Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2017-2018 - Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99678

Chất nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn có tính chọn lọc ?

 • A. Các chất phênol
 • B. Chất kháng sinh
 • C. Phoocmanđêhit
 • D. Rượu
Câu 2
Mã câu hỏi: 99679

Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ :

 • A. Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nuclêic
 • B. Các vỏ capsit của virut
 • C. Bộ gen chứa ADN của virut
 • D. Bộ gen chứa ARN của virut
Câu 3
Mã câu hỏi: 99680

Trong quang hợp , ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây ?

 • A. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục 
 • B. Quang phân li nước
 • C. Các phản ứng ô xi hoá khử
 • D. Truyền điện tử 
Câu 4
Mã câu hỏi: 99681

Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân :

 • A. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể
 • B. Có sự phân chia của tế bào chất
 • C. Có 2 lần phân bào
 • D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi
Câu 5
Mã câu hỏi: 99682

Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng động:

 • A. Số được sinh ra nhiều hơn số chết đi
 • B. Số chết đi nhiều hơn số được sinh ra
 • C. Số được sinh ra bằng với số chết đi
 • D. Chỉ có chết mà không có sinh ra 
Câu 6
Mã câu hỏi: 99683

Dựa vào hình thái ngoài , virut được phân chia thành các dạng nào?

 • A. Que, dạng xoắn, hỗn hợp
 • B. Cầu, khối đa diện, que
 • C. Xoắn , khối đa diện , que
 • D. Xoắn , khối đa diện, hỗn hợp
Câu 7
Mã câu hỏi: 99684

Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất là ở

 • A. kì giữa
 • B. kì cuối
 • C. kì sau
 • D. kì đầu 
Câu 8
Mã câu hỏi: 99685

Môi trường nào sau đây có chứa ít vi khuẩn ký sinh gây bệnh hơn các môi trường còn lại ?

 • A. Trong đất ẩm 
 • B. Trong sữa chua
 • C. Trong máu động vật
 • D. Trong không khí 
Câu 9
Mã câu hỏi: 99686

Nguồn năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yêu lấy từ

 • A. ánh sáng mặt trời
 • B. ATP do các ti thể trong tế bào cung cấp
 • C. ATP và NADPH từ pha sáng đưa sang
 • D. ATP dự trữ trong tế bào
Câu 10
Mã câu hỏi: 99687

Nội dung nào sau đây có hiệu nhất trong việc phòng tránh lây truyền HIV/AIDS?

 • A. Thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh y tế
 • B. Không tiêm chích ma tuý
 • C. Có lối sống lành mạnh
 • D. Hiểu biết các con đường lây nhiễm HIV/AIDS
Câu 11
Mã câu hỏi: 99688

Pha tối quang hợp xảy ra ở 

 • A. trong chất nền của lục lạp
 • B. trong  các hạt grana
 • C. ở màng của các túi tilacôit
 • D. ở trên các lớp màng của lục lạp
Câu 12
Mã câu hỏi: 99689

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của

 • A. kì cuối
 • B. kì giữa
 • C. kì đầu
 • D. kì trung gian
Câu 13
Mã câu hỏi: 99690

Trong giảm phân , nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào :

 • A. kì giữa I
 • B. kì trung gian trước lần phân bào I
 • C. kì giữa II
 • D. kì trung gian trước lần phân bào II
Câu 14
Mã câu hỏi: 99691

Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng :

 • A. Tảo , các vi khuẩn chứa diệp lục
 • B. Nấm và tất cả vi khuẩn
 • C.  Vi khuẩn ôxi hóa lưu huỳnh
 • D. Động vật nguyên sinh
Câu 15
Mã câu hỏi: 99692

Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

 • A. Pha G1
 • B. Pha S
 • C. Pha G2
 • D. Pha G1 và pha G2
Câu 16
Mã câu hỏi: 99693

Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn cacbon từ CO2, được gọi là

 • A. quang dị dưỡng
 • B. hoá dị dưỡng
 • C. quang tự dưỡng
 • D. hoá tự dưỡng
Câu 17
Mã câu hỏi: 99694

Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng của các vi sinh vật thuộc nhóm ưa ấm là

 • A. 5-10 độ C
 • B. 10-20 độ C
 • C. 20-40 độ C
 • D. 40-50 độ C
Câu 18
Mã câu hỏi: 99695

Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ  để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình. Hoạt động này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?

 • A. Hấp phụ
 • B. Xâm nhập
 • C. Sinh tổng hợp
 • D. Phóng thích
Câu 19
Mã câu hỏi: 99696

Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật đối với nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu , người ta phân chia các hình thức dinh dưỡng thành mấy kiểu ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 99697

Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?

 • A. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV
 • B. Bắt tay qua giao tiếp 
 • C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV
 • D. Quan hệ tình dục không lành mạnh với người nhiễm HIV
Câu 21
Mã câu hỏi: 99698

Trong thời gian 100 phút , từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tếbào mới . Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu ?

 • A. 60 phút
 • B. 40 phút
 • C. 20 phút
 • D. 10phút
Câu 22
Mã câu hỏi: 99699

Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

 • A. ở màng tilacôit
 • B. trong các nền lục lạp
 • C. ở màng ngoài của lục lạp
 • D. ở màng trong của lục lạp
Câu 23
Mã câu hỏi: 99700

Trong kì trung gian, thứ tự các pha trước-sau là

 • A. G2,G1,S
 • B. S,G1,G2
 • C. S,G2,G1
 • D. G1,S,G2
Câu 24
Mã câu hỏi: 99701

Trong giảm phân, ở kì giữa I các nhiễm sắc thể kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thành mấy hàng ?

 • A. Một
 • B. Hai 
 • C. Ba
 • D. Bốn 
Câu 25
Mã câu hỏi: 99702

Vi sinh vật sau đây có lối sống dị dưỡng :

 • A. Vi khuẩn chứa diệp lục
 • B. Vi khuẩn lam
 • C. Tảo đơn bào
 • D. Nấm
Câu 26
Mã câu hỏi: 99703

Thời gian tính từ lúc vi khuẩn được nuôi cấy đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng được gọi là

 • A. Pha tiềm phát
 • B. Pha luỹ thừa
 • C. Pha cân bằng động
 • D. Pha suy vong
Câu 27
Mã câu hỏi: 99704

Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là

 • A. thời gian thế hệ
 • B. thời gian sinh trưởng
 • C. thời gian sinh trưởng và phát triển
 • D. thời gian sinh sản
Câu 28
Mã câu hỏi: 99705

Các nguyên tố cần cho hoạt hoá các enzim :

 • A. Các nguyên tố vi lượng ( Zn,Mn,Mo...)
 • B. C,H,O, Zn,Mn,Mo
 • C. C,H,O,N
 • D. Các nguyên tố đại lượng
Câu 29
Mã câu hỏi: 99706

Hình thức sống của vi rut là sống

 • A. kí sinh ngoại bào bắt buộc
 • B. hoại sinh
 • C. cộng sinh
 • D. kí sinh nội bào bắt buộc
Câu 30
Mã câu hỏi: 99707

Quá trình nhân lên của Virut trong tế bào chủ bao gồm mấy giai đoạn ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ