Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra trắc nghiệm ôn tập chương 4 Dao Động Và Sóng Điện Từ môn Vật Lý 12

13/07/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 278029

Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện C và một cuộn cảm L. Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Nếu thay C bởi các tụ điện C1, C2 ( C1 > C2 ) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5Hz, còn nếu thay bởi hai tụ mắc song song thì tần số dao động riêng của mạch là 6Hz. Xác định tần số dao động riêng của mạch khi thay C bởi C1

 • A. 10MHz              
 • B. 9MHz             
 • C.  8MHz                 
 • D.  7,5MHz
Câu 2
Mã câu hỏi: 278030

Mạch dao động gồm cuộn cảm và hai tụ điện C1 và C2. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 24kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số riêng của mạch là f2 = 50kHz. Nếu mắc riêng lẽ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của mạch là 

 • A. f= 40kHz và f= 50kHz        
 • B.  f= 50kHz và f= 60kHz
 • C. f= 30kHz và f= 40kHz                      
 • D.  f= 20kHz và f= 30kHz
Câu 3
Mã câu hỏi: 278031

Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là 

 • A. sóng ngắn            
 • B.  sóng dài
 • C. sóng trung           
 • D. sóng cực ngắn
Câu 4
Mã câu hỏi: 278032

Chọn phương án sai khi nói về bổ sung năng lượng cho mạch: 

 • A. Để bổ sung năng lượng người ta sử dụng máy phát dao động điều hoà. 
 • B.  Dùng nguồn điện không đổi cung cấp năng lượng cho mạch thông qua tranzito.
 • C. Sau mỗi chu kì, mạch được bổ sung đúng lúc một năng lượng lớn hơn hoặc bằng năng lượng đã tiêu hao. 
 • D.  Máy phát dao động điều hoà dùng tranzito là một mạch tự dao động để sản ra dao động điện từ cao tần.
Câu 5
Mã câu hỏi: 278033

Giữa hai mạch dao đông xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có: 

 • A. Tần số dao động riêng bằng nhau.              
 • B.  Điện dung bằng nhau
 • C. Điện trở bằng nhau.                     
 • D. Độ cảm ứng từ bằng nhau.
Câu 6
Mã câu hỏi: 278034

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 0,1nF và cuộn cảm có độ tự cảm 30µH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải 

 • A. sóng trung      
 • B.  sóng dài    
 • C.  sóng ngắn           
 • D. sóng cực ngắn
Câu 7
Mã câu hỏi: 278035

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh chỉ có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m, người ta mắc tụ điện trong mạch trên bằng một tụ điện có điện dung biến thiên. Hỏi tụ điện này phải có điện dung trong khoảng nào? 

 • A.  2,05.10-7F ≤ C ≤ 14,36.10-7F                      
 • B. 0,45.10-9F ≤ C ≤ 79,7.109
 • C. 3,91.10-10F ≤ C ≤ 60,3.10-10F              
 • D. 0,12.10-8F ≤ C ≤ 26,4.10-8F     
Câu 8
Mã câu hỏi: 278036

Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung \( \frac{4}{{9{\pi ^2}}}pF\) và cuộn cảm có độ tụ cảm biến thiên. Để có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 100m thì độ tự cảm cuộn dây bằng bao nhiêu ? 

 • A. 0,0645H               
 • B. 0,0625H         
 • C. 0,0615H 
 • D. 0,0635H
Câu 9
Mã câu hỏi: 278037

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

 • A. Sóng điện từ là sóng ngang. 
 • B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
 • C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 
 • D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
Câu 10
Mã câu hỏi: 278038

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 

 • A. 12,5 MHz.      
 • B. 2,5 MHz.    
 • C. 17,5 MHz.         
 • D. 6,0 MHz.
Câu 11
Mã câu hỏi: 278039

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 • A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
 • B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
 • C.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 
 • D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 12
Mã câu hỏi: 278040

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 

 • A. 2,5.103 kHz.     
 • B.  3.103 kHz.          
 • C. 2.103 kHz.         
 • D. 103 kHz.
Câu 13
Mã câu hỏi: 278041

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là 

 • A. 4Δt.               
 • B. 6Δt.     
 • C. 3Δt.                           
 • D. 12Δt.
Câu 14
Mã câu hỏi: 278042

Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là 

 • A. 2.                       
 • B. 4.        
 • C. 0,5.                         
 • D. 0,25.
Câu 15
Mã câu hỏi: 278043

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 

 • A. 800.           
 • B. 1000.           
 • C.  625.                      
 • D. 1600.
Câu 16
Mã câu hỏi: 278044

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung 

 • A. C = C0.       
 • B. C = 2C0.      
 • C. C = 8C0.        
 • D. C = 4C0.
Câu 17
Mã câu hỏi: 278045

Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi  thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi  thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu  \(C = \frac{{{C_1}{C_2}}}{{{C_1} + {C_2}}} \) thì tần số dao động riêng của mạch bằng 

 • A. 50 kHz.          
 • B. 24 kHz.     
 • C. 70 kHz.              
 • D. 10 kHz.
Câu 18
Mã câu hỏi: 278046

Sóng điện từ 

 • A. là sóng dọc hoặc sóng ngang. 
 • B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
 • C. có điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng phương. 
 • D.  không truyền được trong chân không.
Câu 19
Mã câu hỏi: 278047

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây? 

 • A.  Mạch  tách sóng.                       
 • B. Mạch khuyếch đại.      
 • C. Mạch biến điệu.                   
 • D. Anten.
Câu 20
Mã câu hỏi: 278048

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

 • A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ. 
 • B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
 • C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn. 
 • D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
Câu 21
Mã câu hỏi: 278049

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4 s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là 

 • A. 2.10-4 s.            
 • B. 6.10-4 s.                  
 • C. 12.10-4 s.                  
 • D. 3.10-4 s.
Câu 22
Mã câu hỏi: 278050

Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là 

 • A. 60m                   
 • B. 6 m   
 • C. 30 m                         
 • D.  3 m
Câu 23
Mã câu hỏi: 278051

Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại. 
 • B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.
 • C. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f . 
 • D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.
Câu 24
Mã câu hỏi: 278052

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể?  

 • A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện. 
 • B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.
 • C. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian. 
 • D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.
Câu 25
Mã câu hỏi: 278053

Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện 

 • A. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T          
 • B. không biến thiên điều hoà theo thời gian  
 • C. biến thiên điều hoà với chu kỳ T/2           
 • D. biến thiên điều hoà với chu kỳ T   
Câu 26
Mã câu hỏi: 278054

Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây ? 

 • A. Tần số rất lớn. 
 • B. Cường độ rất lớn.   
 • C. Năng lượng rất lớn.        
 • D.  Chu kì rất lớn.
Câu 27
Mã câu hỏi: 278055

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì 

 • A. Năng lượng đt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 
 • B. Năng lượng đt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.
 • C. Năng lượng tt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. 
 • D. Năng lượng tt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.
Câu 28
Mã câu hỏi: 278056

Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây ? 

 • A. Hiện tượng cộng hưởng điện.                  
 • B. Hiện tượng từ hoá.
 • C. Hiện tượng cảm ứng điện từ.             
 • D.  Hiện tượng tự cảm. 
Câu 29
Mã câu hỏi: 278057

Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là 

 • A. f2 = 4f1            
 • B. f2 = f1/2        
 • C. f2 = 2f1          
 • D. f2 = f1/4
Câu 30
Mã câu hỏi: 278058

Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1MHz, tại thời điểm t = 0, năng lượng từ trường trong mạch có giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng từ trường bằng một nửa giá trị cực đại của nó là:   

 • A. 0,5.10-6s.               
 • B. 10-6s.           
 • C. 2.10-6s.            
 • D. 0,125.10-6s
Câu 31
Mã câu hỏi: 278059

Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình \( q = {q_0}\cos (\omega t - \frac{\pi }{2}).\) Như vậy:      

 • A. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau 
 • B. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau.
 • C. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau. 
 • D. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau
Câu 32
Mã câu hỏi: 278060

Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5µF, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10-5C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là: 

 • A. 6.10-4J.                
 • B. 12,8.10-4J.  
 • C. 6,4.10-4J.             
 • D.  8.10-4J.  
Câu 33
Mã câu hỏi: 278061

Dao động điện từ trong mạch là dao động điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng: 

 • A. 10nF và 25.10-10J.     
 • B. 10nF và 3.10-10J.     
 • C.  20nF và 5.10-10J.     
 • D. 20nF và 2,25.10-8J.
Câu 34
Mã câu hỏi: 278062

Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ trong khung dao động bằng 6V, điện dung của tụ bằng 1mF. Biết dao động điện từ trong khung năng lượng được bảo toàn, năng lượng từ trường cực đại tập trung ở cuộn cảm bằng:      

 • A. 18.10–6J                       
 • B.  0,9.10–6J         
 • C. 9.10–6J                 
 • D. 1,8.10–6J     
Câu 35
Mã câu hỏi: 278063

Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 0,05μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng 

 • A.  0,4 mJ            
 • B. 0,5 mJ         
 • C.  0,9 mJ                
 • D. 0,1 mJ        
Câu 36
Mã câu hỏi: 278064

Mạch dao động LC gồm tụ C = 6mF và cuộn cảm thuần. Biết giá trị cực đại của điện áp giữa hai đầu tụ điện là Uo = 14V. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản của tụ  là u = 8V năng lượng từ trường trong mạch bằng: 

 • A. 588m J                         
 • B. 396 m J        
 • C. 39,6 m J           
 • D. 58,8 m J     
Câu 37
Mã câu hỏi: 278065

Trong mạch dao động LC lí tưởng có một dao động điện từ tự do với tần số riêng f0 = 1KHz. Năng lượng từ trường trong mạch có giá trị bằng nửa giá trị cực đại của nó sau những khoảng thời gian là 

 • A. 1ms            
 • B. 0,5ms           
 • C. 0,25ms             
 • D. 2ms        
Câu 38
Mã câu hỏi: 278066

Trong mạch LC lý tưởng cho tần số góc: ω = 2.104rad/s, L = 0,5mH, hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ 10V.  Năng lượng điện từ của mạch dao đông là: 

 • A. 25 J.              
 • B. 2,5 J.    
 • C. 2,5 mJ.               
 • D. 2,5.10-4 J.          
Câu 39
Mã câu hỏi: 278067

Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang dao động với điện tích cực đại trên bản cực của tụ điện là q0. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 10-6s thì năng lượng từ trường lại có độ lớn bằng \(\frac{{q_0^2}}{{4C}}\). Tần số của mạch dao động:   

 • A. 2,5.105Hz.        
 • B. 106Hz.     
 • C. 4,5.105Hz.            
 • D. 10-6Hz.    
Câu 40
Mã câu hỏi: 278068

Mạch dao động lí tưởng LC được cung cấp một năng lượng \( 4\mu J\) từ một nguồn điện một chiều có suất điện động 8V. Biết tần số góc của mạch dao động 4000rad/s. Xác định độ tự cảm của cuộn dây ? 

 • A. 0,145H        
 • B.  0,5H   
 • C. 0,15H              
 • D. 0,35H

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ