Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Lịch Sử Trường THPT Nguyễn Khuyến

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 206347

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) diễn ra đầu tiên ở đâu?

 • A. Anh
 • B. Pháp
 • C. Đức
 • D.
Câu 2
Mã câu hỏi: 206348

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương được giao cho 

 • A. quân Anh ở phía Nam và quân Pháp ở phía Bắc.
 • B. quân Anh ở phía Nam và quân Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc.
 • C. quân Anh, Pháp, Trung Hoa Dân quốc.
 • D. quân đội các nước Đông Dương đảm nhiệm.
Câu 3
Mã câu hỏi: 206349

Nước Lào tuyên bố độc lập vào thời điểm nào?

 • A. Ngày 12-10–1945
 • B. Ngày 21-7-1954 
 • C. Ngày 21-2-1973 
 • D. Ngày 2-12–1975 
Câu 4
Mã câu hỏi: 206350

Trong trận chiến đấu chống Pháp ở Ô Quan Chưởng (Hà Nội, năm 1873), ai đã lãnh đạo binh sĩ chiến đấu đến cùng? 

 • A. Một viên Chưởng cơ.
 • B. Nguyễn Tri Phương.
 • C. Hoàng Diệu.
 • D. Hoàng Tá Viêm. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 206351

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX diễn ra sôi nổi ở địa bàn nào? 

 • A. Trung Kì và Nam Kì.
 • B. Bắc Kì và Nam Kì.
 • C. Bắc Kì và Trung Kì.
 • D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì
Câu 6
Mã câu hỏi: 206352

Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 

 • A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
 • C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng. 
 • D. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 206353

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7–1936) do ai chủ trì? 

 • A. Nguyễn Văn Cừ.
 • B. Nguyễn Ái Quốc.
 • C. Lê Hồng Sơn.
 • D. Lê Hồng Phong.
Câu 8
Mã câu hỏi: 206354

Để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh đã kêu gọi 

 • A. nhường cơm sẻ áo, tiết kiệm lương thực, tăng gia sản xuất.
 • B. tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo.
 • C. sự cứu trợ của thế giới.
 • D. bãi bỏ các thứ thuế.
Câu 9
Mã câu hỏi: 206355

Sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp là 

 • A. thành lập đội quân viễn chinh và bổ nhiệm Cao uỷ Pháp ở Đông Dương ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng.
 • B. xả súng vào đám đông khi nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức mít tinh mừng ngày độc lập (2-9-1945).
 • C. cho quân quấy nhiễu nhân ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (6–1–1946).
 • D. đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và Cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 206356

Chiến thắng quân sự nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 – 1968 tác động mạnh đến nội tình nước Mĩ? 

 • A. Trận Vạn Tường (8–1965). 
 • B. Chiến thắng mùa khô lần thứ nhất (1965 – 1966).
 • C. Chiến thắng mùa khô lần thứ hai (1966 – 1967).
 • D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1968. 
Câu 11
Mã câu hỏi: 206357

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7-1973) đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 

 • A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • B. Chuyển sang cách mạng XHCN. 
 • C. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D. Chuyển sang giai đoạn đấu tranh hoà bình để thống nhất đất nước. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 206358

Tháng 6-1940, tại Pháp đã xảy ra sự kiện mà có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam là 

 • A. lực lượng kháng chiến Pháp hình thành.
 • B. Đức tiến công nước Pháp.
 • C. Chính phủ mới do Pêtanh đứng đầu, làm tay sai cho Đức.
 • D. Quân Đức tiến công và chiếm 3/4 lãnh thổ nước Pháp, Chính phủ mới ở Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức.
Câu 13
Mã câu hỏi: 206359

Thành tựu nào sau đây thuộc lĩnh vực khoa học - kĩ thuật mà Trung Quốc đạt được sau 20 năm thực hiện cải cách – mở cửa? 

 • A. Tổng thu nhập quốc dân (GDP) trung bình năm tăng trên 8%.
 • B. Trong cơ cấu thu nhập trong nước, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng chủ yếu, nông nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ.
 • C. Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng vượt bậc.
 • D. Liên tiếp phóng 5 con tàu “Thần Châu” bay vào không gian vũ trụ
Câu 14
Mã câu hỏi: 206360

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu có xu hướng đẩy mạnh liên kết khu vực vì 

 • A. muốn xây dựng mô hình nhà nước chung, mang bản sắc của châu Âu.
 • B. kinh tế đã phục hồi, muốn thoát khỏi sự khống chế, ảnh hưởng của Mĩ.
 • C. bi canh tranh quyết liệt bởi Mĩ và Nhật Bản.
 • D. muốn khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của Tây Âu
Câu 15
Mã câu hỏi: 206361

Năm 1972, Mĩ và Liên Xô kí Hiệp ước ABM và Hiệp định SALT-1 nhằm 

 • A. hình thành thế cân bằng về lực lượng quân sự và vũ khí chiến lược giữa hai bên.
 • B. giảm chi phí quân sự để tập trung phát triển kinh tế.
 • C. chuyển từ thế đối đầu sang đối thoại.
 • D. khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng của mỗi bên
Câu 16
Mã câu hỏi: 206362

Tôn chỉ, mục đích của Việt Nam Quốc dân đảng là gì? 

 • A. Đánh đuổi giặc Pháp.
 • B. Lật đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
 • C. Chung chung, không rõ ràng và thay đổi.
 • D. Chủ trương bạo động, ít tuyên truyền. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 206363

Nội dung chính yếu của bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 là 

 • A. tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
 • B. khẳng định sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến.
 • C. khẳng định quyền được hưởng tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.
 • D. nêu rõ quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 206364

Phái đoàn Việt Nam chính thức được mời họp Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vào thời điểm nào? 

 • A. Khi quân ta chuẩn bị mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
 • B. Khi quân ta chuẩn bị mở đợt tấn công cuối cùng ở Điện Biên Phủ.
 • C. Ngày quân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ.
 • D. Một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Câu 19
Mã câu hỏi: 206365

Tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam ra đời năm 1928 và chịu ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc? 

 • A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • B. Tân Việt Cách mạng đảng.
 • C. Việt Nam Quốc dân đảng.
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 206366

Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, thắng lợi ở địa phương nào là quan trọng nhất? 

 • A. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương.
 • B. Bắc Giang, Hà Nội, Huế.
 • C. Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
 • D. Sài Gòn, Cần Thơ, Huế. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 206367

Sự kiện trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp là 

 • A. Pháp tiến công lực lượng ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
 • B. Pháp khiêu khích, tấn công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.
 • C. Pháp đưa quân vào kiểm soát thủ đô Hà Nội.
 • D. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để chúng giữ gìn trật tự ở Hà Nội
Câu 22
Mã câu hỏi: 206368

Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện cô đọng qua luận điểm nào? 

 • A. Hoà để tiến, toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
 • B. Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, toàn dân, toàn diện, trường kì kháng chiến.
 • C. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
 • D. Toàn dân, toàn diện, đánh nhanh thắng nhanh, tự lực cánh sinh.
Câu 23
Mã câu hỏi: 206369

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

1. Cuộc đàm phán chính thức diễn ra tại Pari giữa hai bên, sau đó là bốn bên;

2. Hiệp định Pari được kí chính thức giữa bốn ngoại trưởng, đại điện cho các chính phủ tham dự Hội nghị;

3. Trận “Điện Biên Phủ trên không”;

4. Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược đường không vào Hà Nội và Hải Phòng.

 • A. 2, 3,1, 4.
 • B. 1, 4, 2, 3
 • C. 4, 3, 2, 1.
 • D. 1, 4, 3, 2.
Câu 24
Mã câu hỏi: 206370

Thắng lợi chính trị mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” là 

 • A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.
 • B. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập.
 • C. Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • D. Trung ương Cục miền Nam được thành lập. 
Câu 25
Mã câu hỏi: 206371

Vấn đề quan trọng nhất được xác định trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 là 

 • A. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
 • B. đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
 • C. thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
 • D. chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật.
Câu 26
Mã câu hỏi: 206372

Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là 

 • A. vừa sản xuất vừa chiến đấu.
 • B. vừa kháng chiến vừa kiến quốc.
 • C. vừa diệt giặc đói vừa diệt giặc dốt.
 • D. vừa kháng chiến vừa tiến lên CNXH. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 206373

Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 • A. Do uy tín của Liên Xô.
 • B. Hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại.
 • C. Quân Anh, Mĩ thua nhiều trận trước sức mạnh của phe phát xít.
 • D. Đức, Italia, Nhật Bản kí kết hiệp ước liên kết với nhau hình thành phe Trục
Câu 28
Mã câu hỏi: 206374

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hoà bình và cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 • A. Liên Xô có nền kinh tế vững mạnh, khoa học – kĩ thuật tiên tiến.
 • B. Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
 • C. Liên Xô luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • D. Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.
Câu 29
Mã câu hỏi: 206375

Quốc gia (hoặc vùng lãnh thổ) nào ở khu vực Đông Bắc Á không chịu ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân? 

 • A. Trung Quốc
 • B. Triều Tiên
 • C. Nhật
 • D. Hồng Kong
Câu 30
Mã câu hỏi: 206376

Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là 

 • A. do sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá.
 • B. hai nước phải chi phí quá tốn kém, bị suy giảm về nhiều mặt do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài.
 • C. do sự lớn mạnh của Trung ộ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • D. do cả nước Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ, trở thành đối thủ cạnh tranh với Mĩ.
Câu 31
Mã câu hỏi: 206377

Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Pháp chú trọng khai thác than và đồn điền cao su trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương? 

 • A. Cao su và than là hai mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.
 • B. Thị trường thế giới đang có nhu cầu lớn về hai mặt hàng này.
 • C. Khai thác hai ngành này, Pháp tận dụng được nguồn nhân công rẻ mạt, thu lợi nhuận lâu dài.
 • D. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất ở Đông Dương.
Câu 32
Mã câu hỏi: 206378

Nội dung nào không có trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà? 

 • A. Tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
 • B. Đề ra định hướng xây dựng Việt Nam sau khi giành độc lập.
 • C. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta suốt 80 năm qua.
 • D. Khẳng định ý chí của cả dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập, tự do. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 206379

Chiến thắng của lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã có tác dụng như thế nào đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta? 

 • A. Cổ vũ tinh thần.
 • B. Tạo niềm tin.
 • C. Tạo thời cơ.
 • D. Tạo thế chủ động
Câu 34
Mã câu hỏi: 206380

Những biện pháp đấu tranh của Đảng và Chính phủ ta với quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai (năm 1946) có tác dụng như thế nào? 

 • A. Chính quyền cách mạng vẫn được giữ vững và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
 • B. Làm thất bại âm mưu câu kết với quân Anh, quân Pháp ở miền Nam.
 • C. Hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng.
 • D. Kéo dài thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
Câu 35
Mã câu hỏi: 206381

Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” là gì? 

 • A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá ở miền Bắc.
 • B. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.
 • C. Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia.
 • D. Buộc Mĩ kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 
Câu 36
Mã câu hỏi: 206382

Hiện nay, rất nhiều di sản của Việt Nam đã được công nhận Di sản văn hoá thế giới. Việc công nhận đó thuộc thẩm quyền của tổ chức nào của Liên hợp quốc? 

 • A. Đại hội đồng.
 • B. UNICEF.
 • C. UNESCO.
 • D. FAO. 
Câu 37
Mã câu hỏi: 206383

Điểm khác nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương là 

 • A. xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam.
 • B. phân hoá cao độ kẻ thù trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc của cách mạng Việt Nam.
 • C. đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
 • D. giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 206384

“Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám chỉ là sự ăn may”. Hãy chọn phương án phù hợp nhất để phản biện lại ý kiến trên. 

 • A. lắng lợi của Cách mạng tháng Tám thể hiện sự linh hoạt của Đảng Cộng sản Đông Dương trong việc kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
 • B. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám được đúc kết từ những bài học lịch sử của các phong trào 1930 – 1931 và 1936 – 1939.
 • C. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, quyết tâm đấu tranh giành độc lập dân tộc.
 • D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
Câu 39
Mã câu hỏi: 206385

Hãy nhận diện kẻ thù chính của dân tộc ta sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công 

 • A. 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc dưới danh nghĩa Đồng minh, nuôi âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.
 • B. Thực dân Pháp với âm mưu quay lại xâm lược Việt Nam, núp bóng quân Anh liên tiếp có hành động gây hấn.
 • C. 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp, có một bộ phận theo lệnh quân Anh chống lại lực lượng của ta, tạo điều kiện cho Pháp mở rộng vùng chiếm đóng.
 • D. Hơn 1 vạn quân Anh dưới danh nghĩa Đồng minh, ủng hộ quân Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương.
Câu 40
Mã câu hỏi: 206386

So với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có gì khác về kết quả và ý nghĩa lịch sử? 

 • A. Đã đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự của địch.
 • B. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để giành thắng lợi cuối cùng.
 • C. Là dấu mốc kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị thực dân,...   
 • D. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ