Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021 Trường TH Trưng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1241

Một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \(\dfrac{1}{4}\) bể. Hỏi bể không có nước thì vòi nước đó chảy trong bao nhiêu phút để được \(\dfrac{2}{5}\) bể.

 • A. 1 giờ 30 phút  
 • B. 1 giờ 45 phút 
 • C. 1 giờ 36 phút 
 • D. 1 giờ 25 phút 
Câu 2
Mã câu hỏi: 1242

Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/giờ. Lúc 9 giờ, một người đi xe máy cũng khởi hành từ A đuổi theo người đi xe đạp. Sau 1 giờ 48 phút, hai người gặp nhau. Tính vận tốc người đi xe máy ?

 • A. 30km/giờ
 • B. 60km/giờ
 • C. 50km/giờ
 • D. 40km/giờ
Câu 3
Mã câu hỏi: 1243

Cho 4m5cm = … cm. Số điền vào chỗ chấm là:

 • A. 45
 • B. 405
 • C. 4050
 • D. 4500
Câu 4
Mã câu hỏi: 1244

1075kg = … tấn … tạ … yến … kg. Số điền vào chỗ chấm là :

 • A. 1 ; 0 ; 7 ; 5
 • B. 10 ; 0 ; 7 ; 5
 • C. 0 ; 1 ; 7 ; 5
 • D. 1 ; 7 ; 0 ; 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 1245

17687m2 = … ha … m2. Số điền vào chỗ chấm là:

 • A. 17 ; 687
 • B. 1 ; 7687
 • C. 176 ; 87
 • D. 0 ; 17687
Câu 6
Mã câu hỏi: 1246

1,03m3 = … dm3. Số điền vào chỗ chấm là:

 • A. 103
 • B. 1003
 • C. 1030
 • D. 1300
Câu 7
Mã câu hỏi: 1247

Một khối lập phương bằng kim loại có cạnh bằng 3dm. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó nặng 12kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu tạ?

 • A. 2,24 tạ
 • B. 5,24 tạ
 • C. 3,24 tạ
 • D. 4,24 tạ
Câu 8
Mã câu hỏi: 1248

Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là:

 • A. 378,92
 • B. 861,05
 • C. 3789,2
 • D. 861,15
Câu 9
Mã câu hỏi: 1249

Giá trị của biểu thức  (56,8 - 32,3) ⨯ 5,7 là:

 • A. 1396,5
 • B. 139,65
 • C. 13,965
 • D. 13965
Câu 10
Mã câu hỏi: 1250

Một lớp học có 24 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh là nam ?

 • A. 50%
 • B. 48%
 • C. 45%
 • D. 40%
Câu 11
Mã câu hỏi: 1251

Lúc 7 giờ, bác Hà đi bộ từ A với vận tốc 4,4 km/giờ và đến B lúc 8 giờ 15 phút. Bác Nội đi xe đạp với vận tốc 11 km/giờ cũng xuất phát từ A. Bác Nội muốn đến B trước bác Hà 15 phút, thì bác Nội phải khởi hành lúc mấy giờ ?

 • A. 7 giờ 35 phút
 • B. 8 giờ 35 phút
 • C. 7 giờ 30 phút
 • D. 8 giờ 30 phút
Câu 12
Mã câu hỏi: 1252

0,01 : 0,001 = … ?

 • A. 10 
 • B. 1
 • C. 0,1
 • D. 100
Câu 13
Mã câu hỏi: 1253

0,001 ⨯ 0,001 = … ?

 • A. 0,000001  
 • B. 0,00001
 • C. 0,001
 • D. 0,0001  
Câu 14
Mã câu hỏi: 1254

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 7200kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 35% số gạo đó. Ngày thứ hai bán được 40% số gạo đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A. 1600 kg
 • B. 1900 kg
 • C. 1800 kg
 • D. 1700 kg
Câu 15
Mã câu hỏi: 1255

Một làng lát ngõ, tính ra cứ 100kg xi măng thì lát được 2,5m ngõ. Ngõ làng dài tất cả 320m. Tính số tấn xi măng phải mua.

 • A. 1,28 tấn
   
 • B. 12,8 tấn
 • C. 128 tấn
 • D. 12800 tấn
Câu 16
Mã câu hỏi: 1256

Trong bảng đơn vị đo diện tích, cho biết đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền?

 • A. 10 lần
 • B. 100 lần
 • C. 1000 lần
 • D. 10000 lần
Câu 17
Mã câu hỏi: 1257

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1245cm2 = … m2 là:

 • A. 1,245
 • B. 0,1245
 • C. 124,5
 • D. 12,45
Câu 18
Mã câu hỏi: 1258

Chọn đáp án đúng nhất: 2/3 giờ = ... phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A. 23
 • B. 32
 • C. 40
 • D. 50
Câu 19
Mã câu hỏi: 1259

Bút chì được phát minh năm 1794. Hỏi bút chì được phát minh vào thế kỉ nào?

 • A. Thế kỉ XIX
 • B. Thế kỉ XX
 • C. Thế kỉ XVII
 • D. Thế kỉ XVIII
Câu 20
Mã câu hỏi: 1260

Chọn câu đúng. Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất nào dưới đây?

 • A. Tính chất giao hoán
 • B. Tính chất kết hợp
 • C. Cộng với 0
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ