Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường THPT Lam Kinh

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230266

Hệ thống điện có mấy thành phần?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 230267

Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình gì?

 • A. Phân phối điện
 • B. Tiêu thụ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 230268

Từ tháng 5/1994, có sự xuất hiện đường dây truyền tải Bắc – Nam bao nhiêu kV?

 • A. 50 kV
 • B. 500 kV
 • C. 5000 kV
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 230269

Đường dây nào dưới đây là dây dẫn điện

 • A. Đường dây trên không
 • B. Đường dây cáp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 230270

Lưới điện quốc gia phân thành mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 6
Mã câu hỏi: 230271

Hệ thống điện quốc gia đảm bảo điều gì?

 • A. Sản xuất điện
 • B. Truyền tải điện
 • C. Phân phối điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 230272

Mạch điện xoay chiều ba pha có đặc điểm như thế nào?

 • A. Nguồn điện ba pha
 • B. Đường dây ba pha
 • C. Tải ba pha
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 230273

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy dây quấn?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 230274

BY là kí hiệu của dây quấn nào?

 • A. Pha B
 • B. Pha Y
 • C. Pha BY
 • D. Pha YB
Câu 10
Mã câu hỏi: 230275

Ở máy phát điện xoay chiều ba pha, các dây quấn của các pha nào?

 • A. Khác nhau về số vòng dây
 • B. Có cùng số vòng dây
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 11
Mã câu hỏi: 230276

ZA là kí hiệu tổng trở pha nào?

 • A. Tổng trở pha A
 • B. Tổng trở pha B
 • C. Tổng trở pha C
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 230277

Máy phát điện xoay chiều ba pha đấu dây của tải như thế nào?

 • A. Nối hình sao
 • B. Nối tam giác
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 230278

Điện áp pha là gì?

 • A. Là điện áp giữa điểm đầu và cuối mỗi pha
 • B. Là điện áp giữa dây pha và dây trung tính
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 230279

Mạch điện ba pha bốn dây tạo ra hai trị số điện áp như thế nào?

 • A. Giống nhau
 • B. Khác nhau
 • C. Tương tự nhau
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 15
Mã câu hỏi: 230280

Máy điện xoay chiều ba pha có loại nào?

 • A. Máy điện tĩnh
 • B. Máy điện quay
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 230281

Máy điện quay chia làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 230282

Máy nào sau đây biến cơ năng thành điện năng?

 • A. Máy phát điện
 • B. Động cơ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 230283

Máy nào sau đây dùng làm nguồn cấp điện cho tải?

 • A. Máy phát điện
 • B. Động cơ điện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 230284

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là loại máy gì?

 • A. Máy tăng áp
 • B. Máy hạ áp
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 230285

Trụ từ dùng để làm gì?

 • A. Quấn dây
 • B. Khép kín mạch
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 230286

Dây quấn của máy biến áp ba pha thường làm bằng loại dây nào?

 • A. Dây nhôm bọc cách điện
 • B. Dây đồng bọc cách điện
 • C. Dây bạc bọc cách điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 230287

Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn đưa điện ra?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 230288

Ở máy biến áp ba pha, người ta có thể đấu dây ở cuộn sơ cấp hay thứ cấp có hình gì?

 • A. Hình sao
 • B. Hình tam giác
 • C. Hình sao có dây trung tính
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 230289

Hệ số biến áp pha của máy biến áp ba pha kí hiệu gì?

 • A. Kd
 • B. Kp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 230290

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, stato là phần nào?

 • A. Phần tĩnh
 • B. Phần quay
 • C. Cả A và b đều sai
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 230291

Cấu tạo stato gồm mấy phần chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 230292

Ở động cơ không đồng bộ ba pha, roto có mấy kiểu quấn dây?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 28
Mã câu hỏi: 230293

Lõi thép stato của động cơ không dồng bộ ba pha có mấy dây quấn?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 29
Mã câu hỏi: 230294

Động cơ không đồng bộ ba pha có mấy kiểu đấu dây?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 230295

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là gì?

 • A. Động cơ điện
 • B. Thiết bị điện
 • C. Máy hàn điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 31
Mã câu hỏi: 230296

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là gì?

 • A. Tải thường phân bố tập trung
 • B. Dùng một máy biến áp rieeng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V
 • C. Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 32
Mã câu hỏi: 230297

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là gì?

 • A. Đảm bảo chất lượng điện năng
 • B. Đảm bảo tính kinh tế
 • C. Đảm bảo an toàn
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 33
Mã câu hỏi: 230298

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 34
Mã câu hỏi: 230299

Phát biểu nào sau đây sai về rôt và stato:

 • A. Stato có lõi thép xẻ rãnh trong
 • B. Roto có lõi thép xẻ rãnh ngoài
 • C. Stato có lõi thép xẻ rãnh ngoài, roto có lõi thép xẻ rãnh trong
 • D. Đáp án A và B đúng
Câu 35
Mã câu hỏi: 230300

Công thức tính tốc độ từ trường quay:

 • A. \(n = \frac{{60f}}{p}\)
 • B. \({n_1} = \frac{{60f}}{p}\)
 • C. \(n = \frac{{60p}}{f}\)
 • D. \({n_1} = \frac{{60p}}{f}\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 230301

Phát biểu nào sau đây sai về máy điện tĩnh và máy điện quay?

 • A. Máy điện tĩnh: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau
 • B. Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động
 • C. Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau
 • D. Máy điện tĩnh và máy điện quay là máy điện xoay chiều ba pha
Câu 37
Mã câu hỏi: 230302

Công thức tính hệ số biến áp dây:

 • A. \({K_d} = \frac{{Up1}}{{Up2}}\)
 • B. \({K_d} = \frac{{Ud1}}{{Ud2}}\)
 • C. \({K_d} = \frac{{N1}}{{N2}}\)
 • D. \({K_d} = \frac{{Ud2}}{{Ud1}}\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 230303

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ chỉ tiêu thụ như thế nào?

 • A. Chỉ tiêu thụ công suất dưới vài chục kilo oát
 • B. Chỉ tiêu thụ công suất trên vài trăm kilo oát
 • C. Chỉ tiêu thụ công suất từ vài chục kilo oát đến vài trăm kilo oát
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 39
Mã câu hỏi: 230304

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là loại nào?

 • A. Động cơ điện
 • B. Thiết bị điện
 • C. Máy hàn điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 40
Mã câu hỏi: 230305

Ở máy điện xoay chiều ba pha, khi nối tam giác, tải ba pha đối xứng như thế nào?

 • A. Id = IP
 • B. Id = 2Ip
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ