Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 môn Hóa 8 năm học 2019-2020 Trường THCS Ngô Gia Tự

08/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235485

Chất nào sau đây làm vẩn đục nước vôi trong?

 • A. Nước.    
 • B. Khí CO2.  
 • C. Khí O2.    
 • D. Khí H2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235486

Dãy các đơn chất là:

 • A. Al, S, H2O   
 • B. H2SO4, HCl, HNO3
 • C. O2, H2, N2  
 • D. O , H , N
Câu 3
Mã câu hỏi: 235487

Nguyên tử Al có 13p. Số electron và notron lần lượt là:

 • A. 13e, 12n.  
 • B. 13e, 13n.   
 • C. 13e, 14n. 
 • D. 14e, 13n.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235488

Trong hợp chất SO3 , S có hóa trị là:

 • A. VI   
 • B.
 • C. IV  
 • D. III
Câu 5
Mã câu hỏi: 235489

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học:

 • A. Bút bị gãy.  
 • B. Sắt bị rỉ sét.    
 • C. Kính bị rơi vỡ.   
 • D. Sắt bị uốn cong.
Câu 6
Mã câu hỏi: 235490

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Oxi trong hợp chất CuSO4 là:

 • A. 40%     
 • B. 10%      
 • C. 20%    
 • D. 30%
Câu 7
Mã câu hỏi: 235491

Công thức hóa học của chất được tạo bởi Fe (II) và O là:

 • A. Fe2O2    
 • B. Fe3O4    
 • C. Fe2O3  
 • D. FeO
Câu 8
Mã câu hỏi: 235492

Nước cất là:

 • A. Nguyên tử.    
 • B. Đơn chất.    
 • C. Chất tinh khiết.   
 • D. Hỗn hợp.
Câu 9
Mã câu hỏi: 235493

Mối liên hệ giữa các chất theo định luật bảo toàn khối lượng là:

 • A. ∑mchấtthamgia < ∑msảnphẩm    
 • B. ∑mchấtthamgia > ∑msảnphẩm
 • C. ∑mchấtthamgia ≠ ∑msảnphẩm     
 • D. ∑mchấtthamgia = ∑msảnphẩm
Câu 10
Mã câu hỏi: 235494

Khí A có tỉ khối so với không khí là dA/KK ≈ 1,103. Vậy khí A là:

 • A. Cl2.   
 • B. H2
 • C. S.    
 • D. O2
Câu 11
Mã câu hỏi: 235495

Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,05 mol CO2 và 0,05 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

 • A. 11,2 lít       
 • B. 2,24 lít    
 • C. 4,48 lít     
 • D. 6,72 lít
Câu 12
Mã câu hỏi: 235496

Nguyên tố hóa học là:

 • A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại.    
 • B. Tập hợp các phân tử cùng loại.
 • C. Tập hợp các đơn chất cùng loại. 
 • D. Tập hợp các chất cùng loại.
Câu 13
Mã câu hỏi: 235497

Lập PTHH của các sơ đồ phản ứng sau:

a.. Al   +    Cl2   →    AlCl3  

b. KClO   →   KCl   +   O2

c.  Fe2O3   +   H2SO4   →   Fe2(SO4)3   +  H2O

d.  Na   +    H2O   → NaOH    +    H2

Câu 14
Mã câu hỏi: 235498

Cho 3,6 gam Magie tác dụng với 14,6 gam axit clohiđric (HCl) thu được muối Magie clorua (MgCl2) và khí hiđro.

a. Viết phương trình hóa học.            

b. Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc).

Câu 15
Mã câu hỏi: 235499

Chất A có thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố như sau:  88,89% Cu và còn lại là Oxi. Tìm công thức hóa học của A.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ