Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học lớp 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Bến Tre

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99666

Việc làm tương, nước chấm là ứng dụng quá trình

 • A. lên men rượu
 • B. lên men lactic
 • C. phân giải polisacarit
 • D. phân giải protein
Câu 2
Mã câu hỏi: 99667

Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kỳ

 • A. đầu
 • B. giữa
 • C. sau
 • D. cuối 
Câu 3
Mã câu hỏi: 99668

Ngoài thực vật, sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A. vi khuẩn chứa lưu huỳnh
 • B. nấm và tảo đỏ
 • C. động vật và nấm lim
 • D. vi khuẩn lam và tảo
Câu 4
Mã câu hỏi: 99669

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :

 • A. Một hàng      
 • B. Ba hàng  
 • C. Hai hàng       
 • D. Bốn hàng
Câu 5
Mã câu hỏi: 99670

Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ

 • A. ánh sáng và CO2
 • B. ánh sáng và chất hữu cơ
 • C. chất vô cơ và CO2      
 • D. chất hữu cơ
Câu 6
Mã câu hỏi: 99671

Người ta dùng dịch ép quả vải để nuôi cấy vi sinh vật. Đó là

 • A. môi trường bán tổng hợp
 • B. môi trường dùng chất tự nhiên
 • C. môi trường sống   
 • D. môi trường tổng hợp
Câu 7
Mã câu hỏi: 99672

Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Môi trường và kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật này lần lượt là

 • A. bán tổng hợp và quang tự dưỡng
 • B. tổng hợp và quang tự dưỡng
 • C. bán tổng hợp và quang dị dưỡng
 • D. tổng hợp và hóa tự dưỡng
Câu 8
Mã câu hỏi: 99673

Quá trình oxi hóa chất hữu cơ có dùng O2 làm chất nhận electron cuối cùng là quá trình

 • A. hô hấp hiếu khí
 • B. hô hấp kỵ khí
 • C. hô hấp
 • D. lên men
Câu 9
Mã câu hỏi: 99674

Trong các công đoạn làm nước mắm sau, công đoạn nào khiến việc làm nước mắm thất bại?

 • A. ướp muối vào cá
 • B. đưa cá đã ướp muối vào hũ và đậy kín
 • C. rửa sạch ruột cá
 • D. chưng cất
Câu 10
Mã câu hỏi: 99675

Người ta dùng nấm men làm nở bột nở bánh mì, bánh bao,…Tại sao khối bột sau khi ủ phồng to hơn, xốp hơn? 

Câu 11
Mã câu hỏi: 99676

Lên men là gì? Viết phương trình của quá trình lên men lactic. Tại sao khi muối dưa người ta lại phải nén chặt, đậy kín? (2.5 điểm)

Câu 12
Mã câu hỏi: 99677

Thế nào là vi sinh vật? Đặc điểm của VSV.Vi sinh vật là một đơn vị phân loại trong sinh giới. Đúng hay sai? Tại sao? Kể tên 5 loại vi sinh vật em biết. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ