Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 4 môn Hóa học 8

08/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235896

Oxit của kim loại M có hoá trị n chứa 30% về khối lượng là oxi. Oxit đó là

 • A. Fe3O4.     
 • B. Fe2O3.      
 • C. Al2O3.     
 • D. MgO.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235897

Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với khí oxi?

 • A. CH4, Ag, Al, Fe, CuO.   
 • B. CaCO3, K, Na, Cu, S.
 • C. CH4, Na, Al, Fe, P.    
 • D. C2H6O, Mg, CO2, P, CH4.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235898

Ba khí CO, CH4, C2H2 cùng cháy trong oxi. Khi đốt cháy 2 lít mỗi khí nào dưới đây thể tích khí oxi cần dùng là lớn nhất? (Các khí ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).

 • A. CO.              
 • B. CH4.
 • C. C2H9.      
 • D. Thể tích khí oxi cần dùng bằng nhau.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235899

Trong công nghiệp điều chế khí oxi bằng phương pháp điện phân nước. Khối lượng nước cần dùng để có 224 m3 khí oxi là

 • A. 36 kg.      
 • B. 360 kg.  
 • C. 36 gam.          
 • D. 3,6 kg.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235900

Đun nóng 54 gam KCIO3 có xúc tác, khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí oxi. Hiệu suất của phản ứng là

 • A. 50%.        
 • B. 55%.         
 • C. 45,37%.                   
 • D. 65%.
Câu 6
Mã câu hỏi: 235901

Trong các chất sau: CaO, Mn207, P2O5, N2Os, FeO, Si02, CuO, H2S, NH3. Dãy gồm các oxit bazơ là

 • A. N2O5, FeO, SiO2.      
 • B. CaO, Mn2O7, H2S.
 • C. FeO, SiO2, NH3.            
 • D. CaO, FeO, CuO.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235902

Tính thể tích oxi để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,6 gam CH4; 2,8 gam CO và 0,58 gam C4H10.

Câu 8
Mã câu hỏi: 235903

Làm thế nào để phân biệt ba lọ đựng khí: O2, CO2, NH3 (amoniac).

Không nhận biết bằng khứu giác.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ