Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Vật lý 12 năm 2020 trường THPT Hoàng Văn Thụ

13/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 278309

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 ở bên phải đến vân sáng thứ 4 ở bên trái vân sáng trung tâm là 1,8 mm. Khoảng vân là: 

 • A. i = 0,9 mm                       
 • B.  i = 0,3 mm      
 • C. i = 0,6 mm                
 • D.  i = 0,4 mm
Câu 2
Mã câu hỏi: 278310

Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 25μF. Độ tự cảm L của cuộn cảm là 

 • A.  1,5 H.                      
 • B.   4.10-6 H.          
 • C.  1,5.10-6 H.                
 • D. 0,04 H.
Câu 3
Mã câu hỏi: 278311

Công thức xác định vị trí của vân sáng bậc k là

 • A. x = k. \(\frac{{\lambda D}}{{2a}}\)
 • B.   i =k. \(\frac{{\lambda D}}{{a}}\)
 • C. x = k. \(\frac{{\lambda D}}{{a}}\)
 • D.  λ =\(\frac{{a.i}}{D}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 278312

Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A.  Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau. 
 • B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
 • C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn và chất lỏng phát ra khi nung nóng. 
 • D. Trong quang phổ vạch phát xạ của Hi-đrô, ở vùng sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm và vạch tím.
Câu 5
Mã câu hỏi: 278313

Sự biến thiên của dòng điện i trong mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện. 

 • A. i ngược pha với q.         
 • B. i sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với q.    
 • C.  i trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với q.   
 • D.  i cùng pha với q.
Câu 6
Mã câu hỏi: 278314

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch: 

 • A. biến điệu.    
 • B.  khuếch đại.  
 • C. tách sóng            
 • D. phát dao động cao tần.
Câu 7
Mã câu hỏi: 278315

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe lúc này là : 

 • A. a' = 1,5mm.            
 • B. a' = 1,8mm.          
 • C. a' = 2,2mm.                 
 • D. a' = 2,4mm
Câu 8
Mã câu hỏi: 278316

Trong thí nghiệm Young, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc ba quan sát được trên màn là: 

 • A. 1,4 mm                   
 • B. 4,2mm      
 • C.  2,8 mm                       
 • D. 1,4 cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 278317

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm là: 

 • A. Tia hồng ngoại.     
 • B. Ánh sáng nhìn thấy (khả kiến). 
 • C. Tia Rơn-ghen.             
 • D. Tia tử ngoại.
Câu 10
Mã câu hỏi: 278318

Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,4 cm. Số vân tối quan sát trên màn là 

 • A. 20.                                
 • B. 19.         
 • C.  22.                   
 • D. 25.
Câu 11
Mã câu hỏi: 278319

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1pA. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng

 • A. \(\frac{{{{10}^{ - 3}}}}{3}s\)
 • B. 4.10-7 s  
 • C. 4.10-5s
 • D. \(\frac{{{{10}^{ - 6}}}}{3}s\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 278320

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ? 

 • A.  là sóng dọc.                                         
 • B. không truyền được trong chân không.
 • C. là sóng ngang.                                                            
 • D. không mang năng lượng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 278321

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu được vân tối thứ 3. Bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm là 

 • A. 0,60µm.                     
 • B. 0,42µm.    
 • C. 0,55µm.                
 • D. 0,48µm.
Câu 14
Mã câu hỏi: 278322

Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. 

 • A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.                  
 • B. Khác nhau về màu sắc các vạch.
 • C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.           
 • D. Khác nhau về số lượng vạch.
Câu 15
Mã câu hỏi: 278323

Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X,người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X? 

 • A. Làm đen kính ảnh.                                    
 • B. Khả năng đâm xuyên.
 • C. Làm phát quang một số chất.                             
 • D. Huỷ diệt tế bào.
Câu 16
Mã câu hỏi: 278324

Sự giống nhau giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ là 

 • A. đều đặc trưng cho nguyên tố.                                    
 • B. cách tạo ra quang phổ.
 • C. màu các vạch quang phổ.                           
 • D. đều phụ thuộc vào nhiệt độ
Câu 17
Mã câu hỏi: 278325

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là S1S2 = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 (ở cùng bên vân trung tâm) là 2,4 mm. Đơn sắc này có màu 

 • A.  đỏ.                    
 • B. lam.           
 • C. tím.                            
 • D.  lục.
Câu 18
Mã câu hỏi: 278326

Một mạch dao động gồm 1 tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H. Chu kì dao động riêng của mạch là: 

 • A. T = 12,5.10-10s                
 • B. T = 12,5.10-6 s.    
 • C. T = 1,25.10­-6s                    
 • D.  T = 12,5.10-8s
Câu 19
Mã câu hỏi: 278327

Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại: 

 • A.  Tia catôt.                      
 • B. Tia X.     
 • C. Tia gamma.                     
 • D. Tia tử ngoại.
Câu 20
Mã câu hỏi: 278328

Mạch dao động của máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF và cuộn dây thuần cảm có L = 6H. Máy thu có thể bắt được sóng điện từ trong khoảng nào ? 

 • A. Từ 100 kHz đến 145 kHz.                                            
 • B.  Từ 100 kHz đến 14,5 MHz.
 • C. Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz..                              
 • D. Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz
Câu 21
Mã câu hỏi: 278329

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời gian bằng 0,25.10-4 s thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao động của mạch là : 

 • A. 0,5.10-4 s.                          
 • B. 0,25.10-4 s.         
 • C. 10-4 s.                         
 • D. 2.10-4 s.
Câu 22
Mã câu hỏi: 278330

Đặc điểm hay tính chất nào sau đây là của tia hồng ngoại? 

 • A. Có khả năng ion hoá chất khí rất mạnh.                   
 • B.  Có khả năng đâm xuyên mạnh.
 • C. Có tác dụng nhiệt.                                            
 • D.  Bị lệch hướng trong điện trường.
Câu 23
Mã câu hỏi: 278331

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng . Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm . Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng λ’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần . Giá trị đúng của λ’ là 

 • A. 0,50 µm                
 • B. 0,45 µm.  
 • C. 1,125 µm                   
 • D.  0,625 µm
Câu 24
Mã câu hỏi: 278332

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm thì khoảng vân đo được là i1. Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 thì khoảng vân đo được tăng 1,5 lần. Tìm λ

 • A.  0,56μm                  
 • B. 0,72μm         
 • C. 0,65μm                 
 • D.  0,60μm
Câu 25
Mã câu hỏi: 278333

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

 • A. không bị tán sắc                                       
 • B. bị tách thành 7 màu
 • C. không bị lệch phương truyền                   
 • D. bị thay đổi tần số
Câu 26
Mã câu hỏi: 278334

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo khoảng cách giữa 2 vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêu vân sáng. 

 • A. 9 vân                      
 • B. 8 vân           
 • C. 10 vân.                
 • D.  7 vân
Câu 27
Mã câu hỏi: 278335

Hiệu điện thế trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hoà với tần số:

 • A. \(2\pi \sqrt {LC} \)
 • B. \(\frac{1}{{\pi \sqrt {LC} }}\)
 • C. (\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
 • D. (\frac{1}{{\pi \sqrt {LC} }}\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 278336

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ’>λ thì tại vị trí của vân sáng thứ ba của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ’. Bức xạ λ’ có giá trị nào dưới đây? 

 • A. λ’=0,48µm                  
 • B.  λ’=0,58µm       
 • C. λ’=0,52µm.                  
 • D.  λ’=0,60µm
Câu 29
Mã câu hỏi: 278337

Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X,người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X? 

 • A. Làm phát quang một số chất.                                  
 • B. Huỷ diệt tế bào.
 • C. Làm đen kính ảnh.                                                    
 • D. Khả năng đâm xuyên.
Câu 30
Mã câu hỏi: 278338

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ’>λ thì tại vị trí của vân sáng thứ ba của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ’. Bức xạ λ’ có giá trị nào dưới đây? 

 • A. λ’=0,60µm                      
 • B. λ’=0,48µm    
 • C. λ’=0,52µm.                     
 • D. λ’=0,58µm
Câu 31
Mã câu hỏi: 278339

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là S1S2 = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 (ở cùng bên vân trung tâm) là 2,4 mm. Đơn sắc này có màu 

 • A.  lục.                         
 • B.   tím.        
 • C.  đỏ.                    
 • D.   lam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 278340

Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 25μF. Độ tự cảm L của cuộn cảm là 

 • A. 4.10-6 H.                          
 • B. 1,5 H.     
 • C. 0,04 H.                       
 • D. 1,5.10-6 H.
Câu 33
Mã câu hỏi: 278341

Một mạch dao động gồm 1 tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H. Chu kì dao động riêng của mạch là: 

 • A. T = 1,25.10­-6s        
 • B. T = 12,5.10-10s          
 • C. T = 12,5.10-8s                    
 • D. T = 12,5.10-6 s.
Câu 34
Mã câu hỏi: 278342

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch: 

 • A. khuếch đại.    
 • B.  biến điệu.   
 • C. tách sóng        
 • D.  phát dao động cao tần.
Câu 35
Mã câu hỏi: 278343

Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,4 cm. Số vân tối quan sát trên màn là 

 • A.  22.                              
 • B. 20.    
 • C. 19.                          
 • D. 25.
Câu 36
Mã câu hỏi: 278344

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng . Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm . Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng λ’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần . Giá trị đúng của λ’ là 

 • A. 1,125 µm                 
 • B.  0,45 µm.
 • C.  0,625 µm                  
 • D.  0,50 µm
Câu 37
Mã câu hỏi: 278345

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời gian bằng 0,25.10-4 s thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao động của mạch là : 

 • A. 10-4 s.                          
 • B. 0,25.10-4 s.  
 • C. 0,5.10-4 s.                     
 • D.  2.10-4 s.
Câu 38
Mã câu hỏi: 278346

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe lúc này là : 

 • A. a' = 1,8mm.                       
 • B. a' = 1,5mm.   
 • C. a' = 2,2mm.          
 • D. a' = 2,4mm
Câu 39
Mã câu hỏi: 278347

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo khoảng cách giữa 2 vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêu vân sáng. 

 • A. 8 vân              
 • B. 10 vân.        
 • C. 7 vân              
 • D. 9 vân
Câu 40
Mã câu hỏi: 278348

Sự giống nhau giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ là 

 • A. đều phụ thuộc vào nhiệt độ                               
 • B. cách tạo ra quang phổ.
 • C. đều đặc trưng cho nguyên tố.                      
 • D. màu các vạch quang phổ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ