Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020 Trường THCS Hồ Thị Kỷ

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 4901

Tập hợp A = {0; 1;2; 3; 4} có số phần tử là:

 • A. 2 phần tử      
 • B. 3 phần tử      
 • C. 4 phần tử      
 • D. 5 phần tử      
Câu 2
Mã câu hỏi: 4902

Cho tập hợp A = {y;2;3} Cách viết nào sau đây là đúng:

 • A. {y;2} \( \subset \) A        
 • B. {y;3} \( \in \) A
 • C. y \( \subset \) A
 • D. y \( \notin \) A
Câu 3
Mã câu hỏi: 4903

 Kết quả viết tích 77 . 7dưới dạng một lũy thừa là:

 • A. 712
 • B. 72
 • C. 1412
 • D. 4912
Câu 4
Mã câu hỏi: 4904

Giá trị của 43  là.

 • A. 7
 • B. 12
 • C. 81
 • D. 64
Câu 5
Mã câu hỏi: 4905

Nếu x – 15 = 60 thì x bằng:

 • A. x = 4
 • B. x = 75
 • C. x = 45
 • D. x = 900
Câu 6
Mã câu hỏi: 4906

Với a = 4 ; b = 5 thì tích a2 b bằng : 

 • A. 100
 • B. 80
 • C. 40
 • D. 30
Câu 7
Mã câu hỏi: 4907

Kết quả của biểu thức 432 . 86 + 432 . 14  là:

 • A. 4320
 • B. 4320   
 • C. 43200
 • D. 43233
Câu 8
Mã câu hỏi: 4908

Kết quả viết thương 912: 94 dưới dạng một lũy thừa là:

 • A. 13
 • B.  916
 • C. 98
 • D. 93
Câu 9
Mã câu hỏi: 4909

Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )

a)    66 + 227 + 34                                         

b)    46.37 + 93.46 + 54.61 + 69.54                      

c)   \(4.\left\{ {{3^2}.\left[ {\left( {{6^2} + {2^3}} \right):11} \right] - 26} \right\} + 2002\)               

Câu 10
Mã câu hỏi: 4910

Tìm số tự nhiên x,  biết rằng:

a)     87  – 5 ( x + 4 )  =  52               

b)    10 + 2.x = 45: 43

c)    116 - 3x = 35    

Câu 11
Mã câu hỏi: 4911

Tính tổng    S = 24+ 25 +26 + . . . +  96

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ