dịch ép quả vải để nuôi cấy vi sinh vật. Đó là:

 • A. Môi trường bán tổng hợp
 • B. Môi trường dùng chất tự nhiên
 • C. Môi trường sống            
 • D. Môi trường tổng hợp
Câu 4
Mã câu hỏi: 99975

Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân:

 • A. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể 
 • B. Có sự phân chia của tế bào chất
 • C. Có 2 lần phân bào
 • D. Nhiễm sắc thể tự  nhân đôi
Câu 5
Mã câu hỏi: 99976

Quá trình oxi hóa chất hữu cơ có dùng O2 làm chất nhận electron cuối cùng là quá trình:

 • A. Hô hấp hiếu khí
 • B. Hô hấp kỵ khí
 • C. Hô hấp
 • D. Lên men
Câu 6
Mã câu hỏi: 99977

Một tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo ra mấy tinh trùng?

 • A. 2          
 • B. 4             
 • C. 8        
 • D. 1 tinh trùng và 3 thể cực
Câu 7
Mã câu hỏi: 99978

Trong gia đình, có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện quá trình nào?

 • A. Làm dưa cải       
 • B. Làm tương hột        
 • C. Làm giấm    
 • D. Ủ nước mắm
Câu 8
Mã câu hỏi: 99979

Vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là:

 • A.  CO2, ánh sáng 
 • B.  Chất hữu cơ, ánh sáng
 • C. CO2, chất vô cơ                
 • D. Chất hữu cơ, chất hữu cơ
Câu 9
Mã câu hỏi: 99980

Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là:

 • A. Thời gian sinh trưởng và phát triển  
 • B. Thời gian tiềm phát
 • C. Thời gian sinh trưởng             
 • D. Thời gian thế hệ
Câu 10
Mã câu hỏi: 99981

Ở những loài sinh sản hữu tính, cơ chế nào sau đây giúp duy trì bộ NST lưỡng bội của loài?

 • A. Nguyên phân
 • B. Giảm phân
 • C. Thụ tinh
 • D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
Câu 11
Mã câu hỏi: 99982

Có 5 tế bào sinh dục sơ khai cái của một loài (2n=14) , nguyên phân 4 lần tạo ra các tế bào con. Các tế bào con này chuyển sang giai đoạn chín thực hiện giảm phân để tạo thành trứng.

a.Tính số tế bào con và tổng số NST trong các tế bào con sinh ra từ quá trình nguyên phân?

b. Tính số trứng và tổng số NST trong các trứng được tạo thành sau giảm phân?

Câu 12
Mã câu hỏi: 99983

a, Nêu khái niệm, đặc điểm của vi sinh vật.

b, Trình bày đặc điểm của 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật, cho ví dụ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ