Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu hỏi ôn tập môn Sinh 11 HK2 năm 2018-2019

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 130042

Khái niệm cảm ứng ở động vật. Cơ sở vật chất của phản xạ ở động vật có hệ thần kinh? Nêu các thành phần của cơ sở vật chất này.

Câu 2
Mã câu hỏi: 130043

Khái niệm cảm ứng ở động vật. Cơ sở vật chất của phản xạ ở động vật có hệ thần kinh? Nêu các thành phần của cơ sở vật chất này.

Câu 3
Mã câu hỏi: 130044

Nêu các thành phần cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống. Cho biết đặc điểm về số lượng, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh trong hệ thống này? Ý nghĩa của những đặc điểm này?

Câu 4
Mã câu hỏi: 130045

Trình bày hoạt động của hệ thần kinh dạng ống.

Câu 5
Mã câu hỏi: 130046

Khái niệm điện thế nghỉ. Các đặc điểm của điện thế nghỉ.

Câu 6
Mã câu hỏi: 130047

Khái niệm điện thế hoạt động. Nêu các giai đoạn của điện thế hoạt động.

Câu 7
Mã câu hỏi: 130048

Trình bày sự lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh không có và có bao miêlin. So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên 2 loại sợi thần kinh này.

Câu 8
Mã câu hỏi: 130049

Khái niệm xináp. Căn cứ vào các nhóm tế bào mà xináp kết nối, có những loại xi náp nào?

Câu 9
Mã câu hỏi: 130050

Căn cứ vào thành phần cấu tạo (hay bản chất hoạt động), có những loại xináp nào?

Câu 10
Mã câu hỏi: 130051

Nêu các thành phần cấu tạo của xináp hóa học. Trình bày ngắn gọn quá trình truyền tin qua xináp hóa học.

Câu 11
Mã câu hỏi: 130052

Tại sao tín hiệu thần kinh chỉ được truyền theo một chiều từ màng trước đến màng sau xináp?

Câu 12
Mã câu hỏi: 130053

Tập tính là gì? Tùy theo bản chất, có những loại tập tính nào? Cơ sở thần kinh của tập tính?

Câu 13
Mã câu hỏi: 130054

Đặc điểm của tập tính bẩm sinh và tập tính học được?

Câu 14
Mã câu hỏi: 130055

Nêu một số hình thức học tập ở động vật mà em biết? Hình thức nào chỉ có ở động vật có tổ chức thần kinh cao cấp?

Câu 15
Mã câu hỏi: 130056

Nêu một số dạng tập tính phổ biến ở động vật?

Câu 16
Mã câu hỏi: 130057

Khái niệm sinh trưởng, phát triển.

Câu 17
Mã câu hỏi: 130058

Thế nào là mô phân sinh? Có những loại mô phân sinh nào? Mô phân sinh nào có ở thực vật Một Lá Mầm, Hai Lá Mầm?

Câu 18
Mã câu hỏi: 130059

Thế nào là sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp? Các hình thức sinh trưởng này, lần lượt có ở lớp thực vật nào?

Câu 19
Mã câu hỏi: 130060

Nêu các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật.

Câu 20
Mã câu hỏi: 130061

Khái niệm hoocmôn thực vật. Đặc điểm chung của hoocmôn thực vật?

Câu 21
Mã câu hỏi: 130062

Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí (ở mức tế bào và mức cơ thể) và ứng dụng của các hoocmôn thực vật.

Câu 22
Mã câu hỏi: 130063

Nêu các nhân tố chi phối sự ra hoa. Trình bày cơ chế điều khiển hiện tượng xuân hóa và quang chu kì ở thực vật.

Câu 23
Mã câu hỏi: 130064

Thế nào là biến thái ở động vật? Dựa vào biến thái, ở động vật có những kiểu phát triển nào?

Câu 24
Mã câu hỏi: 130065

Trình bày các giai đoạn của phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái hoàn toàn.

Câu 25
Mã câu hỏi: 130066

Trình bày tác động sinh lí của các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống và động vật có xương sống?

Câu 26
Mã câu hỏi: 130067

Khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính. Nêu những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu 27
Mã câu hỏi: 130068

Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật hạt kín

Câu 28
Mã câu hỏi: 130069

Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật có hoa. Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật.

Câu 29
Mã câu hỏi: 130070

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Câu 30
Mã câu hỏi: 130071

Trình bày sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng ở động vật. Nêu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.

Câu 31
Mã câu hỏi: 130072

Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Câu 32
Mã câu hỏi: 130073

Phải tác động thế nào để nòng nọc không biến thành ếch,nòng nọc nhanh chong biến thành ếch nhái con bé xíu?

Câu 33
Mã câu hỏi: 130074

Tại sao ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây dài ngày, còn ánh sáng đỏ xa lại kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn? Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối. Trong quang chu kỳ: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối, cây đó ra hoa không? Vì sao?

Câu 34
Mã câu hỏi: 130075

Tại sao ở người khi tiết quá nhiều hoặc quá ít hoocmon sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em lại ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển?

Câu 35
Mã câu hỏi: 130076

Con người có ứng dụng gì để thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật?

Câu 36
Mã câu hỏi: 130077

Khái niệm xinap? Vẽ và chú thích cấu tạo của một xinap hoá học?

Câu 37
Mã câu hỏi: 130078

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành không gây hại mà có lợi cho cây trồng?

Câu 38
Mã câu hỏi: 130079

Nêu và phân tích các nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật? Ý nghĩa của việc nắm được các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

Câu 39
Mã câu hỏi: 130080

So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao myêlin với sợi không có bao myêlin?

Câu 40
Mã câu hỏi: 130081

 Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ