Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 Chương Hidro - Nước

08/07/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235891

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a, Zn + ? → ZnCl2 + H2

b, H2 + CuO → ? + ?

c, ? + ? → Fe + H2O

d, Al + H2SO4 →

e, Fe + CuSO4 → ? + ?

Xem đáp án
Câu 2
Mã câu hỏi: 235892

Hãy xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa – khử sau:  H2 + HgO → Hg + H2O

Xem đáp án
Câu 3
Mã câu hỏi: 235893

Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra các khí trong mỗi lọ?

Xem đáp án
Câu 4
Mã câu hỏi: 235894

Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

Cacbon đioxit + nước →axit cacbonic (H2CO3)

Lưu huỳnh đioxit + nước → axit sunfurơ (H2SO3)

Sắt + axit clohidric → sắt clorua + H2↑

Điphotpho pentaoxit + nước → axit photphoric (H3PO4)

Chì(II) oxit + hiđro→chì (Pb) + nước

Xem đáp án
Câu 5
Mã câu hỏi: 235895

Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt.

Viết phản ứng hóa học xảy ra.

Tính khối lượng sắt(III) oxit đã phản ứng.

Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (đktc).

Xem đáp án

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ