Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Phòng GD&ĐT Huyện Hậu Lộc

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21192

Kết quả của phép tính (-5)7 : (-5)2 là:

 • A. (-5)14
 • B. 15
 • C. (-5)5
 • D. (-5)9
Câu 2
Mã câu hỏi: 21193

Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(2; -4) thì hệ số a là :

 • A.  \(\frac{1}{2}\)
 • B.  \(\frac{-1}{2}\)
 • C. -8
 • D. -2
Câu 3
Mã câu hỏi: 21194

x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết x = 3 thì y = - 6. Nếu y = 4 thì x bằng :

 • A. -2
 • B. 2
 • C. -8
 • D. 8
Câu 4
Mã câu hỏi: 21195

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

 • A. Bù nhau
 • B. Phụ nhau
 • C. Bằng nhau
 • D. Kề nhau
Câu 5
Mã câu hỏi: 21196

Kết quả của phép tính: \(\frac{-1}{4}+\frac{5}{8}\) là:

 • A.  \(\frac{-7}{8}\)
 • B. \(\frac{3}{8}\)
 • C. \(\frac{-3}{8}\)
 • D. \(\frac{7}{8}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 21197

Cho đẳng  thức \(ad=bc\) (a, b, c, d ≠ 0). Ta suy ra:  

 • A. \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)
 • B. \(\frac{a}{c}=\frac{d}{b}\)
 • C.  \(\frac{a}{b}=\frac{d}{c}\)
 • D.  \(\frac{b}{d}=\frac{c}{a}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 21198

Cho ∆HBK và ∆MNP biết \(\hat{H}=\hat{M},\hat{B}=\hat{N}\). Để ∆HBK = ∆MNP thì cần thêm điều kiện:

 

 • A. HB = NP   
 • B. BK = MN     
 • C.  HK = MP  
 • D. HB = MN
Câu 8
Mã câu hỏi: 21199

Cho tam giác ABC có \(\hat{A}={{45}^{0}},\hat{B}={{70}^{0}}\), thì góc ngoài của tam giác tại đỉnh C

là:

 • A. 650
 • B. 1150
 • C. 250
 • D. 450
Câu 9
Mã câu hỏi: 21200

Thực hiện phép tính.

 a)  \(\frac{11}{9}.\frac{3}{4}-\frac{2}{9}.\frac{3}{4}\) 

b) \(3:{{\left( -\frac{3}{2} \right)}^{2}}+\frac{1}{9}\sqrt{36}\) 

Câu 10
Mã câu hỏi: 21201

Tìm x biết:

a) \(\frac{1}{5}x-\frac{2}{3}=\frac{-3}{5}\)             

\(b){{\left( 2x+3 \right)}^{2}}-2=23\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 21202

Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Biết rằng số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt tỉ lệ với 6; 4; 5 và tổng số cây trồng được của 3 lớp là 90 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Câu 12
Mã câu hỏi: 21203

Cho ∆ABC, lấy M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh rằng:

a) ∆AMB = ∆DMC

b) AC //  BD

c) Gọi I là trung điểm của AC, vẽ điểm E sao cho I là trung điểm của BE. Chứng minh C là trung điểm của DE.

Câu 13
Mã câu hỏi: 21204

Cho \(a+b+c={{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=1\) và \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}(a\ne 0,b\ne 0,c\ne 0)\)

Chứng minh rằng: \({{\left( x+y+z \right)}^{2}}={{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ