Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học 8 năm học 2018 - 2019 Trường THCS Ngô Quyền

08/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (19 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235792

Nồng độ mol của dung dịch là:

 • A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch  
 • B. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi
 • C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch   
 • D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235793

Thu khí Hidro bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược bình thu vì:

 • A. Khí Hidro nặng hơn không khí.     
 • B. Khí Hidro nhẹ hơn không khí.
 • C. Khí Hidro nặng bằng không khí.  
 • D. Khí Hidro tác dụng với không khí.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235794

Khi dập tắt đám cháy do xăng dầu cháy ta không nên dùng:

 • A. Nước      
 • B. Dùng bao dày đã tẩm nước    
 • C. Phun khí CO2      
 • D. Dùng cát, đất  
Câu 4
Mã câu hỏi: 235795

Hỗn hợp nào sau đây không phải là dung dịch?

 • A. dung dịch rượu etylic     
 • B. Không khí   
 • C. Nước đường     
 • D. Nước muối
Câu 5
Mã câu hỏi: 235796

Nhóm các chất đều tác dụng được với oxi trong điều kiện thích hợp là

 • A. Mg, C, CH4         
 • B. S, P, NaCl 
 • C. Au, H2, Fe 
 • D. CaCO3, C, S
Câu 6
Mã câu hỏi: 235797

Đặc tính quan trọng nhất của dung dịch là

 • A. Tính chưa bão hòa       
 • B. Tính bão hòa   
 • C. Tính đồng nhất     
 • D. Tính trong suốt
Câu 7
Mã câu hỏi: 235798

Tên gọi của Al(OH)3, Fe2(SO4)3, H3PO4 lần lượt là

 • A. Nhôm (III) hiđroxit, sắt (III) sunfat, axit photphat.  
 • B. Nhôm hiđroxit, sắt sunfat, axit photphoric.
 • C. Nhôm hiđroxit, sắt (III) sunfat, axit photphoric.   
 • D. Nhôm (III) hiđroxit, sắt sunfat, axit photphat.
Câu 8
Mã câu hỏi: 235799

Người ta dùng 4 loại chất khí để bơm 4 loại bong bóng, khi thả ra loại bong bóng bơm khí nào bay lên cao được:

 • A. Khí hiđro       
 • B. Khí nitơ       
 • C. Khí cacbonic            
 • D. Khí oxi
Câu 9
Mã câu hỏi: 235800

Sau khi làm thí nghiệm có những chất khí thải độc hại sau: CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

 • A. Nước vôi trong   
 • B. Dung dịch HCl     
 • C. Dung dịch NaCl    
 • D. Nước
Câu 10
Mã câu hỏi: 235801

Có 3 lọ mất nhãn đựng: dung dịch NaCl, H2SO4, KOH. Để nhận biết 3 lọ này ta dùng:

 • A. Phenolphtalein      
 • B. Quỳ tím    
 • C. dung dịch NaOH  
 • D. H2O
Câu 11
Mã câu hỏi: 235802

Bằng cách nào đó có được 200g dung dịch BaCl2 5%:

 • A. Hòa tan 190g BaCl2trong 10g nước.      
 • B. Hòa tan 200g BaCl2trong 10g nước.
 • C. Hòa tan 10g BaCl2trong 190g nước.    
 • D. Hòa tan 10g BaCl2trong 200g nước.
Câu 12
Mã câu hỏi: 235803

Các chất sau đây, những chất nào là axit:

 • A. HCl, HNO3       
 • B. H2O, NaOH     
 • C. NaOH, HCl        
 • D. HCl, H2O
Câu 13
Mã câu hỏi: 235804

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không xảy ra sự oxi hóa?

 • A. 2H2 + O2  → 2H2O        
 • B. 4Fe + 3O2  →  2Fe2O3
 • C. CaO + H2O  → Ca(OH)2    
 • D. 2SO2 + O2  → 2SO3
Câu 14
Mã câu hỏi: 235805

Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất, độ tan của chất khí trong nước:

 • A. Không thay đổi      
 • B. Đều giảm   
 • C. Có thể tăng, có thể giảm   
 • D. Đều tăng
Câu 15
Mã câu hỏi: 235806

CO2 được coi là ảnh hưởng tới môi trường vì:

 • A. Rất độc    
 • B. Không duy trì sự sống
 • C. Làm giảm lượng mưa       
 • D. Gây hiệu ứng nhà kính
Câu 16
Mã câu hỏi: 235807

Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit:

 • A. CuO, CaCO3, SO3   
 • B. N2O, Al2O, SiO2   
 • C. FeO, KCl, P2O5    
 • D. CO2 , H­2SO, MgO
Câu 17
Mã câu hỏi: 235808

Cân bằng các PTHH sau và xác định loại phản ứng?

a, KMnO4 → K2MnO4  +  MnO2  + O2

b, Cu    +  O2 → CuO

c, H2    +   Fe3O4  → Fe   +   H2O

d, H2O   +   P2O5  →   H3PO4

Câu 18
Mã câu hỏi: 235809

Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí : cacbon đioxit, khí oxy, khí nitơ ?

Câu 19
Mã câu hỏi: 235810

Cho m g kẽm vào bình chứa 400ml dung dịch HCl 1M.

a, Tính m?

b, Tính thể tích H2 thoát ra đktc?

c, Cho toàn bộ lượng H2 trên qua 20 gam CuO đun nóng, sau phản ứng thu được chất rắn X. Tính khối lượng X?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ