Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tổng hợp bộ trắc nghiệm ôn tập các số đến 100 000 có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 141

Số 52 425 được đọc là:

 • A. Năm hai bốn hai năm 
 • B. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm 
 • C. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm 
 • D. Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm 
Câu 2
Mã câu hỏi: 142

Biết một số gồm: Ba mươi tám nghìn, không trăm, ba đơn vị. Số đó được viết là

 • A. 3803 
 • B. 38 003 
 • C. 38 030 
 • D. 38 000 
Câu 3
Mã câu hỏi: 143

Chọn đáp án có chứa số không phải số tròn chục

 • A. 11010 
 • B. 11100 
 • C. 11001 
 • D. 11000 
Câu 4
Mã câu hỏi: 144

Cho số 91 768, chữ số hàng nghìn của số này là:

 • A. 9
 • B. 1
 • C. 6
 • D. 8
Câu 5
Mã câu hỏi: 145

Cho số 16 205, chữ số 2 có giá trị là:

 • A. 2 trăm
 • B. 2 chục 
 • C. 2 đơn vị
 • D. 2 nghìn
Câu 6
Mã câu hỏi: 146

Số chẵn lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 • A. 98 764 
 • B. 99 998  
 • C. 98 765 
 • D. 10 000 
Câu 7
Mã câu hỏi: 147

Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837 là:

 • A. 21 783 
 • B. 21 873 
 • C. 21 387 
 • D. 21 837 
Câu 8
Mã câu hỏi: 148

Giá trị của x để \(\overline {73x46}  < \overline {73146}\) là:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 149

Kết quả của phép toán 11111 + 88888 = ?

 • A. 9999 
 • B. 99999 
 • C. 88888 
 • D. 77777 
Câu 10
Mã câu hỏi: 150

Một công ty, tuần một sản xuất được 36921 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 29785 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

 • A. 65 706 sản phẩm 
 • B. 66 606 sản phẩm 
 • C. 66 706 sản phẩm
 • D. 65 606 sản phẩm
Câu 11
Mã câu hỏi: 151

Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 35896 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 1567 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

 • A. 37 453 lít xăng 
 • B. 73 349 lít xăng  
 • C. 73 359 lít xăng 
 • D. 73 369 lít xăng 
Câu 12
Mã câu hỏi: 152

Giá trị của y là: y - 12837 = 5489

 • A. 18326 
 • B. 18316 
 • C. 7348 
 • D. 7448 
Câu 13
Mã câu hỏi: 153

Biết: x - 123 x 9 = 11907. Giá trị của x là bao nhiêu?

 • A. 13041
 • B. 13014
 • C. 12014
 • D. 13114
Câu 14
Mã câu hỏi: 154

Cho: 15830 + 25197 + 1682. Giá trị của biểu thức đó là:

 • A. 41027 
 • B. 42709 
 • C. 41129 
 • D. 42710 
Câu 15
Mã câu hỏi: 155

Mẹ đi chợ mua 10 kg ,600 g gạo nếp và 2 kg , 500g đậu xanh. Cả gạo và đậu nặng số gam là:

 • A. 131 gam 
 • B. 1310 gam 
 • C. 13100 gam
 • D. 1031 gam
Câu 16
Mã câu hỏi: 156

Đoạn đường AB dài 2345 m và đoạn đường CD dài 4 km . Hai doạn đường này có chung nhau một cây cầu từ C đến B dài 400 m. Hỏi độ dài của đoạn đường từ A đến D là bao nhiêu?

 • A. 5945m
 • B. 5845m
 • C. 5745m
 • D. 5645m
Câu 17
Mã câu hỏi: 157

Tổng của số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau với số liền sau của 36100 là bao nhiêu?

 • A. 46 000 
 • B. 46 235 
 • C. 46 335 
 • D. 46 323 
Câu 18
Mã câu hỏi: 158

Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 5. Tổng của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

 • A. 63335 
 • B. 64335 
 • C. 64435  
 • D. 63445 
Câu 19
Mã câu hỏi: 159

Kết quả của phép toán 93628 - 71353 là:

 • A. 22275 
 • B. 22265 
 • C. 22375 
 • D. 22365 
Câu 20
Mã câu hỏi: 160

Một công ty, tuần một sản xuất được 73692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 12978 sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần hai số sản phẩm là:

 • A. 60704 sản phẩm 
 • B. 60741 sản phẩm 
 • C. 60714 sản phẩm 
 • D. 60740 sản phẩm 
Câu 21
Mã câu hỏi: 161

Một kho chứa xăng dầu, buổi sáng họ chở đi 23589 lít xăng. Buổi chiều họ chở được ít hơn buổi sáng 7156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó chở đi số lít xăng là:

 • A. 16433 lít xăng 
 • B. 40022 lít xăng 
 • C. 40033 lít xăng 
 • D. 40044 lít xăng 
Câu 22
Mã câu hỏi: 162

59999 - y = 55489. Giá trị của y là:

 • A. 4520 
 • B. 6726 
 • C. 4510 
 • D. 6736 
Câu 23
Mã câu hỏi: 163

Mẹ đi chợ mua 11 kg ,600 g gạo tẻ và 12 kg gạo nếp. Khối lượng gạo tẻ ít hơn khối lượng gạo nếp số gam là:

 • A. 40 gam 
 • B. 400 gam 
 • C. 3600 gam 
 • D. 4000 gam 
Câu 24
Mã câu hỏi: 164

Hiệu của số chẵn lớn nhất có năm chữ số giống nhau với số liền trước của 36000 là:

 • A. 52889 
 • B. 53888 
 • C. 52899 
 • D. 53899 
Câu 25
Mã câu hỏi: 165

Biết: 74567 + 12634 - x = 1107. Tính giá trị của x 

 • A. 86094
 • B. 85094
 • C. 84094
 • D. 83094
Câu 26
Mã câu hỏi: 166

Cho: 51830 + 45197 - 32682. Giá trị của biểu thức đó là:

 • A. 67027 
 • B. 64345 
 • C. 64335 
 • D. 66235 
Câu 27
Mã câu hỏi: 167

Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3; 5. Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

 • A. 42333 
 • B. 42187 
 • C. 42975 
 • D. 42233 
Câu 28
Mã câu hỏi: 168

Kết quả của phép toán 12345 x 3 là:

 • A. 36035 
 • B. 37035 
 • C. 36925 
 • D. 37925 
Câu 29
Mã câu hỏi: 169

Một xe chở 23456 kg than. Ba xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam than?

 • A. 70368 kg 
 • B. 79368 kg 
 • C. 69368 kg 
 • D. 60368 kg 
Câu 30
Mã câu hỏi: 170

Biết: x : 12745 = 4 . Giá trị của x là:

 • A. 48980 
 • B. 49980 
 • C. 50980 
 • D. 49870 
Câu 31
Mã câu hỏi: 171

Giá trị của biểu thức 24183 x 4 - 22055 là:

 • A. 75977 
 • B. 74977 
 • C. 76977 
 • D. 74677
Câu 32
Mã câu hỏi: 172

Thùng thứ nhất đang chứa 13005 lít dầu. Số dầu của thùng thứ hai gấp hai lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

 • A. 37015 lít
 • B. 36015 lít
 • C. 39015 lít
 • D. 38015 lít
Câu 33
Mã câu hỏi: 173

Cho x : 5 + 1515 = 9938 x 2. Giá trị của x là:

 • A. 91805 
 • B. 90805 
 • C. 91705 
 • D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai
Câu 34
Mã câu hỏi: 174

Kết quả của phép chia 26541:3 là: 

 • A. 8846 
 • B. 8847 
 • C. 8848  
 • D. 8849 
Câu 35
Mã câu hỏi: 175

Một sợi dây dài 31230 cm. Người ta cắt đi 1/6 sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

 • A. 5205 cm 
 • B. 525 cm
 • C. 26025 cm 
 • D. 30705 cm
Câu 36
Mã câu hỏi: 176

Giá trị của biểu thức 48325 - 96232:4 là:

 • A. 24268 
 • B. 24267 
 • C. 24269 
 • D. 24270 
Câu 37
Mã câu hỏi: 177

Biết: x x 8 = 32132 + 54324 . Giá trị của x là:

 • A. 10806 
 • B. 10807 
 • C. 10808 
 • D. 10809
Câu 38
Mã câu hỏi: 178

Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp có 2416 viên bi. Nếu họ chia đều số bi trong các hộp đó vào 4 túi thì mỗi túi có chứa số viên bi là:

 • A. 320 viên bi 
 • B. 604 viên bi 
 • C. 3020 viên bi 
 • D. 2000 viên bi 
Câu 39
Mã câu hỏi: 179

Nếu lấy số chẵn lớn nhất có năm chữ số giảm đi 2 lần rồi thêm vào 1056 đơn vị thì em thu được kết quả bằng bao nhiêu ?

 • A. 52055
 • B. 53055
 • C. 51055
 • D. 50055
Câu 40
Mã câu hỏi: 180

Cho biểu thức: 41087 : x = 3 (dư 2). Tính giá trị của x

 • A. 13695
 • B. 11695
 • C. 14695
 • D. 12695

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ