Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99640

Hô hấp tế bào là gì? Viết phương trình tổng quát của hô hấp tế bào.

Câu 2
Mã câu hỏi: 99641

Trình bày diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân.

Câu 3
Mã câu hỏi: 99642

Trình bày kết quả và ý nghĩa của giảm phân.

Câu 4
Mã câu hỏi: 99643

Phân biệt hai hình thức dinh dưỡng ở vi sinh vật: quang tự dưỡng và quang dị dưỡng. Cho ví dụ.

Câu 5
Mã câu hỏi: 99644

a. Thế nào là vi sinh vật?

b. Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục

c. Một quần thể vi khuẩn E.coli ban đầu có 105 tế bào. Cứ 20 phút các tế bào phân chia một lần. Vậy sau 2 giờ, quần thể này có bao nhiêu tế bào?

Câu 6
Mã câu hỏi: 99645

Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần các chất (g/l) như sau:

(NH4)3PO4 : 1,5      KH2PO4: 1,0      CaCl2: 0,2    MgSO4: 0,1      NaCl : 5,0

a. Môi trường trên là loại môi trường gì?

b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

c. Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ