Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Quang Trung

08/07/2022 - Lượt xem: 42
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235573

Kí hiệu hóa học nào sau đây là sai:

 • A. ni   
 • B. K   
 • C. Li    
 • D. Hg
Câu 2
Mã câu hỏi: 235574

Cho biết tổng số hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 52, trong đó số hạt không mang điện là 18. Số p có trong nguyên tử là: 

 • A. 15   
 • B. 16      
 • C. 17  
 • D. 18
Câu 3
Mã câu hỏi: 235575

Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

 • A. Nước cất.    
 • B. Nước suối.
 • C. Nước khoáng.
 • D. Nước đá từ nhà máy.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235576

Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH

 • A. 3 đơn chất và 3 hợp chất  
 • B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
 • C. 2 đơn chất và 4 hợp chất 
 • D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 5
Mã câu hỏi: 235577

Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

 • A. HNO3 
 • B. H3NO
 • C. H2NO3 
 • D. HN3O
Câu 6
Mã câu hỏi: 235578

Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần?

 • A. 1 lần. 
 • B. 2 lần.  
 • C. 3 lần.   
 • D. 4 lần.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235579

Trong các công thức hóa học sau, công thức hóa học nào sai:

 • A. K2O  
 • B. BaNO3  
 • C. ZnO 
 • D.  CuCl2
Câu 8
Mã câu hỏi: 235580

Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?  

 • A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3  
 • B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3
 • C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.  
 • D. Cl2, Cu, Fe, Al
Câu 9
Mã câu hỏi: 235581

Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

 • A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .  
 • B. Vàng, magie, nhôm, clo.   
 • C. Oxi, nito, cacbon, canxi.   
 • D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.
Câu 10
Mã câu hỏi: 235582

Cách viết nào sau đây là sai:

 • A. 4 nguyên tử natri: 4Na  
 • B. 1 nguyên tử nito: N
 • C. 3 nguyên tử Canxi: 3C     
 • D. 2 nguyên tử Sắt: 2Fe
Câu 11
Mã câu hỏi: 235583

Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?

 • A. H chọn làm 2 đơn vị    
 • B. O là 1 đơn vị.   
 • C. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị  
 • D. H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 235584

Một oxit có công thức là Fe2O3. Hóa trị của Fe trong oxit là:

 • A. I   
 • B. II   
 • C. III   
 • D. IV
Câu 13
Mã câu hỏi: 235585

Tính phân tử khối của các hợp chất  sau:

a. BaO                        

b. Ca(OH)2 .                                                    

c. FeSO4                     

d. HNO3

(Biết Ba = 137 , Ca = 40, Fe = 56, S = 32, N =14,  O =16, H = 1)

Câu 14
Mã câu hỏi: 235586

a. Tính hóa trị của Mg trong hợp chất MgCl2, biết Cl(I) 

b. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi kẽm (Zn ) hoá trị (II) và nhóm (PO) hóa trị (III)

Câu 15
Mã câu hỏi: 235587

Một hỗn hợp gồm bột nhôm, bột sắt và muối ăn nghiền nhỏ. Nêu phương pháp tách riêng 3 chất ra khỏi hỗn hợp.

Câu 16
Mã câu hỏi: 235588

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất                                                                           

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.         

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ