Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 Chương Oxi - Không khí

08/07/2022 - Lượt xem: 46
Chia sẻ:
Đánh giá: 4.9 - 56 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235904

Cho các chất Ag, Al, N2, CO2, P, cồn C2H6O, đá vôi CaCO3. Khí oxi tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

 • A. N2, CO2, P.
 • B. Ag, Al, CO2.
 • C. P, cồn C2H6O, đá vôi CaCO3.
 • D. Al, P, cồn C2H6O.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235905

Khí X có tí khối với hiđro là 22. Trong hợp chất X, nguyên tố cacbon chiếm 81,8% về khối lượng. Công thức hoá học của X là

 • A. C3H8.    
 • B. C3H6.
 • C. CO2.        
 • D. C2H4.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235906

Dãy các oxit axit là

 • A. SiO2, CO, MnO2, P2O5, Al2O3
 • B. SiO2, CO2, SO3, P2O5, N2O5
 • C. Fe2O3, CO, SO2, P2O5, Al2O3
 • D. NO, CO2, CO, SiO2, P2O5.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235907

Khí X có đặc điểm: nặng hơn khí NO2, là oxit axit. X là khí nào cho dưới đây?

 • A. SO2.          
 • B. Cl2.           
 • C. HCl.      
 • D. CO2.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235908

Phản ứng hoá học nào sau đây không phái là phản ứng hoá hợp?

 • A. C + O2 → CO2
 • B. 4 Al + 3O→ 2 Al2O3
 • C. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O.
 • D. Fe + S → FeS
Câu 6
Mã câu hỏi: 235909

Có 10 lít khí oxi và 10 lít không khí, so sánh khối lượng 2 khí (các khí ớ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), thấy

 • A. oxi nặng hơn   
 • B. không khí nặng hơn
 • C. không xác định          
 • D. nặng bằng nhau.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235910

Viết các phương trình hoá học biểu diễn sự oxi hoá cacbon, nhôm, sắt, photpho, metan CH4, khí đất đèn C2H4, cồn C2H6O. Cho biết sự oxi hoá chất nào sẽ tạo ra:

- oxit ở thể rắn?

- oxit ở thể lỏng?

- oxit ở thể khí?

- oxit ở thể khí và thể lỏng?

Câu 8
Mã câu hỏi: 235911

Tính thể tích khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn đã tiêu thụ hết khi đốt cháy:

a) 1,5 kg than có chứa 80% C.

b) 5 lít khí butan C4H10 (các khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ