Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 5 môn Hóa học 8 - Trường THCS Cát Trinh

08/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235912

Tính chất vật lý nào sau đây đúng với khí hiđro:

 • A. Có màu xanh nhạt.  
 • B. Cháy trong không khí. 
 • C. Ít tan trong nước. 
 • D. Có nhiều trong không khí.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235913

Khí Hiđro được dùng để nạp vào khinh khí cầu vì:

 • A. Khí H2 là đơn chất.  
 • B. Khí H2 là khí nhẹ nhất.
 • C. Khí H2 khi cháy tỏa nhiều nhiệt.      
 • D. Khí H2 ít tan trong nước.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235914

Nhận ra khí hiđro bằng:

 • A. Que đóm đang cháy. 
 • B. Hơi thở.     
 • C. Nước vôi trong. 
 • D. Quỳ tím.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235915

Có 11,2 lít (đktc) khí thoát ra khi 56 gam sắt tác dụng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hòa tan hết lượng sắt đó là:  

 • A. 0,5 mol
 • B. 1 mol
 • C. 0,25 mol
 • D. 0,75 mol
Câu 5
Mã câu hỏi: 235916

Để điều chế khí hiđro, người ta cho kim loại tác dụng với:

 • A. Khí oxi.   
 • B. Nước vôi trong.    
 • C. Axit.     
 • D. Oxit.
Câu 6
Mã câu hỏi: 235917

Khí hiđro cháy trong không khí có ngọn lửa màu gì:

 • A. Trắng xám.       
 • B. Xanh nhạt.    
 • C. Đỏ nâu.  
 • D. Hồng nhạt.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235918

Khử 12 gam sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

 • A. 16,8 gam.         
 • B. 18,6 gam.  
 • C. 12,6 gam.     
 • D. 8,4 gam.
Câu 8
Mã câu hỏi: 235919

Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng thế là:

 • A. Zn  + CuSO →  ZnSO4 + Cu       
 • B. NaCl  +    AgNO3   →  NaNO  +    AgCl
 • C. H +  CuO  → Cu +  H2O     
 • D. 2Al  + 3CuCl2  → 2AlCl3   +   3Cu
Câu 9
Mã câu hỏi: 235920

Ở cùng điều kiện, hỗn hợp khí nhẹ nhất là:     

 • A. H2 và CO.   
 • B. CO2 và H2     
 • C. CH4 và N2.      
 • D. C3H8 và N2.
Câu 10
Mã câu hỏi: 235921

Cho các chất sau: HCl, CaO, Mg, H2SO4, O2, Fe. Các chất không dùng để điều chế khí H2 là:

 • A. HCl, Mg, Fe.    
 • B. HCl, Fe, H2SO4.   
 • C. H2SO4, O2, CaO.  
 • D. H2SO4, Mg, Fe.
Câu 11
Mã câu hỏi: 235922

Dùng khí hiđro dư để khử x gam sắt (III) oxit, sau phản ứng người ta thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này cho phản ứng hoàn toàn với axit clohiđric có dư thì thu được 5,6 lít khí hiđro (đktc). Giá trị x, y lần lượt là:

 • A. 20 gam và 14 gam
 • B. 14 gam và 20 gam
 • C. 7 gam và 10 gam
 • D. 10 gam và 7 gam

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ