Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45' HK2 môn Lý 12 năm học 2018-2019 trường THPT Nguyễn Du

13/07/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 278349

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được 

 • A. ánh sáng là sóng ngang   
 • B. ánh sáng có thể bị tán sắc        
 • C.  ánh sáng có tính chất sóng 
 • D.  ánh sáng là sóng điện từ
Câu 2
Mã câu hỏi: 278350

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của ánh sáng là: 

 • A. 0,4mm       
 • B. 4mm      
 • C. 0,4 .10-3mm              
 • D.  0,4 .10-4mm
Câu 3
Mã câu hỏi: 278351

Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba. 

 • A. 0,75mm 
 • B. 0,9mm   
 • C. 1,5mm                   
 • D. 1,75mm
Câu 4
Mã câu hỏi: 278352

Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 2mm và cách đều một màn E một khoảng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng  thứ tư  là 2mm. Tính bước sóng ánh sáng: 

 • A. 0,75μm.                          
 • B. 0,5μm.       
 • C. 0,65μm.                     
 • D. 0,7μm.
Câu 5
Mã câu hỏi: 278353

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hiệu đường đi từ hai khe đến một điểm A trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm thì vân giao thoa tại điểm A là 

 • A. vân sáng thứ 5.             
 • B. vân tối thứ 5 
 • C. vân sáng thứ 6.    
 • D.  vân tối thứ 6.
Câu 6
Mã câu hỏi: 278354

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6mm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 

 • A. 0,45 mm.                        
 • B.  0,6 mm.         
 • C. 0,9 mm.                   
 • D.  1,8 mm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 278355

Trong  thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là 

 • A. 5i.                              
 • B. 3i.                      
 • C. 4i.                   
 • D.  6i.
Câu 8
Mã câu hỏi: 278356

Chọn câu sai. Máy quang phổ: 

 • A. dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra. 
 • B.  có bộ phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính.
 • C. là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau. 
 • D. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 278357

Chọn câu đúng. Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự bước sóng giảm dần ta có dãy sau.  

 • A.  tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen 
 • B.  ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
 • C. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại 
 • D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại.
Câu 10
Mã câu hỏi: 278358

Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung nhau đặc điểm nào dưới đây ? 

 • A. Mang năng lượng.  
 • B. Có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ  
 • C. Có thể truyền được trong chân không  
 • D. Là sóng ngang
Câu 11
Mã câu hỏi: 278359

Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia X, tia hồng ngoại và tia tử ngoại thì: 

 • A.  f1> f2> f3                
 • B. f2> f1> f3 
 • C.  f3> f2> f1                       
 • D. f1> f3> f2
Câu 12
Mã câu hỏi: 278360

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu được vân tối thứ 3. Bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm là 

 • A. 0,48µm.     
 • B. 0,42µm.          
 • C. 0,55µm.                     
 • D.  0,60µm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 278361

Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: 

 • A. vân tối thứ 4.             
 • B.  vân sáng bậc 4.    
 • C. vân sáng bậc 3.          
 • D. vân tối thứ 3
Câu 14
Mã câu hỏi: 278362

Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại là những bức xạ …… có bước sóng…..bước sóng của ánh sáng…….” 

 • A. nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím                           
 • B. không nhìn thấy được, lớn hơn, tím
 • C. không nhìn thấy được, nhỏ hơn, đỏ               
 • D. không nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím.
Câu 15
Mã câu hỏi: 278363

Trong việc chiếu và chụp ảnh trong y tế bằng tia X,người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X? 

 • A.  Làm phát quang một số chất.                          
 • B. Huỷ diệt tế bào.
 • C. Làm đen kính ảnh.                         
 • D. Khả năng đâm xuyên.
Câu 16
Mã câu hỏi: 278364

Trong thí nghiệm I-âng, với bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm, thì khoảng vân đo được là i = 0,42mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ λ2, thì khoảng vân đo được là 0,385mm. Vậy bứớc sóng λ2 là: 

 • A.  0,7μm                       
 • B. 0,55μm       
 • C. 0,52μm                 
 • D.  0,64μm.
Câu 17
Mã câu hỏi: 278365

Trong thí nghiệm Young, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là: 

 • A. 2,8 cm.                     
 • B. 1,4 mm              
 • C. 2,8 mm         
 • D.  1,4 cm
Câu 18
Mã câu hỏi: 278366

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo khoảng cách giữa 2 vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêu vân sáng. 

 • A. 10 vân.                     
 • B. 7 vân         
 • C. 9 vân                
 • D. 8 vân
Câu 19
Mã câu hỏi: 278367

Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young, biết khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía đối với vân sáng trung tâm là 1,4 mm. Bề rộng của vùng giao thoa trên màn là 1,02cm. Xác định số vân sáng và số vân tối quan sát được trên màn 

 • A. 23 vân sáng và 22 vân tối.  
 • B.  23 vân sáng và 24 vân tối.
 • C. 22 vân sáng và 23 vân tối.  
 • D. 25 vân sáng và 26 vân tối.
Câu 20
Mã câu hỏi: 278368

Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. 

 • A. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.     
 • B. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.
 • C. Khác nhau về số lượng vạch.                          
 • D. Khác nhau về màu sắc các vạch.
Câu 21
Mã câu hỏi: 278369

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng . Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm . Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng λ’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần . Giá trị đúng của λ’ là 

 • A. 0,50 µm              
 • B. 1,125 µm        
 • C. 0,45 µm.                   
 • D. 0,625 µm
Câu 22
Mã câu hỏi: 278370

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng một ành sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm, khi đó tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 7,2mm có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân tối? 

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 7
Câu 23
Mã câu hỏi: 278371

Tia tử ngoại không thể 

 • A. làm phát quang một số chất   
 • B. truyền qua được tấm thuỷ tinh dày  
 • C.  tác dụng lên kính ảnh     
 • D. làm Ion hóa chất khí
Câu 24
Mã câu hỏi: 278372

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

 • A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.     
 • B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
 • C.  Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 
 • D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 25
Mã câu hỏi: 278373

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là l1 = 750 nm, l2 = 675 nm và l3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 mm có vân sáng của bức xạ 

 • A. l2 và l3.                  
 • B.  l3.      
 • C.  l1.                         
 • D. l2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 278374

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

 • A. 2λ.                          
 • B. 1,5λ
 • C. 3λ.                    
 • D. 2,5λ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 278375

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được  trên màn có giá trị bằng 

 • A. 1,2 mm                 
 • B. 1,5 mm     
 • C. 0,9 mm             
 • D. 0,3 mm
Câu 28
Mã câu hỏi: 278376

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát vị trí vân trung tâm thay đổi   D. khoảng vân giảm xuống.

 • A. khoảng vân không thay đổi    
 • B. khoảng vân tăng lên
 • C. vị trí vân trung tâm thay đổi    
 • D. khoảng vân giảm xuống.
Câu 29
Mã câu hỏi: 278377

Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 • A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.      
 • B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
 • C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.         
 • D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Câu 30
Mã câu hỏi: 278378

Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là 

 • A. 2π s.                 
 • B. 4π s.        
 • C. 4π.10-6 s.            
 • D.  2π.10-6 s.
Câu 31
Mã câu hỏi: 278379

Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là 

 • A. 2π s.                 
 • B. 4π s.        
 • C. 4π.10-6 s.            
 • D.  2π.10-6 s.
Câu 32
Mã câu hỏi: 278380

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là 

 • A. 750 nm.         
 • B.  720 nm.             
 • C.  714 nm.                            
 • D. 760 nm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 278381

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là 

 • A. 6m                  
 • B.  0,6m    
 • C. 60m                    
 • D. 600m
Câu 34
Mã câu hỏi: 278382

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai

 • A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 
 • B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
 • C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 
 • D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng
Câu 35
Mã câu hỏi: 278383

Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là 

 • A. 0,3 m.                      
 • B. 3 m.    
 • C. 30 m.                     
 • D. 300 m.
Câu 36
Mã câu hỏi: 278384

Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.           
 • B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
 • C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.     
 • D.  Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào.
Câu 37
Mã câu hỏi: 278385

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) của mạch lúc này bằng 

 • A. f/4.                  
 • B. 4f.          
 • C. 2f.                         
 • D. f/2.
Câu 38
Mã câu hỏi: 278386

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ? 

 • A. 4
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 6
Câu 39
Mã câu hỏi: 278387

Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Nạp điện cho tụ đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 

 • A. I = 5,20 mA                
 • B.  I = 3,72 mA   
 • C.  I = 4,28 mA        
 • D. I = 6,34 mA
Câu 40
Mã câu hỏi: 278388

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin dưới nước? 

 • A. Sóng ngắn.         
 • B. Sóng cực ngắn.     
 • C.  Sóng dài.                     
 • D. Sóng trung.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ