Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường THPT Thọ Xuân 4

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230226

Hệ thống điện nằm trong chiến lược nào?

 • A. Đảm bảo năng lượng cho từng quốc gia
 • B. Đảm bảo năng lượng trên toàn cầu
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 230227

Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình gì?

 • A. Sản xuất điện
 • B. Truyền tải điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 230228

Từ tháng 5/1994, hệ thống điện Việt Nam cung cấp điện cho khu vực nào của nước ta?

 • A. Miền Bắc
 • B. Miền nam
 • C. Miền Trung
 • D. Toàn quốc
Câu 4
Mã câu hỏi: 230229

Kể tên trạm điện?

 • A. Trạm biến áp
 • B. Trạm đóng cắt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 230230

Lưới điện quốc gia có loại nào?

 • A. Lưới điện truyền tải
 • B. Lưới điện phân phối
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 230231

Hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho lĩnh vực nào?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Sinh hoạt
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 230232

Máy điện xoay chiều ba pha có mấy thành phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 230233

Máy phát điện xoay chiều ba pha có dây quấn nào?

 • A. AX
 • B. BY
 • C. CZ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 230234

CZ là kí hiệu của dây quấn nào?

 • A. Pha C
 • B. Pha Z
 • C. Pha CZ
 • D. Pha ZC
Câu 10
Mã câu hỏi: 230235

Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, các dây quấn đặt lệch nhau một góc bao nhiêu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 230236

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy cách đấu dây của nguồn?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 230237

Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu mấy loại sơ đồ mạch ba pha của máy phát điện xoay chiều ba pha?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 13
Mã câu hỏi: 230238

Dòng điện dây là gì?

 • A. Là dòng điện chạy trong mỗi pha
 • B. Là dòng điện chạy trong dây pha
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 230239

Mạch điện ba pha bốn dây tạo ra mấy trị số điện áp khác nhau?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 230240

Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây là gì?

 • A. Thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện
 • B. Điện áp pha vẫn giữ bình thường
 • C. Điện áp pha không vượt điện áp định mức
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 230241

Máy điện xoay chiều ba pha chia làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 230242

Máy điện tĩnh dùng để đổi thông số nào?

 • A. Điện áp
 • B. Dòng điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 230243

Động cơ điện biến năng lượng như thế nào?

 • A. Cơ năng thành điện năng
 • B. Điện năng thành cơ năng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 230244

Máy biến áp ba pha biến đổi yếu tố nào?

 • A. Dòng điện
 • B. Điện áp
 • C. Dòng điện và điện áp
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 230245

Động cơ điện dùng làm gì?

 • A. Nguồn cấp điện cho tải
 • B. Nguồn động lực cho các máy và thiết bị
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 230246

Máy biến áp loại hạ áp là máy biến áp có điện áp như thế nào?

 • A. Điện áp vào lớn hơn điện áp ra
 • B. Điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra
 • C. Điện áp không đổi
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 230247

Trụ để quấn dây trong lõi thép của máy biến áp ba pha gọi là gì?

 • A. Trụ từ
 • B. Gông từ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 230248

Các lá thép kĩ thuật điện trong máy biến áp ba pha được ghép lại thành hình gì?

 • A. Trụ
 • B. Vuông
 • C. Hình hộp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 230249

Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn sơ cấp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 230250

Dây quấn thứ cấp của máy biến áp ba pha kí hiệu gì?

 • A. ax
 • B. by
 • C. cz
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 26
Mã câu hỏi: 230251

Máy biến áp ba pha có hệ số biến áp nào?

 • A. Hệ số biến áp pha
 • B. Hệ số biến áp dây
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 230252

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng tần suất ra sao?

 • A. Ít
 • B. Rộng rãi
 • C. Rất hạn chế
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 230253

Đâu là bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha?

 • A. Stato
 • B. Roto
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 230254

Cấu tạo roto có cấu tạo ra sao?

 • A. Lõi thép
 • B. Dây quấn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 230255

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, lõi thép của roto xẻ rãnh ở mặt nào?

 • A. Mặt trong
 • B. Mặt ngoài
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 230256

Động cơ không đồng bộ ba pha được đấu dây phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • A. Điện áp lưới điện
 • B. Cấu tạo động cơ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 230257

Với động cơ có kí hiệu: Y/∆ - 380/220 V mà lưới điện có điện áp dây là 380V thì dây quấn của động cơ phải đấu hình gì?

 • A. Hình sao
 • B. Hình tam giác
 • C. Hình sao hoặc tam giác
 • D. Đáp án khác
Câu 33
Mã câu hỏi: 230258

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo như thế nào?

 • A. Vốn đầu tư kinh tế nhất
 • B. Chi phí vận hành kinh té nhất
 • C. Vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất
 • D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư
Câu 34
Mã câu hỏi: 230259

Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự nào?

 • A. Biến áp hạ áp, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng
 • B. Biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực
 • C. Biến áp hạ áp, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng
 • D. Biến áp hạ áp, tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối
Câu 35
Mã câu hỏi: 230260

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong lĩnh vực nào?

 • A. Công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Đời sống
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 36
Mã câu hỏi: 230261

Phát biểu nào sau đây đúng về động cơ:

 • A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto
 • B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,...
 • C. Stato là phần tĩnh
 • D. Roto là phần quay
Câu 37
Mã câu hỏi: 230262

Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

 • A. Là máy điện tĩnh
 • B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha
 • C. Không biến đổi tần số
 • D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha
Câu 38
Mã câu hỏi: 230263

Cấu tạo máy biến áp ba pha gồm những thành phần nào?

 • A. Chỉ có lõi thép
 • B. Chỉ có dây quấn
 • C. Có lõi thép và dây quấn
 • D. Có lõi thép hoặc dây quấn
Câu 39
Mã câu hỏi: 230264

Công thức tính hệ số biến áp pha:

 • A. \(Kp = \frac{{Up1}}{{Up2}}\)
 • B. \(Kp = \frac{{Up2}}{{Up1}}\)
 • C. \(Kp = \frac{{N2}}{{N1}}\)
 • D. \(Kp = \frac{{Up1}}{{Up2}} = \frac{{N2}}{{N1}}\)
Câu 40
Mã câu hỏi: 230265

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân chia tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng
 • B. Tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho tủ chiếu sáng
 • C. Tủ chiếu sáng nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng của các phân xưởng
 • D. Trạm biến áp cấp điện cho cơ sở sản xuất

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ