Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 5 năm 2021 Trường TH Kim Liên

15/04/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1261

Cho các số 3,42 ; 4,23 ; 2,43; 4,32. Số lớn nhất trong các số đó là:

 • A. 3,4    
 • B. 4,23
 • C. 2,43     
 • D. 4,32
Câu 2
Mã câu hỏi: 1262

1giờ 36 phút = ......... giờ. Số cần điền vào chỗ trống là:

 • A. 1,3 giờ      
 • B. 1,6 giờ
 • C. 1,06 giờ 
 • D. 1,36 giờ
Câu 3
Mã câu hỏi: 1263

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 16cm2 thì cạnh của hình lập phương đó là:

 • A. 2cm     
 • B. 3cm
 • C. 4cm
 • D. 6cm
Câu 4
Mã câu hỏi: 1264

Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:

 • A. 1,1304m2   
 • B. 11,304m2
 • C. 4,5216m2 
 • D. 3,768m2
Câu 5
Mã câu hỏi: 1265

25% của 120 là:

 • A. 25
 • B. 30
 • C. 40
 • D. 50
Câu 6
Mã câu hỏi: 1266

Một thùng đựng dầu không có nắp dạng hình lập phương có cạnh là 5dm. Để chống rỉ sét người ta sơn tất cả các mặt ngoài của thùng. Diện tích cần quét sơn cho thùng là:

 • A. 100dm2   
 • B. 150dm
 • C. 125dm2             
 • D. 80dm2
Câu 7
Mã câu hỏi: 1267

Tìm \(x\) 136,5 – \(x\) = 5,4 : 0,12     

 • A. 81,5
 • B. 85,5
 • C. 90,5
 • D. 91,5
Câu 8
Mã câu hỏi: 1268

Tìm \(x\) biết \(x\) + 2,6 = 9,8 : 0,2

 • A. 47,4
 • B. 48,4
 • C. 46,4
 • D. 45,4
Câu 9
Mã câu hỏi: 1269

Tính giá trị biểu thức: 145 + 637,38 : 18 × 2,5 

 • A. 233,525
 • B. 223,525
 • C. 243,525
 • D. 253,525
Câu 10
Mã câu hỏi: 1270

Tính giá trị biểu thức: (27,8 + 16,4) × 5 

 • A. 220
 • B. 221
 • C. 222
 • D. 223
Câu 11
Mã câu hỏi: 1271

Tính: 5,68 + 7,03 + 12,97 + 4,32

 • A. 35
 • B. 40
 • C. 25
 • D. 30
Câu 12
Mã câu hỏi: 1272

Tính: 7,25 × 0,25 × 40

 • A. 74,5
 • B. 73,5
 • C. 72,5
 • D. 71,5
Câu 13
Mã câu hỏi: 1273

Một người đi bộ từ A đến B. Người đó bắt đầu đi từ lúc 7 giờ 10 phút và đến B lúc 8 giờ 40 phút. Quãng đường từ A đến B dài 6km. Hỏi trung bình 1km người đó đi hết bao nhiêu thời gian ?

 • A. 10 phút           
 • B. 15 phút
 • C. 20 phút
 • D. 18 phút
Câu 14
Mã câu hỏi: 1274

Tính:  1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

 • A. 13 giờ
 • B. 12 giờ
 • C. 14 giờ
 • D. 15 giờ
Câu 15
Mã câu hỏi: 1275

Một người làm từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ thì được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 12 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian ?

 • A. 8 giờ 24 phút
 • B. 7 giờ 24 phút
 • C. 8 giờ 15 phút
 • D. 7 giờ 20 phút
Câu 16
Mã câu hỏi: 1276

Bạn Thúy làm xong một bông hồng hết 20 phút 7 giây, làm xong một bông cúc hết 23 phút 18 giây. Bạn Thúy đã làm được 4 bông hồng và 3 bông cúc. Hỏi bạn Thúy đã làm trong bao lâu?

 • A. 2 giờ 30 phút
 • B. 1 giờ 30 phút
 • C. 1 giờ 30 phút 22 giây
 • D. 2 giờ 30 phút 22 giây
Câu 17
Mã câu hỏi: 1277

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:  17m – 9mm = … mm

 • A. 8
 • B. 161
 • C. 1691
 • D. 16991
Câu 18
Mã câu hỏi: 1278

Một đội công nhân sửa xong một con đường trong ba ngày, trung bình mỗi ngày sửa được 525m. Ngày thứ nhất đội sửa được 372m đường, ngày thứ hai sửa được gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường?

 • A. 459km
 • B. 1,575km
 • C. 4,116km
 • D. 0,459km
Câu 19
Mã câu hỏi: 1279

Quãng đường AB dài 171km. Lúc 6 giờ 15 phút hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 48 km/giờ. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?

 • A. 8 giờ 30 phút 
 • B. 8 giờ 45 phút 
 • C. 8 giờ 9 phút
 • D. 8 giờ 35 phút
Câu 20
Mã câu hỏi: 1280

Một người đi xe đạp từ A tới B dài 18,27km với vận tốc 210 m/phút. Tính thời gian người đó đi.

 • A. 1 giờ 20 phút
 • B. 1 giờ 27 phút   
 • C. 1 giờ 35 phút
 • D. 1 giờ 30 phút

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ