Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Hình học 6 năm 2018 Trường THCS Bế Văn Đàn

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5332

Cho góc bẹt xOy, vẽ tia Oz sao cho góc yOz bằng 400 . Vẽ tia phân giác Ot của góc xOz. Số đo góc yOt là:

 • A. 400
 • B. 1100
 • C. 700
 • D. 300
Câu 2
Mã câu hỏi: 5333

Tia Ot là tia phân giác của góc xOy nếu :

 • A. \(\widehat {xOt} = \widehat {y{\rm{Ot}}}\)
 • B. \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = \widehat {xOy}\)
 • C. \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = \widehat {xOy}{\rm{ và  }}\widehat {xOt} = \widehat {y{\rm{Ot}}}\)
 • D. \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = \widehat {xOy}{\rm{ }}v{\rm{à  }}\widehat {xOt} \ne \widehat {y{\rm{Ot}}}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 5334

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho \(\widehat {AOB} = {35^0}\), tia OC sao cho \(\widehat {AOC} = {70^0}\). Câu nào sau đây sai?

 • A. Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC
 • B. Tia OB là phân giác của \(\widehat {AOC}\)
 • C. \(\widehat {AOC} + \widehat {COB} = \widehat {AOB}\)
 • D. \(\widehat {BOC}\) và \(\widehat {AOB}\) là hai góc kề nhau
Câu 4
Mã câu hỏi: 5335

Hai góc kề bù là :

 • A. Hai góc có tổng số đo bằng 1800.
 • B. Hai góc có một cạnh chung. 
 • C. Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau.
 • D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 5
Mã câu hỏi: 5336

a/ Vẽ các góc aOb có số đo góc 1300, góc cId có số đo góc 500, góc xAy có số đo góc 400, góc tUv có số đo 900.

b/ Trong các góc trên, góc nào là góc nhọn, góc nào là góc tù, góc nào là góc vuông.

c/ Trong các góc trên, hai góc nào là hai góc phụ nhau, hai góc nào là hai góc bù nhau?

Câu 6
Mã câu hỏi: 5337

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {35^0},\widehat {xOz} = {70^0}\).

     a/ Vì sao tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

     b/ Tính số đo góc yOz?

     c/ Tia Oy có là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\) không? Vì sao?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ