Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2020 Trường THCS Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21357

Biểu thức  ( - 0,2)3 . ( - 0,2)2  biến đổi được thành:

 • A. (- 0,2)5;
 • B. (- 0,2)6
 • C. (0,2)6
 • D. (0,2)5.
Câu 2
Mã câu hỏi: 21358

Giá trị x thoả mãn đẳng thức  x3 = - 27 là

 • A. -2
 • B. 2
 • C. 3
 • D. -3
Câu 3
Mã câu hỏi: 21359

Điểm nào trong các điểm sau thuộc đồ thị của hàm số y = - 5x ?

 • A. ( 1;0);
 • B. ( 1; - 5);
 • C. ( - 5 ; 1);
 • D. ( 2; - 5 ).
Câu 4
Mã câu hỏi: 21360

Cho hàm số y = - 3x2. Khi đó f( - 2) bằng:

 • A. -12
 • B. 12
 • C. 6
 • D. -6
Câu 5
Mã câu hỏi: 21361

Nếu \(\sqrt {\rm{x}} \) = 9 thì x bằng:

 • A. 9
 • B. 3
 • C. 18
 • D. 81
Câu 6
Mã câu hỏi: 21362

Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 7
Mã câu hỏi: 21363

Cho hình vẽ

Số cặp tam giác bằng nhau trong hình bên là:

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 21364

Trong các câu sau, câu nào sai? Khoanh tròn đáp án sai.

“ Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng”

 • A. không có điểm chung
 • B. có một điểm chung
 • C. không cắt nhau, không trùng nhau.
 • D. phân biệt không cắt nhau
Câu 9
Mã câu hỏi: 21365

Khoanh tròn đáp án đúng: “ Nếu qua một điểm A nằm ngoài một đường thẳng a có hai đường thẳng song song với đường thẳng a thì 2 đường thẳng đó ”.

 • A. song song   
 • B. vuông góc   
 • C. cắt nhau   
 • D. trùng nhau
Câu 10
Mã câu hỏi: 21366

Trong các câu sau, câu nào sai? Khoanh tròn đáp án sai.

 • A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
 • B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
 • C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
 • D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.
Câu 11
Mã câu hỏi: 21367

Khoanh tròn đáp án đúng

 • A. \(\left. \begin{array}{l}
  a \bot c\\
  b \bot c
  \end{array} \right\} \Rightarrow a \bot b\)
 • B. \(\left. \begin{array}{l}
  a//c\\
  a//c
  \end{array} \right\} \Rightarrow c \bot b\)
 • C. \(\left. \begin{array}{l}
  a//b\\
  c \bot a
  \end{array} \right\} \Rightarrow c \bot b\)
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ