Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Địa lí - Trường THPT Chu Văn An

13/07/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 298327

Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế từ năm 

 • A. 1978
 • B. 1986
 • C. 1994 
 • D. 1949
Câu 2
Mã câu hỏi: 298328

Mưa phùn thường có ở 

 • A. miền Bắc vào nửa sau mùa đông.
 • B. đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông.
 • C. đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa đầu mùa đông. 
 • D. miền Bắc vào nửa đầu mùa đông.
Câu 3
Mã câu hỏi: 298329

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan tập trung nhiều nhất vùng núi nào? 

 • A. Tây Bắc.
 • B. Trường Sơn Bắc. 
 • C. Trường Sơn Nam. 
 • D. Đông Bắc.
Câu 4
Mã câu hỏi: 298330

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, phần lớn dân cư thuộc nhóm ngữ hệ Nam Đảo tập trung ở vùng 

 • A. Đông Nam Bộ.   
 • B. Tây Nguyên.
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long.  
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 298331

Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta hiện nay là 

 • A. Bắc Trung Bộ. 
 • B. Đông Nam Bộ.  
 • C. Tây Nguyên.     
 • D. Tây Bắc.
Câu 6
Mã câu hỏi: 298332

Cho biểu đồ sau:

Tỉ số giới tính của dân số Việt Nam qua các cuộc điều tra dân số

Nhận xét nào không đúng với biểu đồ trên? 

 • A. Tỉ số giới tính nước ta liên tục tăng.  
 • B. Chênh lệch giới tính có xu hướng giảm.
 • C. Dân số nam luôn cao hơn dân số nữ.  
 • D. Tỉ số giới tính luôn ở mức dưới 100.
Câu 7
Mã câu hỏi: 298333

Ở Việt Nam, thiên nhiên vùng núi nào có đủ cả 3 đại cao? 

 • A. Đông Bắc 
 • B. Trường Sơn Nam
 • C. Tây Bắc   
 • D. Trường Sơn Bắc
Câu 8
Mã câu hỏi: 298334

Hiện nay, cơ cấu dân số Việt Nam đang ở giai đoạn 

 • A. dân số già. 
 • B. dân số vàng.      
 • C. dân số trẻ. 
 • D. dân số ổn định.
Câu 9
Mã câu hỏi: 298335

Cho biểu đồ sau:

Giá trị xuất nhập khẩu của một số nước trên thế giới

Nhận xét nào đúng về cán cân xuất nhập khẩu của các nước trên? 

 • A. Cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc là nhập siêu.
 • B. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ là nhập siêu.
 • C.

  Cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản là nhập siêu. 

 • D. Cán cân xuất nhập khẩu của LB Nga là nhập siêu.
Câu 10
Mã câu hỏi: 298336

Cho bảng số liệu sau:

Dân số và tỉ lệ tăng dân số nước ta qua các cuộc điều tra dân số

1/4/1989

1/4/1999

1/4/2009

1/4/2019

Dân số (nghìn người)

64376

76323

85847

96209

Tỉ lệ tăng dân số (%)

2,10

1,70

1,18

1,14

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta là biểu đồ 

 • A. miền.    
 • B. đường.  
 • C. cột.   
 • D. kết hợp.
Câu 11
Mã câu hỏi: 298337

Theo kết quả Tổng điều tra dân số 2019, dân số Việt Nam đạt 96.208 nghìn người. Tính mật độ dân số, biết diện tích là 331.212 km”. 

 • A. 295 người/ km2 
 • B. 285 người/ km2
 • C. 290 người/ km
 • D. 280 người/ km2
Câu 12
Mã câu hỏi: 298338

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết cửa sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Mê Công? 

 • A. Cửa Tiểu  
 • B. Cửa Soi Rạp
 • C. Cửa Đại 
 • D. Cửa Định An.
Câu 13
Mã câu hỏi: 298339

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, phần lớn lãnh thổ tỉnh Thái Bình có mật độ dân số: 

 • A. Từ 200 - 500 người/km2
 • B. Từ 1001 – 2000 gười/km2
 • C. Từ 500 - 1000 người/km
 • D. Trên 2000 người/km2
Câu 14
Mã câu hỏi: 298340

Sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc do ảnh hưởng của gió mùa mùa đông và dãy 

 • A. Tam Đảo. 
 • B. Pu Đen Đinh.
 • C. Con Voi.   
 • D. Hoàng Liên Sơn.
Câu 15
Mã câu hỏi: 298341

Kiểu khí hậu nào phó phổ biến ở miền Tây Trung Quốc 

 • A. Cận nhiệt Địa Trung Hải 
 • B. Cận nhiệt đới gió mùa
 • C. Ôn đới lục địa      
 • D. Ôn đới gió mùa
Câu 16
Mã câu hỏi: 298342

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, điểm giống nhau về chế độ mưa của trạm Đồng Hới và Nha Trang là 

 • A. mưa đều quanh năm.
 • B. mưa lớn nhất vào tháng IX.
 • C. mưa lớn nhất cả nước.
 • D. mùa mưa lệch về thu - đông.
Câu 17
Mã câu hỏi: 298343

Nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Hồng không phải là 

 • A. đô thị hóa.
 • B. địa hình thấp.  
 • C. triều cường.  
 • D. để ngăn lũ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 298344

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu sử dụng lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta (%)

Năm

2009

2019

Nông, lâm, thủy sản

53,9

35,3

Công nghiệp, xây dựng

20,3

29,2

Dịch vụ

25,8

35,5

Nhận xét nào đúng với bảng số liệu trên? 

 • A. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản cao nhất.
 • B. Cơ cấu sử dụng lao động chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.
 • C. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp, xây dựng giảm. 
 • D. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng giảm.
Câu 19
Mã câu hỏi: 298345

Bùng nổ dân số ở Việt Nam xảy ra vào 

 • A. nửa sau thế kỉ XX. 
 • B. đầu thế kỉ XXI. 
 • C. nửa đầu thế kỉ XX. 
 • D. cuối thế kỉ XIX.
Câu 20
Mã câu hỏi: 298346

Quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không giáp biển là 

 • A. Thái Lan.
 • B. Cam-pu-chia.
 • C. Mi-an-ma.
 • D. Lào.
Câu 21
Mã câu hỏi: 298347

Miền Đông Trung Quốc không phải là nơi có 

 • A. khí hậu ôn đới hải dương.
 • B. nhiều đồng bằng châu thổ.
 • C. nhiều hoang mạc rộng lớn.   
 • D. hạ lưu các con sông lớn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 298348

Đặc tính của biển Đông là 

 • A. lạnh khô, chịu ảnh hưởng của gió mùa
 • B. lạnh ẩm, không chịu ảnh hưởng của gió mùa
 • C. nóng ẩm, không chịu ảnh hưởng của gió mùa 
 • D. nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa
Câu 23
Mã câu hỏi: 298349

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết rừng ngập mặn phân bố nhiều nhất ở vùng nào? 

 • A. Duyên hải Nam Trung Bộ.  
 • B. Đồng bằng sông Hồng.
 • C. Bắc Trung Bộ.    
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 24
Mã câu hỏi: 298350

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ở nước ta hiện nay là:

 • A. ngập lụt trong mùa mưa và nước sông, hồ bị ô nhiễm.
 • B. ô nhiễm nguồn nước, nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt.
 • C. thiếu nước trong mùa khô và nguồn nước bị ô nhiễm. 
 • D. lượng nước phân bố không đều giữa các vùng và các mùa
Câu 25
Mã câu hỏi: 298351

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, tỉnh không giáp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là 

 • A. Sơn La 
 • B. Điện Biên   
 • C. Lai Châu 
 • D. Thanh Hóa
Câu 26
Mã câu hỏi: 298352

Để đảm bảo vai trò của rừng với việc bảo vệ môi trường thì phải nâng độ che phủ rừng của cả nước lên đến 

 • A. 50 - 60 %.
 • B. 55 - 60%. 
 • C. 70 - 80%.
 • D. 45 - 50 %.
Câu 27
Mã câu hỏi: 298353

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào cao nhất miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? 

 • A. Ngọc Linh
 • B. Vọng Phu    
 • C. Chư Yang Sin 
 • D. Kon Ka Kinh
Câu 28
Mã câu hỏi: 298354

Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi Việt Nam là 

 • A. nước mưa  
 • B. nước ngầm
 • C. hồ, đầm 
 • D. băng tuyết
Câu 29
Mã câu hỏi: 298355

Lãnh thổ Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương ở 

 • A. Á - Âu và Thái Bình Dương.     
 • B. Á - Âu và Đại Tây Dương.
 • C. Á - Âu và Ấn Độ Dương.   
 • D. Á - Âu và Bắc Băng Dương.
Câu 30
Mã câu hỏi: 298356

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết trên đất liền 

 • A. Tiền Hải
 • B. Lan Tây
 • C. Bạch Hổ 
 • D. Lan Đỏ
Câu 31
Mã câu hỏi: 298357

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho khí hậu nước ta phân hóa Bắc - Nam 

 • A. Tiếp giáp với biển Đông rộng lớn.
 • B. Lãnh thổ kéo dài theo Bắc - Nam.
 • C. Hoạt động của gió mùa khác nhau.  
 • D. Nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến.
Câu 32
Mã câu hỏi: 298358

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào thuộc miền khí hậu phía Nam? 

 • A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.   
 • B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
 • C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.  
 • D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.
Câu 33
Mã câu hỏi: 298359

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết thành phố trực thuộc trung ương nào của nước ta không giáp biển? 

 • A. Hà Nội, Hải Phòng.  
 • B. Cần Thơ, Hà Nội.
 • C. Đà Nẵng, Cần Thơ.  
 • D. Hải Phòng, Đà Nẵng.
Câu 34
Mã câu hỏi: 298360

Nước ta có thể mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới do vị trí 

 • A. nằm ở nơi giao nhau của các vành đai sinh khoáng.
 • B. nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa.
 • C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế. 
 • D. nằm trong khu vực kinh tế phát triển năng động của thế giới.
Câu 35
Mã câu hỏi: 298361

Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là 

 • A. phục vụ nhu cầu xuất khẩu thu ngoại tệ.
 • B. khai thác hợp lý tài nguyên đất và khí hậu.
 • C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
 • D. giải quyết việc làm cho nguồn lao động đông đảo.
Câu 36
Mã câu hỏi: 298362

Hiện nay, Đông Nam Á là khu vực có sức thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài do 

 • A. nguồn lao động kĩ thuật cao, tay nghề giỏi.
 • B. môi trường chính trị - xã hội ổn định.
 • C. nguồn lao động đông, giá nhân công tương đối rẻ. 
 • D. có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế.
Câu 37
Mã câu hỏi: 298363

Tỉ lệ dân thành thị nước ta tăng chậm do 

 • A. trình độ công nghiệp hóa còn thấp.
 • B. cơ sở hạ tầng đô thị kém phát triển.
 • C. mạng lưới đô thị phân bố chưa hợp lí. 
 • D. phần lớn dân cư sống ở nông thôn.
Câu 38
Mã câu hỏi: 298364

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào không nằm trên đảo? 

 • A. Xuân Thủy. 
 • B. Cát Bà. 
 • C. Côn Đảo.  
 • D. Phú Quốc.
Câu 39
Mã câu hỏi: 298365

Địa hình nước ta chủ yếu là 

 • A. đồng bằng ven biển.
 • B. đồng bằng châu thổ.
 • C. đồi núi cao.  
 • D. đồi núi thấp.
Câu 40
Mã câu hỏi: 298366

Điểm khác biệt nhất của hình thức khu công nghiệp tập trung so với trung tâm công nghiệp và 

 • A. tách biệt với khu dân cư.   
 • B. sản xuất để xuất khẩu.
 • C. có vị trí thuận lợi.   
 • D. có khả năng hợp tác sản xuất.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ