Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Số học 6 năm 2018 Trường THCS Trung Lập

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5306

Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. \(\frac{3}{2} = \frac{{ - 3}}{{ - 2}}\)
 • B. \(\frac{5}{7} = \frac{{ -15}}{{- 21}}\)
 • C. \(\frac{4}{3} = \frac{{74}}{{53}}\)
 • D. \(\frac{3}{-5} = \frac{{ - 21}}{{ 35}}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 5307

Cho biểu thức \(A = \frac{3}{{n - 2}}\) với n là số nguyên. Khi nào A không là phân số?

 • A. n = 2
 • B. \(n \ne 2\)
 • C. n = -2
 • D. n = 0
Câu 3
Mã câu hỏi: 5308

Rút gọn phân số \(\frac{{3 - 15}}{{7 - 15}}\) ta được phân số:

 • A. \(\frac{3}{7}\)
 • B. \(\frac{12}{8}\)
 • C. \(\frac{3}{2}\)
 • D. Kết quả khác 
Câu 4
Mã câu hỏi: 5309

Trong đẳng thức \(\frac{5}{x} = \frac{{ - 18}}{{72}}\), x có giá trị là bao nhiêu?

 • A. -20
 • B. 59
 • C. -59
 • D. 20
Câu 5
Mã câu hỏi: 5310

Trong các số sau, số nào là mẫu chung của các phân số \(\frac{{ - 4}}{7};\frac{8}{9};\frac{{ - 10}}{{21}}\)

 • A. 42
 • B. 147
 • C. 21
 • D. 63
Câu 6
Mã câu hỏi: 5311

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. \(\frac{7}{{10}} > \frac{3}{4}\)
 • B. \(\frac{7}{{10}} \le \frac{3}{4}\)
 • C. \(\frac{7}{{10}} = \frac{3}{4}\)
 • D. \(\frac{7}{{10}} < \frac{3}{4}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 5312

Khi nhân hai phân số ta làm như thế nào?

 • A. Nhân tử với tử, giữ nguyên mẫu
 • B. Nhân mẫu với mẫu, giữ nguyên tử
 • C. Nhân tử với tử, mẫu với mẫu
 • D. Một cách khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 5313

Khi đổi hỗn số \( - 2\frac{3}{7}\) thành phân số ta được kết quả:

 • A. \(\frac{{ - 6}}{7}\)
 • B. \(\frac{{ - 17}}{7}\)
 • C. \(\frac{{ - 11}}{7}\)
 • D. \(\frac{{ - 13}}{7}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 5314

Tính 

a) \(\frac{{ - 16}}{5}.\frac{5}{{ - 4}}\)

b) \(\left( {1 + \frac{1}{5}} \right).\left( {\frac{{ - 3}}{{10}} + \frac{1}{5}} \right)\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 5315

Tìm x biết \(x - \frac{1}{3} = \frac{7}{{26}}.\frac{{ - 13}}{6}\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 5316

Lúc 7h40ph bạn An đi từ A đến B với vận tốc 12km/h. Lúc 7h55ph bạn Bình đi từ B về A với vận tốc 14km/h. Hai bạn gặp nhau lúc 8h25ph. Tính quãng đường AB

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ