Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 9 Chương Kim Loại

08/07/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238041

Trong một bình kín có chứa khí CO2 và một ít dung dịch HCl, người ta thêm vào bình một lượng bột sắt thì tỉ khối của khí trong bình so với ban đầu

 • A.

  tăng

 • B.

  không đổi

 • C.

  giảm

 • D. không xác định được
Câu 2
Mã câu hỏi: 238042

Để điều chế sắt, người ta dùng các cách nào sau đây?

(1) Cho Zn vào dung dịch FeSO4

(2) Cho Cu vào dung dịch FeSO4

(3) Cho ca vào dung dịch FeSO4

(4) Khử Fe2O3 bằng khí H2 hoặc khí CO

 • A.

  (1), (3), (4)

 • B.

  (2), (3), (4)

 • C.

  (1), (4)

 • D. (1), (3)
Câu 3
Mã câu hỏi: 238043

Một số hiện tượng quan sát được khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4:

(1) Cu màu đỏ bám vào mẩu Na

(2) Có kết tủa màu xanh lam xuất hiện

(3) Mẩu Na vo tròn chạy trên bề mặt dung dịch

(4) Na cháy và nổ mạnh

Các hiện tượng đúng

 • A.

  (2), (3), (4)

 • B.

  (1), (3), (4)

 • C.

  (1), (2), (4)

 • D. (1), (2), (3)
Câu 4
Mã câu hỏi: 238044

Để bảo quản kim loại kiềm người ta dùng

 • A.

  nước

 • B.

  rượu

 • C.

  dầu hỏa

 • D. dung dịch H2SO4 đặc
Câu 5
Mã câu hỏi: 238045

Kim loại nào sau đây được dùng để nhận biết cả 4 dung dịch sau: HCl, H2SO4 loãng, CuCl2, CuSO4?

 • A. Ba    
 • B. Mg   
 • C. Fe   
 • D. Ag 
Câu 6
Mã câu hỏi: 238046

H2SO4 đặc, nguội không tác dụng với

 • A.

  Al và Fe

 • B.

  Mg và Cu

 • C.

  Zn và Ag

 • D. Cu và Ag
Câu 7
Mã câu hỏi: 238047

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được (Fe=56) là

 • A. 0,56 lít    
 • B. 1,68 lít   
 • C. 2,24 lít    
 • D. 3,36 lít
Câu 8
Mã câu hỏi: 238048

Cho 0,52 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng (dư) thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là

 • A. 2,0 gam  
 • B. 2,4 gam   
 • C. 3,92 gam   
 • D. 1,96 gam
Câu 9
Mã câu hỏi: 238049

Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ sau: Fe → Fe3O4 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3→ Fe → Cu.

Câu 10
Mã câu hỏi: 238050

Nêu hiện tượng, viết phương trình háo học khi tiến hành thí nghiệm rắc nhẹ bột nhôm lên ngọn lửa đèn cồn. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng đó.

Câu 11
Mã câu hỏi: 238051

Một hỗn hợp gồm Fe, Mg, Al có khối lượng 10,7 gam cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Khi chưng khô dung dịch thu được bao nhiêu gam muối (Cl=35,5)?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ