Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 9 Phòng GD&ĐT Ninh Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59871

Kết quả khai căn của biểu thức \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  - 1} \right)}^2}} \) là:

 • A. \(1 - \sqrt 3 \)
 • B. \(\sqrt 3  - 1\)
 • C. \( - 1 - \sqrt 3 \)
 • D. \(1 + \sqrt 3 \)
Câu 2
Mã câu hỏi: 59872

Điều kiện xác định của căn thức \(\sqrt {12 - 21{\rm{x}}} \) là:

 • A. \(x \ge 12\)
 • B. \(x \ge \frac{4}{7}\)
 • C. \(x \le \frac{4}{7}\)
 • D. \(x \le 21\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 59873

So sánh 5 với  \(2\sqrt 6 \)  ta có kết luận sau:

 • A. \(5 > 2\sqrt 6 \)
 • B. \(5 = 2\sqrt 6 \)
 • C. \(5 < 2\sqrt 6 \)
 • D. Không so sánh được
Câu 4
Mã câu hỏi: 59874

Kết quả của phép tính \(\sqrt[3]{{27}} - \sqrt[3]{{125}}\) là: 

 • A. 2
 • B. -2
 • C. \(\sqrt[3]{{98}}\)
 • D. \( - \sqrt[3]{{98}}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 59875

Tất cả các giá trị của x để \(\sqrt x  \le 4\) là

 • A. x > 16
 • B. x < 16
 • C. \(0 \le x \le 16\)
 • D. \(0 \le x < 16\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 59876

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, AC = 3cm. Độ dài đường cao ứng với cạnh BC bằng:

 • A. 2,4cm
 • B. 5cm
 • C. 9,6cm
 • D. 4,8cm
Câu 7
Mã câu hỏi: 59877

Một cái thang dài 4m, đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 600. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng:

 • A. 2m
 • B. \(2\sqrt 3 \) m
 • C. \(4\sqrt 3 \) m
 • D. \(\frac{4}{{\sqrt 3 }}\) m
Câu 8
Mã câu hỏi: 59878

Đâu là khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • A. sin650 = cos250
 • B. sin250 < sin700
 • C. tan300 = cos300
 • D. cos600 > cos700

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ