Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa 8 năm 2020 - Trường THCS Phan Huy Chú

08/07/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235927

Trong không khí, khí nitơ chiếm tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu? 

 • A. 1% 
 • B. 21% 
 • C. 49% 
 • D. 78%
Câu 2
Mã câu hỏi: 235928

Khi thu khí hidro bằng cách đẩy không khí, người ta đặt bình như thế nào?

 • A. Miệng bình hướng lên.
 • B. Miệng bình nằm ngang.
 • C. Miệng bình úp xuống.
 • D.  Miệng bình úp xuống hoặc hướng lên.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235929

Khi thu khí oxi bằng cách đẩy không khí, người ta đặt bình như thế nào? 

 • A. Miệng bình úp xuống. 
 • B. Miệng bình hướng lên.
 • C. Miệng bình nằm ngang. 
 • D. Miệng bình nghiêng góc 45o
Câu 4
Mã câu hỏi: 235930

Hợp chất tạo ra do oxit axit tác dụng với nước thuộc loại chất nào? 

 • A. Axit 
 • B. Bazơ 
 • C. Muối axit.
 • D. Muối trung hòa.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235931

Hợp chất tạo ra do oxit bazơ tác dụng với nước thuộc loại chất nào?

 • A. Axit 
 • B. Bazơ 
 • C. Muối axit
 • D. Muối trung hòa
Câu 6
Mã câu hỏi: 235932

Axit sunfuric có công thức là: 

 • A. H2O
 • B. H3PO4
 • C. H2SO3
 • D. H2SO4
Câu 7
Mã câu hỏi: 235933

Phát biểu các định nghĩa: phản ứng hóa hợp, phản ứng thế, phản ứng phân hủy.

Câu 8
Mã câu hỏi: 235934

Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

H2O → H2 + O2

O2 + P → P2O5

H2 +  Fe2O3 → Fe + H2O

H2O + Na → NaOH + H2

Câu 9
Mã câu hỏi: 235935

a) Phát biểu định nghĩa axit, bazơ. Mỗi chất cho 1 ví dụ.

b) Hãy viết công thức tính khối lượng chất và thể tích chất khí ở đktc khi biết số mol.

Câu 10
Mã câu hỏi: 235936

Cho sơ đồ phản ứng: Al + HCl → AlCl3 + H2

a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng trên.

b) Nếu có 10,8 gam nhôm đã phản ứng thì thu được bao nhiêu lít khí hidro (ở đktc)?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ