Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 9 năm 2021 Trường THCS Tân Phú

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 57522

Cặp số \(\left( { - 1;2} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

 • A. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 5y = 9\\6x + 2y =  - 2\end{array} \right.\)  
 • B. \(\left\{ \begin{array}{l} - 2x + y = 7\\x - \dfrac{3}{4}y = 3\end{array} \right.\)
 • C. \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 1\\ - 2x + y = 4\end{array} \right.\)
 • D. \(\left\{ \begin{array}{l}2x - 2y = 0\\x + y = 3\end{array} \right.\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 57523

Điều kiện của m để phương trình \({x^2} - 2mx + {m^2} - 4 = 0\) có hai nghiệm \({x_1} = 0,\,\,{x_2} > 0\) là:

 • A. \(m =  - 2\)       
 • B. \(m = 2\)
 • C. \(m =  \pm 2\)  
 • D. \(m = 16\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 57524

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) đường kính AB, dây\(AC = R\). Khi đó số đo độ của cung nhỏ BC là:

 • A. \({60^o}\)             
 • B. \({120^o}\)  
 • C. \({90^o}\)    
 • D. \({150^o}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 57525

Độ dài của một đường tròn là \(10\pi \) (cm). Diện tích của hình tròn đó là:

 • A. \(10\pi \;\left( {c{m^2}} \right)\)            
 • B. \(100\pi \;\left( {c{m^2}} \right)\)
 • C. \(50\pi \;\left( {c{m^2}} \right)\)       
 • D. \(25\pi \;\left( {c{m^2}} \right)\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 57526

 Giải hệ phương trình sau: \(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{2}{{x - 2}} + \dfrac{1}{{y + 1}} = 3\\\dfrac{3}{{x - 2}} - \dfrac{2}{{y + 1}} = 8\end{array} \right.\)

 • A. \(\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{5}{2}; 2} \right)\).
 • B. \(\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{-5}{2}; - 2} \right)\).
 • C. \(\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{5}{2}; - 2} \right)\)
 • D. \(\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{2}{5}; - 2} \right)\).
Câu 6
Mã câu hỏi: 57527

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 120 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 5 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hết số hàng đó trong bao nhiêu ngày?

 • A. 5 ngày
 • B. 8 ngày
 • C. 7 ngày
 • D. 6 ngày
Câu 7
Mã câu hỏi: 57528

Giải phương trình sau: \(3x(x - 2) = 11 - 2{x^2}\) 

 • A. \(S = \left\{ { - 1;\,\dfrac{{11}}{5}} \right\}\)
 • B. \(S = \left\{ {  1;\,\dfrac{{11}}{5}} \right\}\)
 • C. \(S = \left\{ { - 1;\,\dfrac{{-11}}{5}} \right\}\)
 • D. \(S = \left\{ { -1;\,\dfrac{{5}}{11}} \right\}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 57529

Giải phương trình sau: \({(x + 1)^2} - 2x + 1 = {x^4}\) 

 • A. \(S = \left\{ { - 1 ;\,\, 1 } \right\}\) 
 • B. \(S = \left\{ { - \sqrt 5 ;\,\,\sqrt 5 } \right\}\) 
 • C. \(S = \left\{ { - \sqrt 2 ;\,\,\sqrt 2 } \right\}\) 
 • D. \(S = \left\{ { - \sqrt 3 ;\,\,\sqrt 3 } \right\}\) 
Câu 9
Mã câu hỏi: 57530

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m, biết ba lần chiều rộng kém 2 lần chiều dài là 5m. Tính diện tích mảnh đất.

 • A. 365 m2
 • B. 375 m2
 • C. 275 m2
 • D. 355 m2
Câu 10
Mã câu hỏi: 57531

Một trường tổ chức cho 250 người bao gồm giáo viên và học sinh đi tham quan Suối Tiên. Biết giá vé vào cổng giáo viên là 80.000 đồng, học sinh là 60.000 đồng, đi vào đúng dịp giỗ tổ Hùng Vương nên giảm 5% vé vào, vì vậy nhà trường phải trả tổng cộng 14.535.000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên và học sinh đi tham quan?

 • A. Có 15 giáo viên và 235 học sinh
 • B. Có 18 giáo viên và 235 học sinh
 • C. Có 20 giáo viên và 238 học sinh
 • D. Có 15 giáo viên và 225 học sinh
Câu 11
Mã câu hỏi: 57532

Đường tròn đi qua 2 đỉnh và tiếp xúc cạnh 1 hình vuông. Tính bán kính R của đường tròn biết cạnh hình vuông là 12 cm.

 • A. \(R = 8,5\,\,cm\)
 • B. \(R = 9,5\,\,cm\)
 • C. \(R = 6,5\,\,cm\)
 • D. \(R = 7,5\,\,cm\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 57533

Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn, biết ∠P = 3∠M. Số đo góc P và góc M là:

 • A.

  ∠M = 45o và ∠P = 135

 • B. ∠M = 60o và ∠P = 120o
 • C. ∠M = 30o và ∠P = 90o
 • D. ∠M = 45o và ∠P = 90o
Câu 13
Mã câu hỏi: 57534

Trong hình vẽ bên có: Tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O, số đo góc BAC bằng 120. Khi đó số đo góc ACO bằng

 • A. 120o   
 • B. 60o
 • C. 45o
 • D. 30o
Câu 14
Mã câu hỏi: 57535

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 1. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và X, Y, Z tương ứng là trưng điểm của các cạnh PM, MN, NP. Khi đó diện tích tam giác XYZ là:

 • A. 1/4  
 • B. 1/16
 • C. 1/32 
 • D. 1/8
Câu 15
Mã câu hỏi: 57536

Trong tam giác ABC cân tại A, có ∠BAC = \(30^o\) nội tiếp trong đường tròn (O). Số đo AB là:

 • A. 150o   
 • B. 165o
 • C. 135o
 • D. 160o
Câu 16
Mã câu hỏi: 57537

Phương trình \({x^2} + x + \frac{1}{4} = 0\) có một nghiệm là:

 • A. -1 
 • B. -1/2
 • C. 1/2
 • D. 2
Câu 17
Mã câu hỏi: 57538

 Số nghiệm của phương trình x4 + 5x2 + 4 = 0 là

 • A.

  4 nghiệm

 • B. 2 nghiệm
 • C. 1 nghiệm
 • D. Vô nghiệm
Câu 18
Mã câu hỏi: 57539

Phương trình x2 + x - 1 = 0 có:

 • A. Hai nghiệm phân biệt đều dương 
 • B. Hai nghiệm phân biệt đều âm 
 • C. Hai nghiệm trái dấu 
 • D. Hai nghiệm trái dấu 
Câu 19
Mã câu hỏi: 57540

Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép

 • A. m=1 
 • B. m=-1
 • C. m=4
 • D. m=-4
Câu 20
Mã câu hỏi: 57541

Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 3x + 2m = 0 vô nghiệm?

 • A. m > 0 
 • B. m < 0 
 • C. m > 9/8 
 • D. m < 9/8 
Câu 21
Mã câu hỏi: 57542

Một khối cầu có thể tích là 113,04cm3. Vậy diện tích mặt cầu là:

 • A.

   200,96cm

 • B. 226,08cm2
 • C. 150,72cm2
 • D. 113,04cm
Câu 22
Mã câu hỏi: 57543

Một hình trụ có thể tích là \(785cm^3\) và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

 • A. 10cm 
 • B. 5cm 
 • C. 20cm 
 • D. 15cm 
Câu 23
Mã câu hỏi: 57544

Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

 • A.

  400cm

 • B. 4000cm
 • C. 800cm
 • D. 480cm2
Câu 24
Mã câu hỏi: 57545

Chu vi của một đường tròn là 10π (cm) thì diện tích của hình tròn đó là:

 • A. 10π 
 • B. 100π
 • C. 25π2
 • D. 25π
Câu 25
Mã câu hỏi: 57546

Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc AOB bằng \(35^o\). Số đo của góc tù tạo bởi hai tiếp tuyến tại A và B của (O) là:

 • A. 35o 
 • B. 55o
 • C. 325o
 • D. 145o
Câu 26
Mã câu hỏi: 57547

Hai tiếp tuyến tại hai điểm A, B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tạo thành góc AMB bằng 50o .Số đo của góc ở tâm chắn cung AB là:

 • A. 50o  
 • B. 40o
 • C. 130o  
 • D. 310o
Câu 27
Mã câu hỏi: 57548

Cho phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 . Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất?

 • A.

  m=1  

 • B. m=1/3
 • C. m=1 hay m=1/3
 • D. Cả 3 câu trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 57549

Với giá trị nào của m thì phương trình (m-1)x2 + 2(m-1)x + m-3 = 0 vô nghiệm?

 • A. m < 1
 • B. m < 1/3
 • C. m ≥ 1
 • D. m ≤ 1
Câu 29
Mã câu hỏi: 57550

Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - (3m+1)x + m-5 = 0 có 1 nghiệm x=-1? 

 • A.

  m = 1

 • B. m = -5/2
 • C. m = 5/2
 • D. m = 3/4
Câu 30
Mã câu hỏi: 57551

Phương trình x4 + 22 - 3 = 0 có tổng các nghiệm bằng:

 • A. -2  
 • B. -1
 • C. 0
 • D. -3
Câu 31
Mã câu hỏi: 57552

Một ôtô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng, đường dài 100km, lúc về vận tốc tăng thêm 10km/h, do đó thời gian lúc về ít hơn thời gian lúc đi là 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.

 • A. 60km/h
 • B. 30km/h
 • C. 40km/h
 • D. 50km/h
Câu 32
Mã câu hỏi: 57553

Một tam giác vuông có chu vi 30m, cạnh huyền 13m. Tính mỗi cạnh góc vuông.

 • A. 12m và 5m
 • B. 11m và 5m
 • C. 12m và 6m
 • D. 14m và 8m
Câu 33
Mã câu hỏi: 57554

Hình nào sau đây không nội tiếp đường tròn?

 • A. Hình vuông
 • B. Hình chữ nhật
 • C. Hình thoi
 • D. Hình thang cân
Câu 34
Mã câu hỏi: 57555

Hình vuông có diện tích 16(cm2) thì diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông có diện tích là:

 • A.

  4π (cm2)

 • B. 16π (cm2)
 • C. 8π (cm2)
 • D. 2π (cm2)
Câu 35
Mã câu hỏi: 57556

Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

 • A. 9cm   
 • B. 10cm
 • C. 10,5cm    
 • D. 12cm 
Câu 36
Mã câu hỏi: 57557

Một hình trụ có thể tích \(V = 125π cm^3\) và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

 • A. 25π  
 • B. 50π
 • C. 40π  
 • D. 30π
Câu 37
Mã câu hỏi: 57558

Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20π \((cm^2)\) và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

 • A. 5cm 
 • B. 3cm
 • C. 4cm
 • D. 6cm
Câu 38
Mã câu hỏi: 57559

Cho phương trình \(x^2 + 4x + 2m + 1 = 0\) ( (m ) là tham số). Giải phương trình khi m=1

 • A. S={−1;−3}
 • B. S={−1;3}
 • C. S={1;−3}
 • D. S={1;3}
Câu 39
Mã câu hỏi: 57560

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất  \(\left\{ \begin{array}{l} x + y = 8\\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = m \end{array} \right.\)

 • A. 4
 • B. -2
 • C. 2
 • D. 1
Câu 40
Mã câu hỏi: 57561

Cho phương trình ẩn x: \(\mathrm{x}^{2}-\mathrm{x}+\mathrm{m}=0(1)\).Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: \(\left(\mathrm{x}_{1} \mathrm{x}_{2}-1\right)^{2}=9\left(\mathrm{x}_{1}+\mathrm{x}_{2}\right)\)

 • A. m=-4
 • B. m=-1
 • C. m=-3
 • D. m=-2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ