Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 9 năm 2018 - 2019 Trường THCS Hoàng Hoa Thám

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 60196

a) Cho hàm số \(y = f(x) = \frac{1}{2}{x^2}\). Tính \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right);f\left( { - 4} \right)\) 

b) Lập phương trình bậc hai biết hai nghiệm  là: x1 = 1 + \(\sqrt 2 \); x2 = 1  – \(\sqrt 2 \)

Câu 2
Mã câu hỏi: 60197

a) Giải phương trình \({x^4} - 4{x^2} - 5 = 0\)

b) Giải hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}
x - 3y = 11\\
2x + y = 1
\end{array} \right.\)

Câu 3
Mã câu hỏi: 60198

Cho phương trình (ẩn số x):  x2 – mx  – 3 = 0 (1)

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt?

b) Tìm giá trị của m để biểu thức A = \(x_1^2 + x_2^2\) +  x1 + x2  đạt giá trị nhỏ nhất?

Câu 4
Mã câu hỏi: 60199

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; \(\pi  \approx \)3,14

Câu 5
Mã câu hỏi: 60200

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: \(\widehat {CDE} = \widehat {CFE}\)

c) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của \(\widehat {BCF}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ