Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Cảm ứng ở thực vật Sinh học 11

15/04/2022 - Lượt xem: 42
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 130082

Hoạt động hướng động của thực vật có đặc điểm 

 • A. Diễn ra chậm, theo một hướng xác định. 
 • B. Là vận động sinh trưởng của thực vật 
 • C. Luôn hướng về phía tác nhân kích thích.              
 • D.  Luôn tránh xa tác nhân kích thích.
Câu 2
Mã câu hỏi: 130083

Yếu tố bên trong cơ thể thực vật đóng vai trò điều tiết hướng động là 

 • A. Sự tăng nhiệt độ trong tế bào.           
 • B. Hocmon sinh trưởng.
 • C. Sự thay đổi độ pH trong tế bào.           
 • D.  Sự thay đổi tính thấm của màng tế bào.
Câu 3
Mã câu hỏi: 130084

Bộ phận nào của cây luôn hướng về phía tác dụng của trọng lực? 

 • A. Rễ.
 • B. Thân.
 • C. Lá.     
 • D. Chồi ngọn.
Câu 4
Mã câu hỏi: 130085

Khi đặt một cây non nằm ngang. Sau một thời gian, rễ cây cong xuống. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở rễ? 

 • A. Mặt trên và mặt dưới rễ có lượng auxin ngang nhau.    
 • B. Mặt trên và mặt dưới rễ có lượng axit abxixic ngang nhau.
 • C. Mặt trên có auxin, mặt dưới rễ có axit abxixic.                      
 • D. Mặt trên có axit abxixic, mặt dưới rễ có auxin.
Câu 5
Mã câu hỏi: 130086

Nguyên nhân của hiện tượng thân cây khi mọc luôn vươn về phía có ánh sáng là: 

 • A. Auxin phân bố tập trung ở đỉnh chồi.                  
 • B. Auxin phân bố đồng đều ở hai phía sáng và tối của cây.
 • C.  Auxin phân bố nhiều hơn về phía sáng của cây.         
 • D. Auxin phân bố nhiều hơn về phía tối của cây.
Câu 6
Mã câu hỏi: 130087

Khi nói về hướng động của thực vật, câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là 

 • A. Rễ cây luôn có tính hướng nước dương.
 • B.  Rễ cây luôn có tính hướng hóa dương đối với mọi hóa chất trong môi trường đất.
 • C. Ở thân mầm của cây, lượng hocmon sinh trưởng ở mặt trên nhiều hơn mặt dưới. 
 • D. Phần nhiều thân cây có tính hướng đất dương, một số có tính hướng đất âm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 130088

Các kiểu hướng động dương của rễ cây là: 

 • A. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.                  
 • B. hướng đất, hướng sáng, hướng hóa.
 • C. hướng đất, hướng nước, hướng hóa.                      
 • D. hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.
Câu 8
Mã câu hỏi: 130089

Khi nói về hướng động của thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) ngọn cây có tính hướng đất âm.                           (2) rễ cây có tính hướng trọng lực dương.

(3) rễ cây có tính hướng sáng âm.                              (4) ngọn cây có tính hướng sáng âm.

Số phát biểu đúng là :   

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 130090

Khi nói về vận động cảm ứng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng về ứng động?

(1) Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

(2) Là vận động sinh trưởng của thực vật.

(3) Là vận động không sinh trưởng của thực vật.

(4) Xảy ra do thay đổi của môi trường ngoài ( nhiệt độ, ánh sáng, chất kích thích, chất kìm hãm,...).

(5) Xảy ra do thay đổi của môi trường bên trong như sức trương nước của tế bào,....

(6) Có 2 kiểu: ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

Số phát biểu đúng là : 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 10
Mã câu hỏi: 130091

Vận động cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây? 

 • A. Quấn vòng của tua cuốn.       
 • B. Bắt mồi ở cây ăn sâu bọ.
 • C. Rễ cây mọc về phía có nguồn nước.                         
 • D. Mở cánh hoa của cây họ Cúc.
Câu 11
Mã câu hỏi: 130092

Vận động nào sau đây thuộc kiểu ứng động không sinh trưởng? 

 • A. Sự khép lá của cây trinh nữ khi có va chạm cơ học.    
 • B. Vận động quấn vòng của tua cuốn ở cây bầu, bí.
 • C. Vận động nở hoa.                                              
 • D. Sự khép lá của cây họ Đậu lúc hoàng hôn.
Câu 12
Mã câu hỏi: 130093

Vận động cảm ứng nào sau đây có liên quan đến sức trương nước trong tế bào? 

 • A.  Vận động nở hoa ở cây nghệ tây.             
 • B.  Vận động nở hoa ở cây hoa mười giờ.
 • C. Vận động tạo giàn ở một số loài cây thân leo.     
 • D. Vận động bắt mồi ở cây ăn sâu bọ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 130094

Cử động nào sau đây mang tính chất chu kì? 

 • A. Cử động bắt mồi ở cây nắp ấm.      
 • B. Khép lá ở cây trinh nữ khi chạm vào.           
 • C. Nở hoa ở cây mười giờ.                               
 • D. Cử động quấn vòng của tua cuốn cây mướp khi chạm giàn.
Câu 14
Mã câu hỏi: 130095

Khi nói về cảm ứng ở thực vật, có các hiện tượng ở thực vật sau đây:

(1). Đỉnh sinh trưởng của cành và thân luôn hướng về phía có ánh sáng.

(2). Hệ rễ của TV luôn phát triển sâu xuống lòng đất để tìm nguồn nước và muối khoáng cần thiết cho cơ thể.

(3). Hiện tượng cụp lá và xòe lá của cây hoa trinh nữ (hoa xấu hổ) khi bị va chạm.

(4). Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu.

(5). Hoa nghệ tây và hoa tuylip nở và cụp theo sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

Có bao nhiêu hiện tượng là kiểu ứng động sinh trưởng ở thực vật?      

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 15
Mã câu hỏi: 130096

Cho các hiện tượng sau ở thực vật

(1) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối.    

(2) Ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng.

(3) Lá cây trinh nữ cụp lại khi tay chạm vào.                                             

(4) Rễ cây lan rộng hướng tới nguồn nước.

(5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 giờ đêm.                                          

(6) Vận động bắt mồi của cây nắp ấm.

Những hiện tượng thuộc kiểu ứng động là 

 • A.  (1), (2), (3), và (6).      
 • B. (1), (3), (5), và (5).  
 • C. (1), (3), (5), và (6).           
 • D.  (1), (2), (4), và (6).
Câu 16
Mã câu hỏi: 130097

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào ? 

 • A. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.        
 • B. Tác nhân kích thích không định hướng.
 • C. Có nhiều tác nhân kích thích.                               
 • D. Có sự vận động vô hướng
Câu 17
Mã câu hỏi: 130098

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng? 

 • A. Hoa mười giờ nò vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
 • B. Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.
 • C.  Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khống đóng mờ. 
 • D. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ cùa cây trinh nữ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 130099

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng? 

 • A. Hoa mười giờ nò vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
 • B. Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.
 • C.  Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khống đóng mờ. 
 • D. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ cùa cây trinh nữ.
Câu 19
Mã câu hỏi: 130100

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là: 

 • A. Xảy ra nhanh , dễ nhận thấy.    
 • B. Xảy ra chậm , khó nhận thấy.
 • C. Xảy ra nhanh , khó nhận thấy.                 
 • D. Xảy ra chậm , dễ nhận thấy.
Câu 20
Mã câu hỏi: 130101

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là: 

 • A. Xảy ra nhanh , dễ nhận thấy.    
 • B. Xảy ra chậm , khó nhận thấy.
 • C. Xảy ra nhanh , khó nhận thấy.                 
 • D. Xảy ra chậm , dễ nhận thấy.
Câu 21
Mã câu hỏi: 130102

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của: 

 • A. hướng sáng.          
 • B. hướng tiếp xúc.    
 • C. hướng trọng lực âm                   
 • D. cả 3 phương án trên.
Câu 22
Mã câu hỏi: 130103

Hướng động ở cây có liên quan tới: 

 • A. các nhân tố môi trường.  
 • B. sự phân giải sắc tố.
 • C. đóng khí khổng.                        
 • D. thay đổi hàm lượng axitnuclêic
Câu 23
Mã câu hỏi: 130104

Tác nhân của hướng trọng lực là: 

 • A. đất.        
 • B.  ánh sáng.         
 • C. chất hóa học  
 • D. sự va chạm.
Câu 24
Mã câu hỏi: 130105

Ở thực vật có các kiểu ứng động: 

 • A. ứng động sinh trưởng.    
 • B. ứng động không sinh trưởng.
 • C. ứng động sức tr­ương.        
 • D. cả A và
Câu 25
Mã câu hỏi: 130106

Sự đóng mở của khí khổng  thuộc dạng cảm ứng nào? 

 • A. H­ướng hoá.      
 • B. Ứng động không sinh trư­ởng.
 • C. Ứng động sức tr­ương.                       
 • D. Ứng động tiếp xúc.
Câu 26
Mã câu hỏi: 130107

Tuỳ thuộc vào tác nhân kích thích, ứng động được chia thành: 

 • A. quang ứng động, nhiệt ứng động, thuỷ ứng động, điện ứng động.
 • B. ứng động sinh trưởng,  ứng động không sinh trưởng.
 • C. hoá ứng động , ứng động tiếp xúc, ứng động tổn thương. 
 • D. cả A và C        
Câu 27
Mã câu hỏi: 130108

Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu là kiểu ứng động : 

 • A. dưới tác động của ánh sáng.          
 • B. dưới tác động của nhiệt độ.
 • C. dưới tác động của hoá chất.         
 • D. dưới tác động của điện năng
Câu 28
Mã câu hỏi: 130109

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động : 

 • A. dưới tác động của ánh sáng.        
 • B. dưới tác động của nhiệt độ.
 • C. dưới tác động của hoá chất.              
 • D. dưới tác động của điện năng
Câu 29
Mã câu hỏi: 130110

Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở  và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là ứng động : 

 • A. dưới tác động của ánh sáng.        
 • B. dưới tác động của nhiệt độ.
 • C. dưới tác động của hoá chất.              
 • D. dưới tác động của điện năng
Câu 30
Mã câu hỏi: 130111

Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu : 

 • A. ứng động sinh trưởng.    
 • B. quang ứng động.
 • C. ứng động không sinh trưởng                
 • D. điện ứng động.
Câu 31
Mã câu hỏi: 130112

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của: 

 • A. ứng động tiếp xúc và hoá ứng động.     
 • B. quang ứng động và điện ứng động.        
 • C. nhiệt ứng động và thuỷ ứng động.            
 • D. ứng động tổn thường.
Câu 32
Mã câu hỏi: 130113

Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của: 

 • A. ứng động tiếp xúc và hoá ứng động.     
 • B. quang ứng động và điện ứng động.        
 • C. nhiệt ứng động và thuỷ ứng động.            
 • D. ứng động tổn thường.
Câu 33
Mã câu hỏi: 130114

Thế nào là hướng hoá 

 • A.  Là phản ứng sinh trưởng của cây hướng tới các hoá chất cần cho sự phát triển.
 • B. Là phản ứng của cây đối với các hoá chất ở môi trường sống.
 • C. Là phản ứng của cây tránh xa các hoá chất độc hại. 
 • D. Phản ứng sinh trưởng của cây đối với các chất hoá học.
Câu 34
Mã câu hỏi: 130115

Các kiểu hướng động âm ở rễ là 

 • A. hướng sáng, hướng hoá.                     
 • B. hướng nước, hướng hoá.
 • C. hướng sáng, hướng nước.                       
 • D. hướng đất, hướng sáng.
Câu 35
Mã câu hỏi: 130116

Thế nào là hướng tiếp xúc? 

 • A. Là sự sinh trưởng khi có tiếp xúc với các cây cùng loài.
 • B. Là sự vươn cao tranh ánh sáng với cây xung quanh.
 • C. Là sự sinh trưởng của thân (cành) về phía ánh sáng 
 • D. Là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc.
Câu 36
Mã câu hỏi: 130117

Dựa vào sự vận động hướng động nào sau đây mà người ta tưới nước ở rãnh làm rễ vươn rộng, nước thấm sâu, rễ đâm sâu? 

 • A. Hướng nước dương
 • B. Hướng đất dương.
 • C. Hướng sáng dương. 
 • D. Hướng hóa dương.
Câu 37
Mã câu hỏi: 130118

Vận động hướng động là 

 • A. vận động hướng sáng của thân.
 • B. vận động định hướng theo tác nhân từ 1 phía của môi trường sống.
 • C. vận động hướng nước của rễ.             
 • D. vận động hướng đất của rễ.
Câu 38
Mã câu hỏi: 130119

Giải thích vì sao có hiện tượng rễ cây có hình lượn sóng? 

 • A. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước dương.
 • B. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng sáng âm.
 • C. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng hoá. 
 • D. Vì rễ cây có tính hướng đất dương và hướng nước âm.
Câu 39
Mã câu hỏi: 130120

Vận động cảm ứng là vận động của cây dưới ảnh hưởng của tác nhân 

 • A. ánh sáng.  
 • B. môi trường từ mọi phía.
 • C. nước.                 
 • D.  phân bón.
Câu 40
Mã câu hỏi: 130121

Vào rừng nhiệt đới ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của 

 • A. hướng tiếp xúc.
 • B. hướng trọng lực dương.
 • C. hướng sáng.               
 • D. hướng trọng lực âm.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ