Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Liễn Sơn

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99646

Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của:

 • A. Vi khuẩn lactic đồng hình
 • B. Nấm men rượu
 • C. Vi khuẩn lactic dị hình
 • D. Nấm cúc đen
Câu 2
Mã câu hỏi: 99647

Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn C và nguồn năng lượng là:

 • A. Chất hữu cơ, ánh sáng
 • B. CO2, ánh sáng
 • C. Chất hữu cơ, hoá học
 • D. CO2, Hoá học
Câu 3
Mã câu hỏi: 99648

Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là

 • A. 104.24
 • B. 104.25
 • C. 104.23
 • D. 104.26
Câu 4
Mã câu hỏi: 99649

Việc làm sữa chua là lợi dụng hoạt động của:

 • A. Nấm men rượu
 • B. Nấm cúc đen
 • C. Vi khuẩn mì chính
 • D. Vi khuẩn lactic
Câu 5
Mã câu hỏi: 99650

Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, số NST trong mỗi tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của lần phân bào II trong giảm phân là:

 • A. 4 NST đơn     
 • B. 8 NST kép
 • C. 4 NST kép    
 • D. 8 NST đơn
Câu 6
Mã câu hỏi: 99651

Môi trường mà thành phần có cả các chất tự nhiên và các chất hóa học:

 • A. Tự nhiên
 • B. Tổng hợp
 • C. Bán tổng hợp
 • D. Bán tự nhiên
Câu 7
Mã câu hỏi: 99652

Một tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo ra mấy tinh trùng?

 • A. 2    
 • B. 4           
 • C. 8         
 • D. 1 tt và 3 thể cực
Câu 8
Mã câu hỏi: 99653

Pha sáng diễn ra:

 • A. Nhân tế bào     
 • B. Khi không có ánh sáng
 • C. Ở màng tilacôit     
 • D. Cả sáng và tối
Câu 9
Mã câu hỏi: 99654

Sản phẩm được tạo ra ở pha tối của quang hợp là:

 • A. CO2 và H2O       
 • B. ATP và NADPH             
 • C. CO2 và (CH2O)n   
 • D. (CH2O)n
Câu 10
Mã câu hỏi: 99655

Trong nguyên phân sự phân chia NST nhìn thấy rõ nhất ở kì:

 • A. Kì sau       
 • B. Kì đầu    
 • C. Kì giữa       
 • D. Kì cuối
Câu 11
Mã câu hỏi: 99656

Vật chất di truyền của virut:

 • A. ADN       
 • B. ARN          
 • C. ADN và ARN        
 • D. ADN hặc ARN
Câu 12
Mã câu hỏi: 99657

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ diễn ra gồm mấy giai đoạn:

 • A. 5    
 • B. 4      
 • C. 3            
 • D. 2
Câu 13
Mã câu hỏi: 99658

a. Thế nào môi trường nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục?

b. Trình bày sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

Câu 14
Mã câu hỏi: 99659

Phân biệt nguyên phân, giảm phân.

Câu 15
Mã câu hỏi: 99660

Ruồi nhà có bộ NST 2n=12. Một ruồi cái trong tế bào có hai cặp NST tương đồng mà trong mỗi cặp gồm 2 NST có cấu trúc giống nhau, các cặp NST còn lại thì 2 NST có cấu trúc khác nhau. Khi phát sinh giao tử đã có 2 cặp NST có cấu trúc khác nhau xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm, các cặp còn lại không trao đổi đoạn thì số loại trứng sinh ra từ ruồi cái đó là bao nhiêu?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ