Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 6 Đại số 10 Trường THPT Nguyễn Huệ - Vũng Tàu năm 2017- 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 83463

Cung lượng giác \(1^0\) có số đo bằng rad là:

 • A. 1
 • B. \(\pi\)
 • C. \(\frac{\pi }{{180}}\)
 • D. \(\frac{{180}}{\pi }\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 83464

Một cung đường tròn có bán kính R = 6cm. Độ dài của cung trên đường tròn có số đo \(75^0\) là:

 • A. \(\frac{{5\pi }}{12}\left( {cm} \right)\)
 • B. \(\frac{{5\pi }}{2}\left( {cm} \right)\)
 • C. 450 cm
 • D. \(\frac{{25}}{2}\left( {cm} \right)\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 83465

Trên đường tròn lượng giác gốc A. Cho các cung lượng giác có điểm đầu A và có số đo như sau:

(I) \(\frac{{427\pi }}{8}\)

(II) \(\frac{{435\pi }}{8}\)

(III) \(\frac{{987\pi }}{8}\)

(IV) \(-\frac{{651\pi }}{8}\)

Các cung có điểm cuối cùng trùng nhau là?. Chọn khẳng định đúng

 • A. Chỉ (II) và (IV)
 • B. Chỉ (I) và (II)
 • C. Chỉ (I) và (III)
 • D. Chỉ (I) và (IV)
Câu 4
Mã câu hỏi: 83466

Đẳng thức nào sau đây sai?

 • A. \(\tan \left( {\frac{\pi }{2} - x} \right) = \cot x\)
 • B. \(\sin \left( {\pi  + x} \right) = \sin x\)
 • C. \({\rm{cos}}\left( {\frac{\pi }{2} - x} \right) = \sin x\)
 • D. \(\cot \left( {\pi  + x} \right) = \cot x\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 83467

Cho \(\pi  < \alpha  < \frac{{3\pi }}{2}\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

 • A. \(\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) > 0\)
 • B. \(\tan \left( {3\pi  - \alpha } \right) > 0\)
 • C. \({\rm{cos}}\left( {\frac{\pi }{2} - \alpha } \right) < 0\)
 • D. \(\cot \left( {\frac{{3\pi }}{2} - \alpha } \right) < 0\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 83468

Chọn đáp án đúng 

 • A. \(cos 4a=4cos^2x-1\)
 • B. \(sin 4x=4sin x.cos x\)
 • C. \(cos 4x=1-4sin^2 x\)
 • D. \(sin 4x=2sin 2x.cos 2x\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 83469

Kết quả thu gọn của biểu thức \(A = \cos \left( {\frac{\pi }{6} + \alpha } \right) - \sin \left( {\frac{\pi }{3} - \alpha } \right)\) là

 • A. \(\sin \alpha \)
 • B. \(\cos \alpha \)
 • C. 0
 • D. 1
Câu 8
Mã câu hỏi: 83470

Chọn khẳng định đúng

 • A. \(cos (x-y)=cos x.cos y-sin x.sin y\)
 • B. \(sin (x+y)\sin x.cos y+cos x.sin y\)
 • C. \(cos (x+y)=cos x.cos y+sin x.sin y\)
 • D. \(sin (x-y)\sin x.cos y+cos x.sin y\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 83471

Giá trị lớn nhất của biểu thức \(B=sin^2x+2cos x+1\) là

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 10
Mã câu hỏi: 83472

Kết quả thu gọn của biểu thức \(A = \sqrt {\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt {\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt {\frac{1}{2} + \frac{1}{2}{\rm{cos}}x} } } \left( {0 < x < \frac{\pi }{2}} \right)\) là:

 • A. \({{\rm{cos}}\frac{x}{2}}\)
 • B. \({{\rm{cos}}\frac{x}{4}}\)
 • C. \({{\rm{cos}}\frac{x}{16}}\)
 • D. \({{\rm{cos}}\frac{x}{8}}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 83473

Tính \(sin a\) và \(cos 2a\) biết \(cos a=\frac{1}{5}\) và \( - \frac{\pi }{2} < a < 0\)

Câu 12
Mã câu hỏi: 83474

Chứng minh các đẳng thức:

a) \(\frac{{\sin 6x.\cos 4x - \cos 6x\sin 4x}}{{1 + \cos 2a}} = \tan x\)

b) \(\cot x.\cos \left( {\pi  - x} \right) + \frac{{\sin \left( {\frac{\pi }{2} - x} \right)\tan x}}{{1 - {{\cos }^2}x}} = \sin x\)

Câu 13
Mã câu hỏi: 83475

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào y

\(A = \frac{1}{{\sin 2y}} + \frac{1}{{\sin 4y}} + \frac{1}{{\sin 8y}} - \cot y + \cot 8y\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ