Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hóa học 9 Các loại hợp chất vô cơ

08/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238072

Có các chất sau: Na2O, Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O. Những chất có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp là

 • A.

  CaO, Fe2O3, SO2, CO2, H2O

 • B.

  Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O, Na2O

 • C.

  Na2O, Fe2O3, CO2, SO2, H2O

 • D. Na2O, CaO, CO2, H2O, Fe2O3
Câu 2
Mã câu hỏi: 238073

Khí CO có lẫn khí SO2 và khí CO2. Có thể loại SO2, CO2bằng cách cho hỗn hợp qua

 • A.

  lượng dư dung dịch Ca(OH)2

 • B.

  dung dịch NaOH

 • C.

  H2O

 • D. CuO nung mạnh
Câu 3
Mã câu hỏi: 238074

Trong phòng thí nghiệm K2O rất khó bảo quản, vì K2O

 • A.

  rất dễ tác dụng với hơi nước và khí CO2 trong không khí

 • B.

  kém bền dễ bị ánh sang phân hủy

 • C.

  rất dễ tác dụng với khí O2 trong không khí

 • D. kém bền dễ bị phân hủy bởi nhiệt
Câu 4
Mã câu hỏi: 238075

Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 cho khí H2. Khí H2 tác dụng oxit kim loại Y cho kim loại Y khi nung nóng. Cặp kim loại X – Y có thể là

 • A.

  Zn – Cu

 • B.

  Cu - Ag

 • C.

  Ag - Pb

 • D. Cu - Pb
Câu 5
Mã câu hỏi: 238076

Có thể phân biệt 2 chất rắn CaO, P2O5 bằng cách hòa tan từng chất vào nước, rồi thử dung dịch tạo ra với

 • A.

  dung dịch HCl

 • B.

  dung dịch NaOH

 • C.

  kim loại Cu

 • D. quỳ tím
Câu 6
Mã câu hỏi: 238077

Để tác dụng hết một lượng CaO người ta phải dung một lượng nước bằng 60% khối lượng CaO đó. Tỉ lệ lượng nước đã dung so với lượng nước theo phương trình hóa học là

 • A. 2,24    
 • B. 2,63    
 • C. 1,87   
 • D. 3,12
Câu 7
Mã câu hỏi: 238078

Cho dãy các oxit: MgO, Fe2O3, K2O, SO2, CO2, NO. Số phản ứng xảy ra sau khi cho mỗi oxit lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

 • A. 8
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 8
Mã câu hỏi: 238079

Chất cần dung để điều chế Fe từ Fe2O3 là

 • A. H2  
 • B. CO2   
 • C. H2SO4   
 • D. Al2O3
Câu 9
Mã câu hỏi: 238080

Chỉ dung một trong các chất: CuO, Cu, CO, SO3, H2O, SO2, FeO để điền vào các chỗ trống trong sơ đồ sau:

1. ... + H2O → H2SO4    

2. H2O + ... → H2SO3

3. ... + HCl → CuCl2 + H2O    

4. FeO + ... → Fe + CO2

Câu 10
Mã câu hỏi: 238081

Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4→ BaSO4

Câu 11
Mã câu hỏi: 238082

Lấy 10 g CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ