Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Hóa học 9

08/07/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238025

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

 • A.

  3Cl2 + 2Fe → 2FeCl(đk: nhiệt độ)

 • B.

  Cl2 + Cu → CuCl2 (đk: nhiệt độ)

 • C.

  2Cl2 + O2 → 2Cl2O (đk: nhiệt độ)

 • D. Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO
Câu 2
Mã câu hỏi: 238026

Dẫn khí clo vào cốc nước có pha quỳ tím. Hiện tượng quan sát được là

 • A.

  dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu

 • B.

  dung dịch không có màu, quỳ tím chuyển sang màu đỏ

 • C.

  dung dịch có màu vàng lục, quỳ tím mất màu

 • D. dung dịch có màu đỏ
Câu 3
Mã câu hỏi: 238027

Nước Gia-ven là dung dịch trong nước của

 • A.

  NaClO

 • B.

  NaCl

 • C.

  NaClO và NaOH

 • D. NaClO và NaCl
Câu 4
Mã câu hỏi: 238028

Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ: clo, hidro, clorua, oxi. Dùng chất nào sau đây để nhận biết từng khí?

 • A.

  quỳ tím ướt

 • B.

  dung dịch NaOH

 • C.

  than nóng đỏ

 • D. bột nhôm
Câu 5
Mã câu hỏi: 238029

Điều chế clo bằng hương trình hóa học nào sau đây không đúng?

 • A.

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

 • B.

  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

 • C.

  2NaCl + 2H2O đp có mn→ 2NaOH + H2 + Cl2

 • D. 2FeCl3 → 2FeCl2 + Cl2
Câu 6
Mã câu hỏi: 238030

Dung dịch nước clo hay nước Gia–ven có tính tẩy màu vì có mặt

 • A.

  HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh

 • B.

  HClO hay NaClO dễ tạo ra oxi

 • C.

  nguyên tố clo

 • D. HClO là một axit yếu và NaClO là muối của HClO
Câu 7
Mã câu hỏi: 238031

Để loại khí HCl thoát ra cùng với khí Cl2 trong phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O người ta dùng

 • A.

  dung dịch NaOH

 • B.

  dung dịch NaCl bão hòa

 • C.

  H2SO4 đặc

 • D. dung dịch nước vôi trong
Câu 8
Mã câu hỏi: 238032

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường, dung dịch tạo ra có chứa

 • A.

  HCl và HClO

 • B.

  KOH và Cl2

 • C.

  KClO và KCl

 • D. KClO3 và HClO

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ