Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 môn Hóa học 8

08/07/2022 - Lượt xem: 28
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (8 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235623

Có 1,2 mol Fe; 6,5 gam kẽm;  3,2 gam khí oxi. Nhận định nào cho dưới đây đúng?

 • A. Bằng nhau.     
 • B. Số nguyên tử sắt nhiều nhất.
 • C. Số nguyên tử kẽm nhiều nhất.
 • D. Số nguyên tử oxi nhiều nhất.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235624

Có 22,4 lít khí hiđro; 3,36 lít nitơ; 1,12 lít khí NH3 (các khí ở đktc). Khí nào sau đây có khối lượng nhỏ nhất?

 • A. Nitơ.          
 • B. NH3.           
 • C. Hiđro.      
 • D. Các khí nặng bằng nhau.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235625

Có một lượng những oxit kim loại sau: 28 gam CuO; 1,25 mol Fe2O3. Khối lượng kim loại tối đa có thể điểu chế được từ những oxit trên là

 • A. 2,24 gam Cu và 60 gam Fe.           
 • B. 22,4 gam Cu và 6 gam Fe.
 • C. 22,4 gam Cu và 60 gam Fe.      
 • D. 3,36 gam Cu và 60 gam Fe.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235626

Hỗn hợp khí Hvà N2 có tỉ.khối so với CH4 là 1,1. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là

 • A. 17.   
 • B. 18,2.       
 • C. 16,5.              
 • D. 17,6.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235627

Ba bình đựng 3 khí khác nhau: SO2, C3H8, C4H10 có khối lượng bằng nhau. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Số phân tử khí C4H10 nhiều nhất.
 • B. Số mol khí C3H8 nhiều nhất, số mol khí SO2 ít nhất,
 • C. Thể tích khí ở 3 bình như nhau.
 • D. Khối lượng moi của 3 khí bằng nhau.
Câu 6
Mã câu hỏi: 235628

Cho phương trình hoá học sau:

AI + O2  Al2O3

Tỉ lệ số mol nguyên tử và phân tử trong phương trình hoá học trên là.

 • A. 1: 1: 1      
 • B. 2: 1: 1
 • C. 3: 4: 2       
 • D. 4: 3: 2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235629

Có một lượng những oxit kim loại sau:

a) 12,75 gam Al2O3.

b) 48 gam CuO.

Tính khối lượng kim loại tối đa có thể điều chế được từ những oxit trên.

Câu 8
Mã câu hỏi: 235630

Cho 1,2 gam kim loại Mg tác dụng vừa đủ với 0,56 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng tạo thành MgO. Tính khối lượng MgO thu được theo hai cách.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ