Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 12 năm 2021 - Trường Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230346

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở đâu?

 • A. Môi trường truyền ti
 • B. Mã hoá tin
 • C. Xử lý tin
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2
Mã câu hỏi: 230347

Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm những bộ phận nào?

 • A. 4 khối
 • B. 3 khối
 • C. 6 khối
 • D. 7 khối
Câu 3
Mã câu hỏi: 230348

Khi sử dụng biến áp không cần quan tâm đến đại lượng nào?

 • A. Tần số dòng điện của nguồn
 • B. Điện áp của nguồn điện
 • C. Công suất định mức của biến áp
 • D. Không có đáp án đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 230349

Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

 • A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
 • B. Từ trường quay
 • C. Hiện tượng cảm ứng điện từ và lực điện từ.
 • D. Hiện tượng lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và dòng điện cảm ứng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 230350

Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là điện áp nào sau đây:

 • A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính
 • B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • C. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O
 • D. Điện áp giữa hai dây pha
Câu 6
Mã câu hỏi: 230351

Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng bao nhiêu dây?

 • A. 2 dây
 • B. 3 dây 
 • C. 4 dây
 • D. Tất cả đều sai
Câu 7
Mã câu hỏi: 230352

Khi tải nối sao có dây trung tính, nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt lên tải của 2 pha còn lại như thế nào:

 • A. Không đổi
 • B. Giảm xuống
 • C. Tăng lên
 • D. Bằng 0
Câu 8
Mã câu hỏi: 230353

Hãy giải thích vì sao nguồn điện ba pha thường được nối hình sao có dây trung tính?

 • A. Tạo ra hai cấp điện áp khác nhau
 • B. Thuận tiện cho việc sử dụng các thiết bị điện điện
 • C. Giữ cho điện áp trên các pha tải ổn định
 • D. Cả ba ý trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 230354

Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây Ud là gì?

 • A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính
 • B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • C. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O
 • D. Điện áp giữa hai dây pha.
Câu 10
Mã câu hỏi: 230355

Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng bao nhiêu dây?

 • A. 2 dây
 • B. 3 dây
 • C. 4 dây
 • D. Tất cả đều sai
Câu 11
Mã câu hỏi: 230356

Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha UP là gì?

 • A. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính
 • B. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • C. Điện áp giữa điểm đầu A và điểm trung tính O
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 230357

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây như thế nào?

 • A. Cùng biên độ, cùng tần số, nhưng khác nhau về pha
 • B. Cùng tần số, cùng pha nhưng khác nhau về biên độ
 • C. Cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha
 • D. Cùng biên độ, cùng pha nhưng khác nhau về tần số
Câu 13
Mã câu hỏi: 230358

Trong mạch điện xoay chiều ba pha. Chọn đáp án sai.

 • A. Dòng điện chạy trong các dây pha là dòng điện pha (IP)
 • B. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính là điện áp pha (UP)
 • C. Điện áp giữa hai dây pha là điện áp dây (Ud)
 • D. Dòng điện chạy qua tải là dòng điện pha (IP)
Câu 14
Mã câu hỏi: 230359

Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

 • A. Máy phát điện xoay chiều
 • B. Động cơ đốt trong
 • C. Máy biến thế
 • D. Pin hay ắc qui
Câu 15
Mã câu hỏi: 230360

Dòng điện xoay chiều là dòng điện ra sao?

 • A. Có chiều và trị số liên tục thay đổi theo thời gian
 • B. Có chiều luôn thay đổi
 • C. Có trị số luôn thay đổi
 • D. Có chiều và trị số không đổi
Câu 16
Mã câu hỏi: 230361

Mắc 9 bóng đèn có U = 220V vào mạch điện ba pha 4 dây có Ud = 380V. Cách mắc nào dưới đây là đúng:

 • A. Mắc song song ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao
 • B. Mắc nối tiếp ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác
 • C. Mắc nối tiếp ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình sao
 • D. Mắc song song ba bóng thành một cụm, các cụm nối hình tam giác
Câu 17
Mã câu hỏi: 230362

Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạchd diện ba pha ba dây với Ud = 380V cách mắc nào là đúng:

 • A. Mắc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao
 • B. Mắc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình tam giác
 • C. Mắc song song hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình tam giác
 • D. Mắc song song hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao
Câu 18
Mã câu hỏi: 230363

Khi tải nối hình sao nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tải của hai pha còn lại là gì?

 • A. Không đổi
 • B. Tăng lên
 • C. Bằng không
 • D. Giảm xuống
Câu 19
Mã câu hỏi: 230364

Khi tải nối tam giác nếu một dây pha bị đứt thì dòng điện qua tải như thế nào?

 • A. Giảm xuống
 • B. Tăng lên
 • C. Không đổi
 • D. Bằng không
Câu 20
Mã câu hỏi: 230365

Việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • A. Điện áp của nguồn và tải
 • B. Điện áp của nguồn
 • C. Điện áp của tải
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 21
Mã câu hỏi: 230366

Nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên yếu tố nào?

 • A. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
 • B. Dựa trên nguyên lý lực điện từ
 • C. Dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ và lực điện từ
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 230367

Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi năng lượng như thế nào?

 • A. Cơ năng thành điện năng
 • B. Điện năng thành cơ năng
 • C. Nhiệt năng thành cơ năng
 • D. Quang năm thành cơ năng
Câu 23
Mã câu hỏi: 230368

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha là gì?

 • A. Là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.
 • B. Là mạch điện gồm nguồn điện, dây dẫn và tải.
 • C. Là mạch điện gồm nguồn và tải ba pha.
 • D. Là mạch điện gồm nguồn và dây dẫn ba pha.
Câu 24
Mã câu hỏi: 230369

Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:

 • A. Nâng cao dòng điện
 • B. Nâng cao điện áp
 • C. Nâng cao công suất máy phát
 • D. Cả 3 phương án trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 230370

Hệ thống điện quốc gia gồm những thành phần nào?

 • A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
 • B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
 • C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
 • D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 230371

Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm các bộ phận nào?

 • A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
 • B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
 • C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.
 • D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
Câu 27
Mã câu hỏi: 230372

Chức năng của lưới điện quốc gia là gì?

 • A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
 • B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
 • C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
 • D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
Câu 28
Mã câu hỏi: 230373

Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là bao nhiêu?

 • A. 500KV
 • B. 800KV
 • C. 220KV
 • D. 110KV
Câu 29
Mã câu hỏi: 230374

Lưới điện phân phối có cấp điện áp là bao nhiêu?

 • A. 35KV
 • B. 66KV
 • C. 110KV
 • D. 220KV
Câu 30
Mã câu hỏi: 230375

Lưới điện truyền tải có cấp điện áp bao nhiêu?

 • A. 66KV
 • B. 35KV
 • C. 60KV
 • D. 22KV
Câu 31
Mã câu hỏi: 230376

Lưới điện quốc gia có chức năng gì?

 • A. Truyền tải và phân phối điện năng từ các nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ.
 • B. Gồm: các đường dây dẫn, các trạm điện liên kết lại.
 • C. Làm tăng áp.
 • D. Hạ áp.
Câu 32
Mã câu hỏi: 230377

Chọn đáp án đúng về khái niệm hệ thống điện quốc gia

 • A. Là hệ thống gồm nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc.
 • B. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Bắc.
 • C. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên miền Trung.
 • D. Là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trên miền Nam.
Câu 33
Mã câu hỏi: 230378

Các khối cơ bản của phần xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu gồm mấy khối?

 • A. 6 khối
 • B. 7 khối
 • C. 5 khối
 • D. 4 khối
Câu 34
Mã câu hỏi: 230379

Các khối cơ bản của máy thu hình gồm mấy khối?

 • A. 7 khối
 • B. 8 khối
 • C. 6 khối
 • D. 5 khối
Câu 35
Mã câu hỏi: 230380

Các màu cơ bản trong máy thu hình màu là màu gì?

 • A. Đỏ, lục, lam
 • B. Xanh, đỏ, tím
 • C. Đỏ, tím, vàng
 • D. Đỏ, lục, vàng
Câu 36
Mã câu hỏi: 230381

Trong máy thu hình, việc xử lí âm thanh, hình ảnh như thế nào?

 • A. Được xử lí độc lập
 • B. Được xử lí chung
 • C. Tuỳ thuộc vào máy thu
 • D. Tuỳ thuộc vào máy phát
Câu 37
Mã câu hỏi: 230382

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

 • A. Xử lý tín hiệu
 • B. Mã hóa tín hiệu
 • C. Truyền tín hiệu
 • D. Điều chế tín hiệu
Câu 38
Mã câu hỏi: 230383

Tín hiệu ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là tín hiệu thế nào?

 • A. Tín hiệu cao tần
 • B. Tín hiệu một chiều
 • C. Tín hiệu âm tần
 • D. Tín hiệu trung tần
Câu 39
Mã câu hỏi: 230384

Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng bao nhiêu?

 • A. 465 Hz
 • B. 565 kHz
 • C. 565 Hz
 • D. 465 kHz
Câu 40
Mã câu hỏi: 230385

Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm bao nhiêu khối?

 • A. 8 khối
 • B. 6 khối
 • C. 5 khối
 • D. 4 khối

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ