Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 3 Phi Kim

08/07/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238033

Các nguyên tố phi kim có các tính chất sau:

(1) Tác dụng với kim loại cho muối.

(2) Tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.

(3) Không tác dụng với phi kim khác.

Tính chất nào sai?

 • A. (1)    
 • B. (2)    
 • C. (1) và (2)  
 • D. (3)  
Câu 2
Mã câu hỏi: 238034

Cho các nguyên tố: cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom, chì, mangan, thiếc.

Dãy nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố phi kim?

 • A.

  Lưu huỳnh, nito, clo, brom, mangan

 • B.

  Cacbon, nito, clo, brom, chì, thiếc

 • C.

  Cacbon, lưu huỳnh, clo, brom, chì

 • D. Cacbon, lưu huỳnh, nito, clo, brom
Câu 3
Mã câu hỏi: 238035

Trong phản ứng: 4P + 5O2→ 2P2O5. P là

 • A.

  chất khử

 • B.

  chất oxi hóa

 • C.

  một axit

 • D. một kim loại
Câu 4
Mã câu hỏi: 238036

Cho sơ đồ chuyển đổi:

Phi kim (X1) → oxit axit (X2) → oxit axit (X3) → axit (X4) → muối sunfat tan (X5) → muối sunfat không tan (X6).

Công thức các chất: X1, X2, X3, X4, X5, X6 thích hợp lần lượt là

 • A.

  S, SO2, SO3, H2SO3, Na2SO4, BaSO4

 • B.

  S, SO2, SO3, H2SO4, Na2SO4, BaSO4

 • C.

  P, P2O3, P2O5, H3PO4, Na3PO4, BaSO4

 • D. S, SO2, SO3, H2SO4, BaSO4, CaSO4
Câu 5
Mã câu hỏi: 238037

Để chứng minh phản ứng giữa khí hidro và khí clo đã xảy ra người ta có thể kiểm chứng bằng

 • A.

  cách dùng giấy quỳ tím ẩm

 • B.

  sự giảm thể tích của hỗn hợp khí

 • C.

  sự tạo chất khí màu xanh

 • D. sự giảm khối lượng của hỗn hợp khí
Câu 6
Mã câu hỏi: 238038

Cho phản ứng: H2 + Br2 → 2HBr. HBr thu được là chất

 • A.

  lỏng, màu nâu

 • B.

  khí, tanh mạnh trong nước

 • C.

  lỏng, không màu

 • D. khí, không tan trong nước
Câu 7
Mã câu hỏi: 238039

Đốt cháy 1,2g cacbon, cho khí CO2 thu được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch Ca(OH)2

 • A.

  không đổi

 • B.

  tăng

 • C.

  giảm

 • D. giảm 5,6 g
Câu 8
Mã câu hỏi: 238040

Đốt cháy lư huỳnh trong một bình đựng khí oxi, đáy bình có chứa một ít nước có một mẩu giấy quỳ tím. Lắc nhẹ bình ta thấy giấy quỳ tím

 • A.

  không đổi màu

 • B.

  hóa đỏ

 • C.

  hóa xanh

 • D. không đổi màu, bình có nhiều khói trắng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ