Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Hóa 8 năm 2019-2020 Trường THCS Phan Châu Trinh

08/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (9 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235333

Số e trong nguyên tử Al (có số proton =13), là:

 • A. 10
 • B. 11
 • C. 12
 • D. 13
Câu 2
Mã câu hỏi: 235334

Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử Al (có số proton =13) là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 235335

Khối lượng của 1 nguyên tử Cacbon là:

 • A. 1,9926.10-23 g    
 • B. 1,9926 g     
 • C. 1,9926.10-23 đvc     
 • D. 1,9926 đv
Câu 4
Mã câu hỏi: 235336

Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là :

 • A. Chỉ biến đổi về trạng thái.    
 • B. Có sinh ra chất mới.   
 • C. Biến đổi về hình dạng.      
 • D. Khối lượng thay đổi.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235337

Tỉ lệ % khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần lượt là:

 • A. 40%; 40%; 20%  
 • B. 20% ; 40% ; 40%     
 • C. 40%; 12%; 48%      
 • D. 10% ; 80% ; 10%
Câu 6
Mã câu hỏi: 235338

Trong hợp chất AxBy. Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì quy tắc hóa trị là:   

 • A. m.n = x.y   
 • B. m.y = n.x     
 • C. m.A= n.B    
 • D. m.x = n.y   
Câu 7
Mã câu hỏi: 235339

Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) sinh ra 9g vôi sống và khí cacboníc

 a. Viết công thức về khối lượng.

 b. Tính khối lượng khí cacboníc sinh ra.

Câu 8
Mã câu hỏi: 235340

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

 a. Fe2O3    +    HNO3    →   Fe(NO3)3    +   H2O.

 b. Na2SO4     +   Ba(OH)2  →  BaSO4    +   NaOH

Câu 9
Mã câu hỏi: 235341

Cho 13 gam Kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn  +  HCl  →  ZnCl2  +  H2

a) Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng trên.   

b) Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ