Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 Trường THCS Quỳnh Châu

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21368

Kết quả 36. 34.32 là

 • A. 2712              
 • B. 348  
 • C. 312  
 • D. 2748   
Câu 2
Mã câu hỏi: 21369

Câu nào sau đây sai

 • A. |-2|=2
 • B. |-0,25|=-(-0,25)
 • C. -|-7|=-7
 • D. |4|=\( \pm \) 2
Câu 3
Mã câu hỏi: 21370

Tìm n biết 3n+1 = 33

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 21371

Tìm x biết \(\frac{x}{5} = \frac{{18}}{{15}}\)

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 5
Mã câu hỏi: 21372

Chọn câu đúng \({\left( {\frac{{ - 1}}{3}} \right)^2}\) = 

 • A. \(\frac{1}{9}\)
 • B. \(\frac{2}{9}\)
 • C. \(\frac{-1}{9}\)
 • D. \(\frac{-1}{6}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 21373

Tìm x biết \(\frac{x}{{12}} = \frac{{ - 3}}{4}\)

 • A. x = 2
 • B. x = 3
 • C. x = 9
 • D. x = -9
Câu 7
Mã câu hỏi: 21374

Chọn câu trả lời đúng 

 • A. Z \( \subset \) N
 • B. R \( \subset \) I
 • C. I \( \subset \) Q
 • D. I  \( \subset \) R
Câu 8
Mã câu hỏi: 21375

Cho đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng c vuông góc với đường thẳng b thì 

 • A. c // b
 • B. c // a
 • C. c vuông góc a
 • D. Cả 3  đều đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 21376

Cho tam giác ABC . Ta có

 • A. \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)
 • B. \(\widehat A + \widehat B + \widehat C > {180^0}\)
 • C. \(\widehat A + \widehat B + \widehat C <{180^0}\)
 • D. \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {90^0}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 21377

Cho tam giác PQR =  tam giácDEF trong đó PQ =  5 cm ; PR = 4 cm; QR = 6 cm. Chu vi tam giác DEF là

 • A. 17 cm
 • B. 16 cm
 • C. 15 cm
 • D. 14 cm
Câu 11
Mã câu hỏi: 21378

Thực hiện phép tính 

\(1\frac{4}{{23}} + \frac{5}{{21}} - \frac{4}{{23}} + 0,5 + \frac{{16}}{{21}}\)

Câu 12
Mã câu hỏi: 21379

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}\) và x - y + z = 16

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ