Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường THPT Vĩnh Lộc

15/04/2022 - Lượt xem: 45
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230186

Khối xử lí tín hiệu màu trong máy thu thanh có mấy khối cơ bản?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 8
Câu 2
Mã câu hỏi: 230187

Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 230188

Lưới điện quốc gia gồm mấy thành phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 230189

Các đặc điểm của lưới điện?

 • A. Phụ thuộc vào mỗi quốc gia
 • B. Không phụ thuộc vào quốc gia nào
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 230190

Sơ đồ lưới điện trình bày đặc điểm gì?

 • A. Đường dây
 • B. Máy biến áp
 • C. Cách nối giữa đường dây và máy biến áp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 230191

Hệ thống điện quốc gia cung cấp và phân phối với đặc điểm như thế nào?

 • A. Độ tin cậy cao
 • B. Chất lượng tốt
 • C. An toàn và kinh tế
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 230192

Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm mấy phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 230193

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mỗi dây quấn là mấy pha?

 • A. 1 pha
 • B. 2 pha
 • C. 3 pha
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 230194

Trong dây quấn của máy phát điện xoay chiều ba pha, mỗi pha xuất hiện sức điện động xoay chiều một pha khi nam châm quay với tốc độ thế nào?

 • A. Tốc độ thay đổi
 • B. Tốc độ không đổi
 • C. Tốc độ giảm dần
 • D. Tốc độ tăng dần
Câu 10
Mã câu hỏi: 230195

Máy phát điện xoay chiều ba pha có sức điện động các pha ra sao?

 • A. Bằng nhau về biên độ
 • B. Bằng nhau về tần số
 • C. Khác nhau về góc
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11
Mã câu hỏi: 230196

Máy phát điện xoay chiều ba pha có cách đấu dây của nguồn?

 • A. Nối nguồn hình sao
 • B. Nối nguồn hình tam giác
 • C. Nối nguồn hình sao có dây trung tính
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12
Mã câu hỏi: 230197

Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu sơ đồ mạch ba pha của máy phát điện xoay chiều ba pha là nguồn nối thế nào?

 • A. Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao
 • B. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính
 • C. Nguồn nối hình sao, tải nối tam giác
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13
Mã câu hỏi: 230198

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức bao nhiêu?

 • A. ± 5%
 • B. ± 10%
 • C. ± 15%
 • D. ± 20%
Câu 14
Mã câu hỏi: 230199

Dòng điện pha là gì?

 • A. Là dòng điện chạy trong mỗi pha
 • B. Là dòng điện chạy trong dây pha
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 15
Mã câu hỏi: 230200

Mạch điện ba pha bốn dây là mạch như thế nào?

 • A. Có dây trung tính
 • B. Không có dây trung tính
 • C. Không liên quan đến dây trung tính
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 230201

Mạch điện ba pha bốn dây thường tải như thế nào?

 • A. Tải đối xứng
 • B. Tải không đối xứng
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 230202

Máy điện xoay chiều ba pha làm việc dựa theo nguyên lí nào?

 • A. Nguyên lí cảm ứng điện từ
 • B. Lực điện từ
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 230203

Máy nào sau đây thuộc máy điện tĩnh?

 • A. Máy biến áp
 • B. Máy biến dòng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 230204

Máy phát điện biến năng lượng như thế nào?

 • A. Cơ năng thành điện năng
 • B. Điện năng thành cơ năng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 230205

Máy biến áp ba pha biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện như thế nào?

 • A. Hệ thống dòng điện xoay chiểu ba pha
 • B. Hệ thống dòng điện xoay chiều một pha
 • C. Hệ thống dòng điện một chiều một pha
 • D. Hệ thống dòng điện một chiều ba pha
Câu 21
Mã câu hỏi: 230206

Máy phát điện dùng làm gì?

 • A. Nguồn điện cho tải
 • B. Nguồn động lực cho các máy và thiết bị
 • C. Cả A và b đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 230207

Máy biến áp loại tăng áp là máy biến áp có điện áp như thế nào?

 • A. Điện áp vào lớn hơn điện áp ra
 • B. Điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra
 • C. Điện áp không đổi
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 230208

Máy biến áp ba pha được sử dụng chủ yếu trong mạng điện nào?

 • A. Mạng điện sản xuất
 • B. Mạng điện sinh hoạt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 230209

Lõi thép của máy biến áp ba pha có mấy trụ quấn dây?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 230210

Các lá thép kĩ thuật điện trong máy biến áp ba pha có kích thước như thế nào?

 • A. 0,35 mm
 • B. 0,5 mm
 • C. Từ 0,35 ÷ 0,5 mm
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 230211

Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn nhận điện vào?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 230212

Dây quấn sơ cấp của máy biến áp ba pha kĩ hiệu gì?

 • A. AX
 • B. BY
 • C. CZ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 230213

Máy biến áp nào làm việc theo nguyên lí cảm ứng điện từ?

 • A. Máy biến áp ba pha
 • B. Máy biến áp một pha
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 230214

Máy biến áp ba pha có mấy hệ số biến áp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 230215

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha gồm mấy bộ phận chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 230216

Cấu tạo Roto gồm mấy phần chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 32
Mã câu hỏi: 230217

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, lõi thép của stato xẻ rãnh ở mặt nào?

 • A. Mặt trong
 • B. Mặt ngoài
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 33
Mã câu hỏi: 230218

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, khi từ trường quay quét qua các dây quấn của roto, làm xuất hiện yếu tố nào?

 • A. Sức điện động
 • B. Dòng điện cảm ứng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 230219

Với động cơ có kí hiệu: Y/∆ - 380/220 V mà lưới điện có điện áp dây là 220V thì dây quấn của động cơ phải đấu hình gì?

 • A. Hình sao
 • B. Hình tam giác
 • C. Hình sao hoặc tam giác
 • D. Đáp án khác
Câu 35
Mã câu hỏi: 230220

Máy điện xoay chiều ba pha là gì?

 • A. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha
 • B. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha
 • C. Là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều một pha và ba pha
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 36
Mã câu hỏi: 230221

Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì có kết quả gì?

 • A. Kp = Kd
 • B. Kd = Kp
 • C. Kd = Kp
 • D. Kd = Id
Câu 37
Mã câu hỏi: 230222

Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ xoay chiều ba pha có n như thế nào?

 • A. n < n1
 • B. n > n1
 • C. n = n1
 • D. n ≤ n1
Câu 38
Mã câu hỏi: 230223

Động cơ không đồng bộ ba pha là gì?

 • A. Là máy điện tĩnh
 • B. Là máy điện quay
 • C. Có stato là phần quay
 • D. Có roto là phần tĩnh
Câu 39
Mã câu hỏi: 230224

Hệ số trượt tốc độ tính bằng công thức nào?

 • A. \(S = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)
 • B. \(S = \frac{{{n_1} - n}}{{{n_1}}}\)
 • C. \(S = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)
 • D. Đáp án A và B đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 230225

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự nào?

 • A. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối, biến áp hạ áp
 • B. Tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng
 • C. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, biến áp hạ áp, tủ phân phối
 • D. Tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ